Препознајмо и победимо агресивност у себи

Код одобреног скупа: 781  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Препознајмо и победимо агресивност у себи

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

магистар психологије,високи педагошки са Бранка Граховац , предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог Мирела Марковић , основна школа „Јован Јовановић Змај“ Београд

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Кикинда 02.09.2022. 113

Радне биографије


Бранка Граховац

Реализатор и модератор
0646484711
brankagrahovac39@gmail.com
Звање:

магистар психологије,високи педагошки са 

Установа:

предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Радно место:

стручни сарадник-психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 ВСШОВ у Кикинди да са даровитом децом и Развојне пс-в
2007 2008 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије предшколског детета
1994 1995 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, ГВ, Развојне псих.-вежбе
1993 2022 ПУ „Драгољуб Удицки“ стручни сарадник-психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Какво нам је стручно усавршавање потребно? Зборник радова са Конгреса психолога Србије, Златибор Коаутор рад 2018
«Синдром сагоревања васпитача»,Зборник радова са Балканске конференције васпитача Коаутор рад 2017
«Синдром сагоревања просветних радника», Зборник радова са Конгреса психолога Србије, Златибор Коаутор рад 2017
„Утицај едукације на покушај измене ставова код васпитача“,Зборник радова са Сабора психолога Копаоник Аутор рад 2008
„Сарадња са породицом“, Зборник са Методичиких дана васпитача у Кикинди Аутор рад 2007

Мирела Марковић

Реализатор
06480533
psiholog.zmaj@hotmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

основна школа „Јован Јовановић Змај“ Београд 

Радно место:

стручни сарадник-психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2022 ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд стручни сарадник-психолог
1998 1999 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Родитељ- пријатељ и сарадник семинар Коаутор рад 2015
Комисија за поцену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/учнику, ГО Вождовац-Београд Аутор комисија 2015
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Реализатор излагање 2015