Читалићи у години јубилеја

Код одобреног скупа: 774  

Конференција

УГ ,,Читалићи'' Алексинац
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
majaradoman.cvet@gmail.com
062268463
062268463

Читалићи у години јубилеја

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

доктор наука; редовни професор Зорана Опачић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Професор струковних студија Жељко Младеновић , Академија васпитачко-медицинских струковних студиј

1

94

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексинац 29.05.2022. 1

Радне биографије


Зорана Опачић

Члан програмског одбора и реализатор
06280802
zorana.opacic@gmail.com
Звање:

доктор наука; редовни професор 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2022 Учитељски факултет Универзитета у Београду Професор Књижевности за децу и младе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Towards more meaningful teaching of literature in Serbian schools (Paradoxes of curriculum)“, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviens, Studia et Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, Vol 8, No 227 (2017): Dydaktyki języków narodowych w Europie Środkowej Metodyka i ko Аутор Објављен рад 2017
„О живој води – савремена поезија и приповедна проза за децу и младе“, у: Вуксановић, М. (ур.), Српска књижевност данас, Српска академија наука и уметности, Огранак САНУ у Новом Саду, 2018, 298–314. Аутор Објављен рад 2018
„Свет наопачке (неки видови карневализације у књижевности за децу)“, Научни скуп слависта у Вукове дане. Карневализација у српској књижевности, 47/2, Београд: МСЦ, 2018, 285-293. Аутор Објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наивна свест и фикција, Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2011. Аутор
Антологија књижевности за децу 1–2 Антологијска едиција Десет векова српске књижевности, Нови Сад: ИЦ Матице српске Аутор
(Пре)обликовање детињства, Београд: Учитељски факултет, 2019. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Сима Цуцић за најбољу књигу из науке о књижевности за децу Банатски културни центар, Ново Милошево 2018
Награда Змајевих дечјих игара за изузетан допринос популарисању књижевности за децу Међународни центар књижевности за децу Змајеве дечје игре у Новом Саду 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за наставу језика и књижевности Међународног комитета слависта (од 2017)
Главна и одговорна коуредница научног часописа Детињство (са проф. др Снежаном Шаранчић Чутуром).
члан комисија ЗУОВ-а за наставне планове и програме у вишим разредима основне школе.

Жељко Младеновић

Члан програмског одбора и реализатор
0643148490
liderzeljko@yahoo.com
Звање:

Професор струковних студија 

Установа:

Академија васпитачко-медицинских струковних студиј 

Радно место:

Наставник за ужу научну област психолошк 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2014 СШ “Бранислав Нушић“ Соко Бања Наставник психологије
2014 2015 ОШ“ Вожд Карађорђе“ Алексинац Наставник верске наставе
2015 2017 ТШ „Прота Стеван Димитријевић“ и ПШ “Шуматовац НАставник верске наставе
2017 2019 Интернационални универзитет у Новом Пазару Доцент за ужу научну област психолошке науке
2019 2022 Академија васпитачко-медицинских струковних студија- Одсек Алексинац Професор струковних студија за област психолошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој визуелне перцепције у првој години живота детета. Годишњак за психологију. 7 (9). Аутор Објављен рад 2019
Морфологија језика као система сагледана као специјалан случај морфологије природних система. Теме. 4. Аутор Објављен рад 2020
Читање књижевних дела и развој емпатије. Учење и настава, Београд: КЛЕТ Друштво за развој образовања. 5(1). 11–26, ISSN 2466-2801, УДК 159.942.2.072 Аутор Објављен рад 2020
Психологија читања: између књига и нових технологија. Универзитетска мисао- часопис за науку, културу и умјетност. [ISSN: 1451-3870]. 17: 45-60. doi:10.5937/univmis1817033M Аутор Објављен рад 2021