И тата је важан

Код одобреног скупа: 775  

Трибина

Предшколска установа, Зрењанин
Караџићева 3а 23000 ЗрењанинНаталиа Луиза Марков
markovfamili@gmail.com
023510538
0641483573

И тата је важан

Јачање васпитне улоге вртћа и школе кроз оснаживање капацитета васпитача, наставника и стручних сарадника да кроз сарадњу са породицом допринесу освешћивању значаја улоге оца и усклађивању улоге мајке и оца у квалитетном родитељству.

1. Уводни део - зашто је организоваана трибина са овим садржајем? 2. Улога оца у савременој породици, виђена очима детета: Шта деца кажу о томе како најрадије проводе време са оцем, а како са мајком 3. Историјски приказ улоге оца кроз време и у различитим културама 4..Значај усклађивања улоге оца и улоге мајке у квалитетном родитељству 5. Улога оца у развоу ћерке и у развоју сина 6. Деца и развод брака – улога вртића и школе у помагању родитељима да превазиђу проблеме настале разводом-Како заштитити децу у току развода и после њега

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

1

79

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Директор/помоћник директора

300 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Зрењанин 05.09.2022. 58