И тата је важан

Код одобреног скупа: 775  

Трибина

Предшколска установа, Зрењанин
Караџићева 3а 23000 ЗрењанинНаталиа Луиза Марков
markovfamili@gmail.com
023510538
0641483573

И тата је важан

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

79

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

Радне биографије


Олгица Бабић Бјелић Бабић Бјелић

Реализатор
0644710043
objeliczr@gmail.com
Звање:

магистар психологије  

Установа:

Предшколска установа, Зрењанин  

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2011 Основни суд, Зрењанин судски вештак, по решењу Суда, за област медицина
1990 2022 Предшколска установа, Зрењанин стручни сарадник - психолог
1991 1992 Медицинска школа, Зрењанин професор психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Родитељски састанак – саветовање без саветовалишта» Аутор Методички дани '91, Нова просвета, Београд 1992
„Враћање одраслих у детињство – један од путева за разумевање детета и себе самога“ Аутор Годишњак за психологију, (4-5) 109 – 126, Филозофски факултет, Ниш 2006
„Саветодавни рад психолога са родитељима и васпитачима у Предшколској установи“ Аутор Примењена психологија (зборник радова) 127 – 147, Филозофски факултет, Ниш 2006
„Како су нас дисциплиновали и како ми дисциплинујемо своју децу“ Аутор X Симпозијум са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“, књига резимеа, Сокобања 2014
„ Стратегије за спречавање и ублажавање конфликата између родитеља и васпитача“ Аутор Конференција „Васпитач у 21. веку“ 2016
Трибина за родитеље „И тата је важан“ у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Аутор Излагање 2019
Акредитовани стручни скуп "И тата је важан" Аутор Реализовани стручни скуп - трибина 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школа за родитеље“,књига песама настала као песничка подршка истоименом едукативном програму ,Градска народна библиотека Жарко Зрењанин, Зрењанин, 2000,. Аутор
Песма „Утакмица“ настала као песничка подршка истоименој кампањи „Тату или маму за руку, па на трибине, важна је утакмица“, која је 2017.г. промовисана у вртићу „Сунчица“,https://www.sportinfo.rs>košaka Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за постигнути успех током студирања Београдски Универзитета, Филозофски факултет, одељење за психологију 1976
„Родитељски састанак - саветовање без саветовалишта“ Стручни скуп „Методички дани“ 1991
Награда «Копријан“ за најбољу песму на IV сусретима просветних радника књижевних стваралаца за децу IV сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење педагога и психолога Средњобанатског округа УППС

Наталиа Луиза Марков

Реализатор
0641483573
markovfamili@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог - мастер 

Установа:

Предшколска установа, Зрењанин 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2012 ош "Доситеј Обрадовић", Зрењанин психолог приправник, наставник грађанског васпитања
2012 2022 Предшколска установа, Зрењанин стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина за родитеље „И тата је важан“ у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ Аутор Излагање 2019
Акредитовани стручни скуп "И тата је важан" Аутор Реализован акредитовани стручни скуп 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Учешће мојих ученика на: „Смотри јавних презентација - млади на делу, корак по корак“ Грађанско васпитање, 3.место. Грађанске иницијативе 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије
Удружење педагога и психолога Средњобанатског округа УППС
Друштво психолога Србије