„ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДОКУМЕНТОВАЊЕ У ОСНОВАМА ПРОГРАМА-ГОДИНЕ УЗЛЕТА“

Код одобреног скупа: 776  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

„ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДОКУМЕНТОВАЊЕ У ОСНОВАМА ПРОГРАМА-ГОДИНЕ УЗЛЕТА“

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“Чачак
саветник координатор Сандра Бацковић , ЗУОВ
васпитач Марија Јовановић , Пу "Др Сима Милошевић"
дипломирани васпитач Марија Поповић , ПУ „Моје детињство“
: мастер васпитач Гордана Сјеничић , „Моје детињство“, Чачак

1

50

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „Моје детињство“Чачак 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 Предшколска установа «Радост» стручни сарадник-педагог
2008 2010 Предшколска установа «Радост» помоћник/заменик директора
2013 2014 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак в.д. директор
2014 2022 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Процес промене и грађење културе вртића у складу са Новим основама програма – на примеру вртића «Младост», (2019) Коаутор XIII Сусрети-вртић као место заједничког живљења- развијање рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића 2019
Професионално оснаживање запослених неговањем културе дијалога и размене искуства у вртићу Предавач Скуп Удружења мед.сестара пу Србије -Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара и васпитача, 15.03.2019.г. Београд, 2019
Развијање реалног програма у јасленој групи – пленарно излагање Подршка добробити детета у реалном програму - делање детета – радионица Реализатор XII стручни сусрети мед.сестара васпитача-Улога мед.сестре васпитача у подстицању учења и развоја детета кроз заједничко учешће деце и одраслих, Крагу 2019
Јачање професионалних компетенција запослених кроз реализацију пројекта мобилности у европској земљи и управљање променама Аутор Стручни сусрети „Правци промена ка квалитетној пракси“ ПУ „Моје детињство“ 02.06.2018.г, Златибор 2018
„Мобилност ка промени“ – капацитети установе за унапређивање професионалног усавршавања Аутор Трибина ПУ „Моје детињство“„Мобилност ка промени“, мај 2021.г Чачак 2021
Промена у грађењу квалитета на примеру једне институције Коаутор Стручна конференција „Дневник промена у нашим школама и предшколским установама“, март 2017, Стара Пазова 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда 2018.г. за ПУ „Моје детињство“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, чланство
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије , чланство
Друштво директора школа Србије, чланство

Сандра Бацковић

Члан програмског одбора и реализатор
0655331047
sandra.backovic@zuov.gov.rs
Звање:

саветник координатор 

Установа:

ЗУОВ 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2013 ЗУОВ Стручни сарадник
2013 2022 ЗУОВ Саветник координатор у Центру за професионални развој
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Полазишта Основа програма предшколског васпитања и образовања Предавач Сусрети медицинских сестара васпитача ПУ, 2015. 2015
У сусрет васпитачу који учи у контексту праксе Аутор конференција и зборник Високе струковне школе за васпитаче Сремска Митровица, 2018. 2018
Норматив материјала, играчака и средстава у складу са Основама програма Предавач Скуп стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, Врњачка Бања, 2019. 2019
Допринос квалитету у предшколском васпитању и образовању у Србији Предавач онлине Стручна међународна конференција за запослене у ПУ- Савремени изазови вртића 21. века, МИБ Љубљана и Happy kids, Србија, 2020. 2020
Покретање критичке рефлексије тијеком менторске подршке у процесу имплементације Основа програма Године узлета Предавач онлине скуп Рефлексије сувремених предшколских курикулума на развој предшколске теорије и праксе у свијету и Републици Хрватској, ENNEA, Hrvatska,2021 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за менторе- Менторска подршка предшколским установама у примени Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета, ИПА, Филозофски факултет, 2020. Коаутор

Марија Јовановић

Реализатор
0646604252
marija.jov.007@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Пу "Др Сима Милошевић" 

Радно место:

мед.сестра васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2002 Пу "Др Сима Милошевић" мед.сестра васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентација пројекта “ СКРОВИШТЕ” Предавач Пилотирање нацрта Основа програма ПВО Године узлета – Полазишта Основа програма ПВО. Институт за педагогију и андрагогију филозофског факултета 2021
Поглед у боје: Креативност у развијању реалног програма у дечјем вртићу Предавач КРЕАТИВНО ОБРАЗОВАЊЕ: Спремност за неспремност - BAZAART | Организација уметника 2020
Презентација пројекта “ У друштву са зебром и жирафом ” Предавач Правци промене ка квалитетној пракси Регионални центар за проф.развој запослених у образовању Чачак 2019
Презентација пројекта "У КРУГ " Предавач Четврти окружни сусрети – Хоризонтална размена у функцији проф,развоја мед.сестара васпитача 2020
Презентација пројекта “ Горе доле ” Предавач XVl истраживачки дани васпитача Београда Кораци ка променама 2020

Марија Поповић

Реализатор
0613916589
marija.popovic1010@gmail.com
Звање:

дипломирани васпитач 

Установа:

ПУ „Моје детињство“ 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 ПУ „Моје детињство“ васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Моја кућица Шумадија“ Аутор Стручни сусрети васпитача, Тара, 2018. (излагање, објављен рад) 2018
„Примена нових технологија у васпитно-образовном раду“ Аутор Међународна конференција, Јагодина, 2019. (излагање, објављен рад) 2019
„Нове основе програма из три угла гледања“ Аутор Конференција „Васпитач у 21. Веку“, Зборник радова, Алексинац, 2020. 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Моравичког округа, чланство

Гордана Сјеничић

Реализатор
065807201
gordanasjenicic2011@gmail.com
Звање:

: мастер васпитач 

Установа:

„Моје детињство“, Чачак 

Радно место:

васпитач у пред. установи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2013 Предшколска установа“Радост“,Чачак васпитач
2013 2022 Предшколска установа“Моје детињство“, Чачак васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Промена као изазов“ Коаутор Стручни сусрети васпитача, Тара, 2017. 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача Србије