Специјална едукација и рехабилитација- Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

Код одобреног скупа: 772  

Симпозијум

Помоћ породици
Угриновачки пут 63, ЗемунВиолета Несторов
violetanestorov@gmail.com
062588991
063266879

Специјална едукација и рехабилитација- Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дроктор наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Помоћ породици, Београд
проф.др Ненад Глумбић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор дефектолошких наука Виолета Несторов , Центар за логопедију др Несторов

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Радне биографије


Стеван Несторов

Реализатор и модератор
063266879
stevanestorov@gmail.com
Звање:

дроктор наука, педагошки саветник 

Установа:

Помоћ породици, Београд 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 ОШ "Радивој Поповић", Земун дефектолог
2009 2022 Помоћ породици, Београд потпредседник и предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2020
Светомир Бојанин:. Третман покретом и саветовање Коаутор Београдска дефектолошка школа, 22(1), 105-109. (2016) 2016
Подршка деци са дислексијом применом књига лаких за читање Коаутор Излагање на стручном скупу Дани дефектолога Србије, Београд 2020
Дисхармоничан развој код деце Предавач Међународна начно-стручна конференција, Битољ, Македонија, 2019
Дисхармоничан развој код деце и реедукација психомоторике ---- 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, 2018, Помоћ породици, Београд Коаутор
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, 2018, Помоћ породици, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за образовање Град Београд 2014
Признање Његове светости Патријарха српског Иринеја за волонтерски рад у саветовалишту Верског добротворног старатељства Српске православне цркве Српска православна црква 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Ненад Глумбић

Члан програмског одбора и реализатор
0112920450
nenadglumbic@gmail.com
Звање:

проф.др 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Предшколска установа „Нада Наумовић“, Крагујевац дефектолог
1998 2022 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Đorđević, M., Glumbić, N. (2017). Procedura uvođenja vizuelnih rasporeda kod učenika sa poremećajem autističkog spektra u cilju olakšavanja tranzicionih procesa u školskom kontekstu. Настава и васпитање, 66(3), 451-464. Коаутор Настава и васпитање, 66(3), 451-464. (2017) 2017
Glumbić, N., Brojčin, B. (2012). Factor structure of the Serbian version of the Children's communication checklist – 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359. Коаутор 2. Research in Developmental Disabilities, 33(5), 1352-1359. (2012) 2012
Brojčin, B., Glumbić, N. (2017). Republic of Serbia. In M. L. Wehmeyer, J. R. Patton, (Eds.), The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger. Коаутор The Praeger International Handbook of Special Education (pp. 211–223). Santa Barbara, California: Praeger, (2017) 2017
Аутизам и специфични језички поремећаји Предавач Излагање на Симпозијуму Удружења логопеда Србије 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Специјална едукација заснована на доказима: бихевиоралне технике. 2018, ФАСПЕР Коаутор
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе,2018, Помоћ породици, Београд, Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан АБА Србија
Стручни сарадник у НВО Помоћ породици
Консултант у Центру за логопедију и рану интервенцију др Несторов
Руководилац пројекта и реализатор истраживања у оквиру пројекта “Социјална партиципација особа са интелектуалном ометеношћу“ (Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС)
Члан радне групе за унапређење рада са децом и породицама деце са спектром аутистичних поремећаја (Министарство здравља РС)

Виолета Несторов

Члан програмског одбора и реализатор
062588991
violetanestorov@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука 

Установа:

Центар за логопедију др Несторов 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ПУ "Савски венац" логопед
2007 2022 Помоћ породици, Београд координатор програма стручног усавршавња и предавач
2016 2022 Центар за логопедију др Несторов логопед
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дислексија и синтаксички развој Аутор Објављен рад у стручном часопису "Примењена лингвистика" 2014
Дислексија и семантички развој Аутор Објављен рад у стручном часопису Специјална едукација и рехабилитација, 2016
Дисхармоничан развој код деце и реедукација психомоторике Предавач Излагање на Међународној стручној конференцији "Мултидисциплинарни приступ у специјалној едукацији", у Сарајеву 2021
Дисхармоничан развој код деце Предавач Међународна начно-стручна конференција, Битољ, Македонија, 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Да наше специјалне школе буду као европске; препоруке за унапређивање рада са смерницама добре праксе, 2018, Помоћ породици, Београд Коаутор
Покренимо се, повежимо се,2013, Помоћ породици, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за образовање Град Београд 2013
Грамата Патријарха Павла за рад у Здравственом саветовалишту при Верском добротворном старатељству СПЦ Српска православна црква 2007
Захвалница Патријарха Иринеја за рад у Здравственом саветовалишту при Верском добротворном старатељству СПЦ Српска православна црква 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије
Учесник/координатор Ераѕмус+ пројекта „Let's make our Special Education Schools more European“