Први међународни симпозијум: Процена вида и визуелно функционисање

Код одобреног скупа: 780  

Симпозијум

Основна школа "Драган Ковачевић"
Шафарикова 8Силвана Павловић
skoladk@eunet.rs
0113223328
063279981
0113223328

Први међународни симпозијум: Процена вида и визуелно функционисање

Упознавање шире заједнице са проценом функционалног вида и визуелног функционисања као новом услугом пружања додатне подршке деци, ученицима и одраслима. Успостављање сарадње са стручном заједницом у циљу правовременог откривања тешкоћа у визуелном функционисању и креирању стратегија за очување и развој визуелног функционисања

1. Увод- Модератор 2. Рана интервенција и функционална процена вида 2. Perkins internacional- подршка развоју програма за рад са децом са оштећеним видом и другим развојним сметњама 3. Важност процене функционалног вида 4. Функционална процена вида у ОШ "Драган Ковачевић" 5. Организација социјалних услуга за децу са потешкоћама у заједници 6. Значај институционалне повезаности у развоју и примени програма функционалне процене вида

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дипломирани дефектолог- тифлолог Урош Шотаревић , Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду
редовни професор Весна Вучинић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
магистар економије Дарија Удовичић Махмуљан , Економски факултет Свеучилиште у Загрбу
магистар дефектолог Татјана Петровић Сладетић , факултет за дефектологију Свеучилиште у Загребу
дипломирани дефктолог-тифлолог Марина Ђорђервић , Дефектолошки факултет, Унивезитет у Београду
доктор друштвених знаности Мариника Бакула Анђелић , Правни факултет-Студијски центар социјалног рада
редовни професор Бранка Јаблан , факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
дипломирани дефктолог-тифлопедагог Силвана Павловић , Дефектолошки факултет Универзитет у Београду

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 14.06.2022. 103