Развој дигиталне писмености кроз наставу енглеског језика

Код одобреног скупа: 773  

Летња и зимска школа

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Развој дигиталне писмености кроз наставу енглеског језика

– Оснаживање наставника у области методике наставе енглеског језика са посебним нагласком на дигиталној писмености – Јачање дигиталних компетенција наставника за примену информационо-комуникационих технологија у планирању и реализацији и вредновању образовно-васпитног процеса у реалном и виртуелном окружењу у настави страног језика – Представљање примера добре праксе употребом ИКТ алата у настави страног језика – Упознавање са могућим начинима развијања међупредметних компетенција ученика: рад са подацима и информацијама, решавање проблема у дигиталном окружењу и дигиталне компетенције

– Савремени приступи настави страног језика – Развој вештина 21. века (креативност, сарадња, комуникација у дигиталном окружењу) кроз наставу страног језика – Критичко мишљење и решавање проблема у настави страног језика – Развој предметних и међупредметних компетенција у настави страног језика – Пројектна настава у настави страног језика – Креирање наставних материјала у настави страног језика – Настава страног језика на млађем узрасту – Информационо-комуникационе технологије у настави страног језика (алати и апликације)

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипл. фил. енг. јез. и књиж. мастер Ивана Милошевић , Математичка гимназија, Београд
Доктор филолошких наука Ненад Миладиновић , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“
Мастер професор енглеског језика и књиж. Марија Голубовић , Саобраћајно-техничка школа у Земуну
Професор енглеског језика Милица Војводић , ОШ „Павле Поповић“
Дипл. филолог за енг. језик и књижевност Јелена Спасић , Школа за учење страних језика „Оxford School“
Професор енглеског језика и књиж. Јелена Јевтовић , Основна школа „Свети Сава“, Крагујевац
самостални педагошки саветник Велина Стојковић , Средња школа „Милоје Васић“
мастер васпитач у предшколским установам Милица Вукадин , Школа енглеског језика за децу “ЕLLoquent”
Дипломирани професор енглеског језика Жељко Андријанић , Уметничка школа у Краљеву
Педагошки саветник Нада Филиповић , Шабачка гимназија

3

35

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Гранд, Копаоник 18.06.2022. 31