Специјална едукација и рехабилитација- Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

Код одобреног скупа: 772  

Симпозијум

Помоћ породици
Угриновачки пут 63, ЗемунВиолета Несторов
violetanestorov@gmail.com
062588991
063266879

Специјална едукација и рехабилитација- Аутизам, екранизам и развојна дисфазија

Презентовати учесницима скупа савремене методе специјалне едукације које су засноване на доказима кроз упознавање учесника са предусловима за успешно учење и узроцима тешкоћа у учењу и понашању који су последица аутизма, развојне дисфазије и прекомерне изложености екранима. Информисати учеснике о различитим врстама тешкоћа које имају деца са аутизмом, развојном дисфазијом и деца која прекомерно користе екране. Представити могућности пружања додатне подршке деци.

Развој пажње, комуникације и говора као предуслов успешног учења Поремећаји из спектра аутизма Прекомерна изложеност екранима Развојна дисфазија- Специфичан језички поремећај Пружање додатне подршке деци

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

дроктор наука, педагошки саветник Стеван Несторов , Помоћ породици, Београд
проф.др Ненад Глумбић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор дефектолошких наука Виолета Несторов , Центар за логопедију др Несторов

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

8000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Hotel Tulipp Inn Novi Beograd 11.06.2022. 93