Препознајмо и победимо агресивност у себи

Код одобреног скупа: 781  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Препознајмо и победимо агресивност у себи

Упознати учеснике трибине са узроцима, начинима испољавања и могућностима превладавања агресивности у себи.

Препознајмо и победимо агресивност у себи Представљање реализатора,циља, тема; Агресивност –појам, корени, начини манифестовања; Да ли сте агресивни? – лични увид(самопроцена), тумачење; Агресивност свуда око нас- искуства из живота;Начини ношења и превладавња агресивности; Завршна реч;Евалуација

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

магистар психологије,високи педагошки са Бранка Граховац , предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог Мирела Марковић , основна школа „Јован Јовановић Змај“ Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

700 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Кикинда 02.09.2022. 113
2 Кикинда 05.10.2022. 41
3 Центар за стручно усавршавање Шабац 05.11.2022. 92
4 Центар за стручно усавршавање Кањижа 25.10.2022. 23