Трибина „Доступност културно-историјских и туристичких садржаја за особе са инвалидитетом“

Код одобреног скупа: 777  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Трибина „Доступност културно-историјских и туристичких садржаја за особе са инвалидитетом“

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Мастер логопед Мастер сурдолог Јелена Стругар , Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора
магистар туризма Жарко Куциноски , Државн студентски дом "Никола Карев" Охрид
Master degree in business and economics Elena Weber , Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi Trieste
Master menadžer za nastavni plan I progr Gabriela Chirtes , Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti de auz
diplomirani defektolog surdolog Silvana Marcov , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant
Магистар дефектолошких наука Маријана Јовановић Чабрић , ШОСО „Вукашин Марковић“
мастер дефектолог Мирјана Јокић , ОШ „Радивој Поповић“, Земун
дипломирани дефектолог - соматопед Драгана Станић , Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић
дипломирани психолог Драгана Поповић , Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора
дипломирани економиста Hubert Perfler , Istituto Regionale Rittmeyer per I Ciechi
Master psiholog Maria Stampar , Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Constant
Master specijalizant za audiologiju Angela Cristina Mate , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant
Specijalni pedagog Gabriela Monica Popa , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant
Мастер дефектолог Јелица Аничић Левић , ОШ „Радивој Поповић“ Земун
Мастер дефектолог Тијана Алексић , о.ш.Радивој Поповић Земун
Dipl. Oblikovalka vizualnih komunikacij, Nataša Kordiš , Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Prof. zgodovine in sociologije, mag. pro Teodora Golob , Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
diplomirani pedagog in profesor zgodovin Klemen Žarn , Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

1

70

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Јелена Стругар

Модератор
0641491109
Jelenastrugar77@gmail.com
Звање:

Мастер логопед Мастер сурдолог 

Установа:

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора 

Радно место:

Наставник индивидуалне наставе-логопедск 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2007 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“ Васпитач у Дому у оквиру Школе
2007 2018 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“ Наставник разредне наставе
2018 2022 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“ Наставник индивидуалне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мултидисциплинарни приступ у обради тема кроз сарадничку наставу Реализатор да 2022
„Примена различитих техника и материјала у настави ликовне културе" Реализатор не 2019
Како до инклузивног друштва – Креирајмо заједно бољу будућност“- Реализатор не 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Жарко Куциноски

Реализатор
3897522256
zarko2005ohrid@yahoo.com
Звање:

магистар туризма 

Установа:

Државн студентски дом "Никола Карев" Охрид 

Радно место:

Директор студентског дома "Никола Карев 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Студентски дом "Никола Карев" Охрид директор дома
2007 2007 Вила "Антико" Менаџер
2008 2018 Хотел "тино" Менаџер
1991 1991 Хотел "Дончо" Менаџер
1994 2001 Ресторан "Жито Струга" Менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Валоризација спортског туризма у југозападни планински регион Аутор не 2003

Elena Weber

Реализатор
3933573593
e.weber@rittmts.it
Звање:

Master degree in business and economics  

Установа:

Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi Trieste 

Радно место:

Директор Институра "Ритмајер" у Трсту 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1995 Agencija za računovodstvo šef računovodstva
1995 2008 Direkcija za upravljanje finansijama i imovinom direktor
2008 2022 Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi Trieste generalni direktor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dani defektologa - Beograd- Međunarodna stručna konferencija Аутор ne 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Evropska mreža za vizuelno oštećene - President od European network Vision Impairment
President of European network for inclusion Beyond the Borders
Secretary of the Executive Committee of Age Platform Europe
Member of the bord of European Ageing network

Gabriela Chirtes

Реализатор
407245262
gchirtes@yahoo.co.uk
Звање:

Master menadžer za nastavni plan I progr 

Установа:

Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti de auz 

Радно место:

Nastavnik maternjeg jezika 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti de auz Cluj-Napoca nastavnik defektolog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ACCESS TO ACADEMIC PERFORMANCE FOR HEARING-IMPAIRED STUDENTS THROUGH FICTIONAL TEACHING METHODS Реализатор ne 2021

Silvana Marcov

Реализатор
407238149
silvanamarcov@yahoo.com
Звање:

diplomirani defektolog surdolog 

Установа:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant 

Радно место:

nastavnik defektolog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2022 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, Timişoara nastavnik defektolog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Učesnik tribine "„Како до инклузивног друштва – Креирајмо заједно бољу будућност“- Аутор ne 2018

Маријана Јовановић Чабрић

Реализатор
0692001105
Marijanajovanovic77@gmail.com
Звање:

Магистар дефектолошких наука 

Установа:

ШОСО „Вукашин Марковић“ 

Радно место:

наставник дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2022 ШОСО „Вукашин Марковић“Крагујевац наставник дефектолог
2017 2022 МПНТР Саветник спољни сарадник за инклузивно образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ваннаставне активности као фактор бољег квалитета живота деце са сметњама у развоју; Јовановић Чабрић М, Милошевић Д, Алексић Г. Тематски зборник, Међународна научностручна конференција Унапређење квалитете живота дјеце и младих 23- 25. 06, Аранђеловац, Србија, стр. 323-331, 201 Аутор да 2017
Примена на алтернативните содржини во развој на експресивен говор кај ученикот со умерена интелектуална попреченост преку примена на Индивидуален образовен план.Јовановиќ Чабриќ М. Аутор Аугментативна и алтернативна комуникација, Зборник на трудови, Скопје, Р. Македонија, 06. 03. стр 53- 57. Аутор да 2018
Искуства са мобилности из Велике Британије Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју, Ерасмус+ пројекат; Јовановић Чабрић М, Симић Т, Томашевић Ј, Драгаш Т, Максимовић М. Коаутор Дани дефектолога, Међународна научностручна конференција, 21- 24. 2, Златибор , 2019. Аутор да 2019
Quality of social participation of children with autism, 2nd World Autism Congress; Глумбић Н, Јовановић М. 2nd World Autism Congress, Cape Town, South Africa, 2006. year Коаутор да 2006
Јовановић М. (2012): Ученички парламент, Дани дефектолога, Међународна научно-стручна конференција, 11-14.01, Златибор, стр. 16. Аутор да 2012
Јовановић Чабрић М., Јевтовић С. (2022): Стварамо заједно, Просветни преглед, 3. 2. Београд Аутор да 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју, 2019, објављен на Е пале платформи. Носилац израде и коаутор приручника Коаутор Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добродарје за очување Народне традиције; НВО „Српска круна“ 2008
Лексикон стваралаца, објављена биографија, хиљаду најбољих наставника у доуниверзитетском образовању Klett 2018

Мирјана Јокић

Реализатор
0644480315
mixer278@gmail.com
Звање:

мастер дефектолог 

Установа:

ОШ „Радивој Поповић“, Земун 

Радно место:

наставник дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 ОШ „Радивој Поповић“, Земун наставник дефектолог
2015 2020 Лого-центар за развој и игру Дефектолог – терапеут
2018 2018 ОШ „Нови Београд“, Београд дефектолог наставник
2015 2016 ОШ „Антон Скала“, Београд Приправник – стажиста у настави
2014 2015 ПУ „Машана“, Београд Дефектолог – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
xxx Реализатор ne 2022

Драгана Станић

Реализатор
0603339670
dragana.stanic76@gmail.com
Звање:

дипломирани дефектолог - соматопед 

Установа:

Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић“ Суботица наставник дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
član projektog tima škole Реализатор ne 2022

Драгана Поповић

Члан програмског одбора и реализатор
0642264133
popovicdragana@hotmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора 

Радно место:

стручни сарадник-психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11.мај“ Јагодина стручни сарадник у школи-психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дани дефеколога 2022 Рад „У сусрет ресурсном центру“ Аутор да 2022
Ерасмус пројекат малих стратешких партнесртава „Упознај ме да би ме научио“ Реализатор не 2022
Ерасмус пројекат „Deaf digital platform“ DEaF Реализатор не 2021
Конференција ENIBB European Network for inclusion beyond the borders, Triste, Italija Презентација рада са ученицима Школе“11.мај“ Пример добре праксе Аутор не 2021
Euroscience Open Forum 2020 Trieste Inclusion and empowerment of people with disabiliies in the Balkans: The European network for inclusion beyond the borders ENIBBESOF 2020 Аутор не 2020
WEBINAR EIP on AHA European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing „Characteristics of aging and prevention programs“ Аутор не 2020
Пројекат „You need to know me to understand me“ RYCO fondacije Реализатор не 2020
„Примена различитих техника и материјала у настави ликовне културе" – трибина у организацији Школе „11.мај“ Реализатор не 2019
„Како до инклузивног друштва – Креирајмо заједно бољу будућност“-трибина у организацији Школе „11.мај“ Реализатор не 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије-члан
Друштво дефектолога Србије - члан

Hubert Perfler

Реализатор
0000000000
h.perfler@rittmts.it
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Istituto Regionale Rittmeyer per I Ciechi 

Радно место:

Predsednik upravnog odbora Regionalnog c 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2022 Istituto Regionale Rittmeyer per I Ciechi Predsednik upravnog odbora Regionalnog centra za slepe Rittm
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dani defektologa Zlatibor 2018 Коаутор ne 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Regionalni ogranak za osobe oštećenog vida Italije -predsednik
Regionalni ogranak Instituta za rehabilitaciju, obuku I istraživanje za osobe oštećenog vida -Trst
Nacionalni savet slepih I slabovidih osoba Italije -član

Maria Stampar

Реализатор
4074587881
miastampar@yahoo.com
Звање:

Master psiholog 

Установа:

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Constant 

Радно место:

Specijalni pedagog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2022 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Constantin Pufan” Nastavnik defektolog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
xxxx Реализатор ne 2022

Angela Cristina Mate

Реализатор
4074015017
angelamate@yahoo.com
Звање:

Master specijalizant za audiologiju 

Установа:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant 

Радно место:

Autorizovani prevodilac za gestovni jezi 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, Timişoara nastavnik defektog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
xxxx Реализатор ne 2022

Gabriela Monica Popa

Реализатор
4072401401
gabriela.popa@pugfantm.ro
Звање:

Specijalni pedagog 

Установа:

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant 

Радно место:

Nastavnik defektolog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2022 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan”, Timişoara nastavnik defektolog
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Како до инклузивног друштва – Креирајмо заједно бољу будућност 2018 Реализатор ne 2018

Јелица Аничић Левић

Реализатор
063122409
anicic.jelica@gmail.com
Звање:

Мастер дефектолог 

Установа:

ОШ „Радивој Поповић“ Земун 

Радно место:

Дефектолог наставник у посебним условима 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 ОШ „Радивој Поповић“ земун дефектолог наставник
2019 2019 ОШ „Бошко Буха“ Дефектолог наставник у продуженом боравку у посебним условим
2018 2019 ОШ „Бошко Буха“ Приправник стажиста у индивидуалној настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Tim za projekte škole Реализатор ne 2021

Тијана Алексић

Реализатор
0637025594
tijana-aleksic@live.com
Звање:

Мастер дефектолог 

Установа:

о.ш.Радивој Поповић Земун 

Радно место:

Васпитач у дому ученика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 О.Ш.“ Радивој Поповић“ Земун Васпитач у васпитној групи ученика
2015 2018 Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ Ниш Наставник разредне наставе, Наставник предметне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Tim za projekte škole Реализатор ne 2021

Nataša Kordiš

Реализатор
0038631750
natasa.kordis@zgnl.si
Звање:

Dipl. Oblikovalka vizualnih komunikacij, 

Установа:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Радно место:

Tolmačka za SZJ in učiteljica grafičnih  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2022 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana nastavnik
2004 2006 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana nastavnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Film o ljudeh s posebnimi potrebami v turizmu, projekt EU Аутор da 2022

Teodora Golob

Реализатор
0038641670
teodora.golob@zgnl.si
Звање:

Prof. zgodovine in sociologije, mag. pro 

Установа:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Радно место:

Vzgojiteljica v domu Frana Grma 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana upravnik doma
2000 2004 - OŠ Spodnja Šiška Ljubljana nastavnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Intetrnational Meeting for ENIBB the conference “The contribution of tourism and art for people with disabilities”, oct 2019, Trieste, Italy Аутор ne 2019
Conference “Accessible Atractive Tourism” ENIBB, May 2022, Trieste, Italy Аутор ne 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Razglednice s Krasa, tipna slikanica, Center Iris, Škofja Loka, 2017 Аутор

Klemen Žarn

Реализатор
00000000
klemen.zarn@zgnl.si
Звање:

diplomirani pedagog in profesor zgodovin 

Установа:

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Радно место:

Učitelj zgodovine in družboslovja  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana nastavnik
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Conference “Accessible Atractive Tourism” ENIBB, Trieste, Italy Аутор ne 2019