Трибина „Доступност културно-историјских и туристичких садржаја за особе са инвалидитетом“

Код одобреног скупа: 777  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Трибина „Доступност културно-историјских и туристичких садржаја за особе са инвалидитетом“

Разматрање положаја особа са инвалидитетом у области туризма и доступности културно-историјских и туристичких садржаја градова, региона и држава учесника скупа . Учесници трибине презентоваће примере добре праксе у реализацији туристичких и едукативних посета ОСИ садржајима у области туристички понуда. На трибини ће се разматрати и појам "приступачни туризам" и генерално приступачност и доступност свих садржаја не само у смислу уклањања архитектонских баријера већ и прилагођавање музејских и других културних садржаја за особе са различитим сметњама, сензорним или моторичким сметњама, особама са вишеструким сметњама, примери увођења других система комуникације (знаковни језик, Брајево писмо), промена става о баријерама у најшире

Опис битних културно-историјских садржаја И туристичких садржаја града из ког долазе учесници са подацима о доступности за особе са различитим облицима инвалидности као И посебних погодности за посете особама са инвалидитетом И њиховим пратиоцима - Искустава реализације екскурзија, излета, пројеката који су повезани са доступношћу свих садржаја особама са инвалидтетом - Реализоване кампање, акције са ученицима, инклузивне активности у локалној заједници - Примери сарадње са са музејима, позориштима, библиотекама, туристичким организацијама И сл. у локалној заједници, округу или на нивоу државе

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Мастер логопед Мастер сурдолог Јелена Стругар , Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора
магистар туризма Жарко Куциноски , Државн студентски дом "Никола Карев" Охрид
Master degree in business and economics Elena Weber , Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi Trieste
Master menadžer za nastavni plan I progr Gabriela Chirtes , Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienti de auz
diplomirani defektolog surdolog Silvana Marcov , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant
Магистар дефектолошких наука Маријана Јовановић Чабрић , ШОСО „Вукашин Марковић“
мастер дефектолог Мирјана Јокић , ОШ „Радивој Поповић“, Земун
дипломирани дефектолог - соматопед Драгана Станић , Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић
дипломирани психолог Драгана Поповић , Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора
дипломирани економиста Hubert Perfler , Istituto Regionale Rittmeyer per I Ciechi
Master psiholog Maria Stampar , Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Constant
Master specijalizant za audiologiju Angela Cristina Mate , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant
Specijalni pedagog Gabriela Monica Popa , Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constant
Мастер дефектолог Јелица Аничић Левић , ОШ „Радивој Поповић“ Земун
Мастер дефектолог Тијана Алексић , о.ш.Радивој Поповић Земун
Dipl. Oblikovalka vizualnih komunikacij, Nataša Kordiš , Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Prof. zgodovine in sociologije, mag. pro Teodora Golob , Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
diplomirani pedagog in profesor zgodovin Klemen Žarn , Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

1

70

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора
Стручни сарадник у дому ученика

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Јагодина 10.06.2022. 54