Први међународни симпозијум: Процена вида и визуелно функционисање

Код одобреног скупа: 780  

Симпозијум

Основна школа "Драган Ковачевић"
Шафарикова 8Силвана Павловић
skoladk@eunet.rs
0113223328
063279981
0113223328

Први међународни симпозијум: Процена вида и визуелно функционисање

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дипломирани дефектолог- тифлолог Урош Шотаревић , Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду
редовни професор Весна Вучинић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
магистар економије Дарија Удовичић Махмуљан , Економски факултет Свеучилиште у Загрбу
магистар дефектолог Татјана Петровић Сладетић , факултет за дефектологију Свеучилиште у Загребу
дипломирани дефктолог-тифлолог Марина Ђорђервић , Дефектолошки факултет, Унивезитет у Београду
доктор друштвених знаности Мариника Бакула Анђелић , Правни факултет-Студијски центар социјалног рада
редовни професор Бранка Јаблан , факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
дипломирани дефктолог-тифлопедагог Силвана Павловић , Дефектолошки факултет Универзитет у Београду

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Урош Шотаревић

Модератор
0600706226
usotarevic@gmail.com
Звање:

дипломирани дефектолог- тифлолог 

Установа:

Дефектолошки факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

дефектолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2022 ОШ "Драган Ковачевић" дефектолог наставник у посебним условима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Члан организационог одбора међународног стручнок скупа Дани дефектолога 2020., 2021. и 2022.године Извођач Друштво дефектолога Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије, члан Управног одбора и председник тифло секције
Члан организационог одбора међународног стручнок скупа Дани дефектолога 2020., 2021. и 2022. године од
Модератор сесије образовање и здраство на међународном стручном скупу Дани дефектолога 2022

Весна Вучинић

Члан програмског одбора и реализатор
0638889622
vesnavucinic@live.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1994 Факултет за специјану едукацију и рехабилитацију асистент приправник
1994 2003 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2003 2014 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ванредни професор
2014 2022 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална интеракција деце са оштећењем вида: ризични и заштитни фактори Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 12(2), 241-264, 2013. 2013
The influence of manifest strabismus and stereoscopic vision on non-verbal abilities of visually impaired children Коаутор Research in Developmental Disabilities, 32(5), 1852-1859, 2011. 2011
Рана интервенција у тифлологији –искуства и дилеме Аутор У Н Глумбић и В Вучинић, Специјална едукација и рехабилитација данас V међународни начни скуп. (стр. 432-437) Београд: Универзитет у Београду - ФАСПЕР 2011
Карактеристике интеракције родитеља и деце с оштећењем вида предшколског узраста. Коаутор Специјална едукација и рехабилитација, 19(4), 213-226. doi: 10.5937/specedreh19-29874, 2020. 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основи тифлологије, 2014, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Рана интеревенција за децу са оштећењем вида, 2021, Универзитет у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. (385 страна) ISBN 978-86-6203-148-8 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Интернационални савет за едукацију особа са оштећењем вида (ICEVI – International Council for Education of People wit Visual Impairment)

Дарија Удовичић Махмуљан

Реализатор
0915921541
darija.udovicic@perkins.org
Звање:

магистар економије 

Установа:

Економски факултет Свеучилиште у Загрбу 

Радно место:

дипломирани економиста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2018 Дневни центар за рехабилитацију дјеце "Мали дом-Загреб" равнатељица (директор)
2018 2022 ( Perkins School for the Blind) za Evropu i Euroaziju директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Као водитељ многих међународних и националних пројеката настојала је увијек у њима окупити стручњаке различитог знанственог и академског профила али и стручњака с богатим искуством у пракси како би што цјеловитије могле бити обрађене теме из различитих подручја а којима је увијек био циљ унапређење Извођач ( Perkins School for the Blind) za Evropu i Euroaziju 2022 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Savjetnik Vijeća u ICEVI Europe, EASPD ( (Europeans Association of Service Providers)
DBI ( Deaf lblind international)

Татјана Петровић Сладетић

Реализатор
0915155852
tatjana@malidom.hr
Звање:

магистар дефектолог 

Установа:

факултет за дефектологију Свеучилиште у Загребу 

Радно место:

дип.дефектолог - социјални педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2004 Центар за одгој и образовање "Винко Бек" одгајитељ и наставник орјентације и кретања
2004 2009 центар за дневну терапију и рехабилитацију "Мала кућа" водитељ одјела процена
2009 2018 Дневни центар за рехабилитацију дјеце "Мали дом-Загреб" водитељица одјела за процену
2018 2022 Дневни центар за рехабилитацију дјеце "Мали дом-Загреб" равнатељица (директор)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"церебално оштећење вида Реализатор Дневни центар за рехабилитацију дјеце "Мали дом-Загреб" 2019
Процјена и рехабилитација вида - напредни ступањ Реализатор Педагошки факултет те помагаћког центра „Ray of Hope“, Yerevan, Armenija, studeni/prosinac 2021. 2021
„ErISFaVIA: Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities“ Аутор Erasmus + projekt, Zagreb, studeni 2021. 2021
Early education of parents of Children with visual impairment, Vision 2017 Аутор Conference by ISLRR, The Hague, Netherlands, 2017. 2017
Опсервација визуелног функционирања код дјеце с цербралним оштећењем вида Аутор ХООД, Свеучилиште у Сплиту, Медицински факултет, течај : Поремећај рефракције и покретљивости ока-Савремена дијагностика и лечење 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЦЕРЕБРАЛНО ОШТЕЋЕЊЕ ВИДА – ЦВИ, Идентификација, процјена и стратегије интервенције код дјеце с церебралним оштећењем вида, Christine Roman-Lantzy, Ph.D, Zagreb, rujan 2019.
Један од креатора стручне изобразбе из Процјене и рехабилитације вида, коју суставно проводим заједно са тимом стручњака од 2015. у оквиру Едукацијског центра, Мали дом – Загреб:
• један течај у Србији, Београд, за стручњаке школе “Драган Ковачевић” те стручњаке са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд
Pediatric Low Vision – assessment of Low vision for educational purposes and early intervention; dr. Lea Hyvärinen; Zagreb, rujan 2001.

Марина Ђорђервић

Реализатор
0641385375
micatica.bgd@gmail.com
Звање:

дипломирани дефктолог-тифлолог 

Установа:

Дефектолошки факултет, Унивезитет у Београду 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 Очна кућа "Ревида" ортооптичар-плеоптичар
2003 2022 ОШ "Драган Ковачевић" визелни тренер/дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радна група за израду програма додатне подршке у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, члан експертске групе 2013.године Извођач Завод за унапређивање образовања и васпитања 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Радна група за израду програма додатне подршке у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања, члан експертске групе 2013.године
Друштво дефектолога Србије

Мариника Бакула Анђелић

Реализатор
0916101289
marinika.bakula/andelic@yagreb.hr
Звање:

доктор друштвених знаности 

Установа:

Правни факултет-Студијски центар социјалног рада 

Радно место:

социјални радник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1988 Центар за социјални рад Суседград социјалног радника/водитељ опћег социјалног рада
1988 2000 Центар за психосоцијалну дијагностику особа РХ при Окружном затвору Загреб социјална радница у тиму за психодијагностику
2000 2022 Град Загреб, Градском уреду за социјалну заштиту помоћница за заштиту особа с инвалидитетом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор низа стручних радова из подручја социјалне политике, особито дјеловању према рањивим скупинама Аутор Град Загреб, Градском уреду за социјалну заштиту 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Поред формалног образовања, завршила сам многобројне стручне едукације, издвајам посебно Реалитетну терапију, Трансакцијску анализу, школовање за терапеута у клубовима лијечених овисника, Групни рад
Чланица сам управних тијела Хрватске удруге социјалних радника и изабрана чланица повјеренстава Хрватске коморе социјалних радника.
Дуги низ година учествује у промоције и заштите права дјеце с тешкоћама у развоју и особа с инвалидитетом, уско сурађујем са свим субјектима у том подручју у Загребу, РХ и ЕУ
Повјеренства Града Загреба за особе с инвалидитетом, предсједница од 2003
AER (Assembly of European Regions) Social Policy & Public Health Committee te drugih tijela i foruma.

Бранка Јаблан

Члан програмског одбора и реализатор
0641443407
brankajablan@fasper.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1994 Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" дефектолог-наставник
1994 2022 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор на факултету
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Jablan, B., Stanimirov, K. (2013). Individualizovani pristup za višestruko ometeno vizuelno oštećeno dete Аутор Zbornik radova sa godišnje prezentacije rezultata naučno-istraživačkog projekta Socijalna participacija osoba sa intelektualnom ometenošću, Uni.Beog. 2013
Vučinić, V., Anđelković, M., Jablan, B., Žigić, V. (2014). Kortikalno oštećenje vida - karakteristike i tretman. Specijalna edukacija i rehabilitacija Коаутор 13(3), 313-331. doi: 10.5937/specedreh13-6827. 2014
Јаблан, Б. (2015). Образовање вишеструко ометене визуелно оштећене деце. Аутор Зборник резимеа научног семинара са међународним учешћем Дани дефктолога Србије, стр.22., Крагујевац. ДДС И ФАСПЕР. ИСБН 978-86 2015
Jаблан, Б., Голубовић, Ш., Станимиров, К., и Глумбић, Н. (2020). Оштећење вида и коморбидна стања: Изазови и могућности у специјалној едукацији Аутор Универзитет у Новом Саду, Mедицински факултет 2020
Stanimirov, K., Jablan, B., Anđelković, M., i Vučinić, V. (2018). Oštećenje vida kod osoba sa intelektualnom ometenošću. ---- 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јаблан, Б. (2007). Моторне и тактилне функције код слепе деце. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Јаблан, Б. (2010). Читање и писање Брајевог писма. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Јаблан, Б. (2016). Дете са оштећењем вида у школи. Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
„Развој програма за едукацију вишеструко ометене визуелно оштећене деце“, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Perkins International Academy
Рана интервенција и процена за вишеструко ометену визуелно оштећену децу, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Perkins International Academy
Интерактивни приступ функционалној комуникацији код вишеструко ометене визуелно оштећене деце“, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију и Perkins International Acade
Друштво дефектолога Србије

Силвана Павловић

Члан програмског одбора
063279981
lakoucim@gmail.com
Звање:

дипломирани дефктолог-тифлопедагог 

Установа:

Дефектолошки факултет Универзитет у Београду 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2013 ОШ "Драган Ковачевић" дефектолог-наставник
2013 2022 ОШ "Драган Ковачевић" директор школе
2015 2022 Заједница школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитето РС председница заједнице
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тифлопедагог-активни наставник у васпитно-образовном и корективном раду Аутор Зборник радова, Друштво дефектолога и Дефектолошки факултет 2002
Васпитно-образовни и корективни рад са хронично болесним и слабовидим ученицима Аутор Зборник радова Дани дефктолога 2010
Дефектолошка подршка ученицима са когнитивним сметњама у предметној настави Коаутор Зборник резимеа-стручно-начни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља Фонда "проф. Миодраг В. Матић" Друштво дефектолога Србије 2017
Светосавска награда Министрство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заједница школа за образовање ученика са сметњам у развоју и инвалидитетом Републике Србије, оснивач и председница Заједнице од 2015.
2015.-Члан радне групе Министасртва просвете, науке и технолошког развоја за израду правилника за прилагођавње уџбеника
2018.-Члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду предлога за унапређивање рада школа за ученике са сметњам у развоју и инвалидитетом
2018,-Члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Правилника за пружање додатне подршке
2019.-Члан радне групе за израду концепта стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030.године
Друштво дефектолога Србије