Читалићи у години јубилеја

Код одобреног скупа: 774  

Конференција

УГ ,,Читалићи'' Алексинац
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
majaradoman.cvet@gmail.com
062268463
062268463

Читалићи у години јубилеја

Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања функционалних знања; да индивидуланим и тимским радом развијају критичко мишљење и креативно писање; да читањем развијају концепт целоживотног учења и љубав према књизи

Стандарди постигнућа и план наставе и учења за 4. разред основне школе Конструкција и деконструкција адолесцентске свести у певању Мирослава Антића (од Плавог чуперка до Шашаве књиге) Зашто је Душко Радовић важан писац? Чудна арабеска на зеленој води или Зашто читамо Андрићев роман „На Дрини ћуприја” Српска књижевна задруга као чувар националног памћења, сто тридесет година касније: узбудљиво сведочанство о изазовима трајања Због чега је Вук Караџић увек модеран и непрекидно важан? Изазови и резултати стопедесетогодишње традиције образовања учитеља (150 година Учитељске школе у Алексинцу) Популаризација књиге и читања - примери добре праксе НБ „Стефан Првовенчани” Краљево Значај библиотеке у формирању и развоју критичког мишљења читаоца Проширено поље деловања савремене библиотеке Шта значи успешно дете и како га подстицати на читање и целоживотно учење? Папирна сећања - десет година Читалића

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доктор наука; редовни професор Зорана Опачић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Професор струковних студија Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј

1

94

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексинац 29.05.2022. 1