Правилник о сталном стручном усавршавању и како израдити лични план професионалног развоја?

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 778  

Трибина

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

Правилник о сталном стручном усавршавању и како израдити лични план професионалног развоја?

Стицање знања и разумевање Правилника о сталном стручном усавршавању и могућностима које пружа у изради личног плана професионалног развоја наставника, стручних сарадника и директора

Увод Правилник о сталном стручном усавршавању Лични план професионалног развоја наставника, стручних сарадника и директора Годишњи план и програм стручног усавршавања у школи Дискусија Закључак

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

1.000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлај, преко зум апликације 25.08.2022. 74
2 https://us06web.zoom.us/j/89742735275?pwd=Z3lUR2JSV1BmQUFFMDI1dmszcnRWUT09 12.10.2022. 69