Хобијем против насиља

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 770  

Трибина

Интернационална полицијска организација
Савска 9/3, БеоградВесна Рудић
police.ipo@gmail.com
0116685669
69642332

Хобијем против насиља

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

доктор наука за област безбедност Илија Животић , ФИМ факултет за инжињерски менаџмент
доктор правних наука Ратомир Антић , Фонд Инекс Интерекспорт АД Београд
доктор комуниколошких наука Марија Ранђеловић , Град Ниш
магистар економије Весна Рудић , Пошта Србије
клинички психолог Марија Шутуловић , Центар за едукацију и образовни консалтинг Марија
професор физичке културе Младен Буразеровић , Висока здравствена санитарна школа Висан

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Илија Животић

Члан програмског одбора и реализатор
069642332
ilija.zivotic@gmail.com
Звање:

доктор наука за област безбедност 

Установа:

ФИМ факултет за инжињерски менаџмент 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Интернационална полицијска организација председник
2020 2022 Скупштина Србије посланик
2021 2022 ФИМ редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Српска корпоративна безбедност део међународне безбедности у 21 веку Аутор ЕКОБ 2018 2018
Улога НВО -Центри безбедности Аутор Универзитет св Климент Охридски -Битола Факултет безбедности Скопље 2018
Изношење лажних вести -претња безбедности Аутор Међународна научна конференција Безбедносно-политички и правни изазови савременог света Правни факултет универзитета Свети Климент Охридски ,Битола 2018
Миграције ,људска права, политички и безбедносни ризици за мале државе Коаутор Шеста међународна научна конференција Друштвене преомене у глобалном свету ,Универзитет Гоце Делчев у Штипу, Правни Факултет 2019
Друштвено-економски и безбедноси аспекти -приватизације предузећа Коаутор Факултет безбедности,Скопље 2019
Трговина људима и трговина малолетницама Аутор Знање међународни часопис 2022
Усамљени актери тероризма као модерна безбедносна претња Аутор Знање међународни часопис 2022
Ризик од терористичких напада хаковањем семафора и збијањем саобраћаја у једну зону Аутор Наука и друштво,часопис за друштвене науке 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
За хуманост и пожртвованост у пружању помоћи у борби против насиља Удружење жртава насиља ХАЈР 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење ИПО Србија је једино удружење у Србији које је члан међународне органиазције Бечког комитета НВО

Ратомир Антић

Реализатор
0612130027
antonovicr@gmail.com
Звање:

доктор правних наука 

Установа:

Фонд Инекс Интерекспорт АД Београд 

Радно место:

generalni direktor  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Фонд Инекс Интерекспорт АД Београд генерлни директор
2018 2019 Инфостан технлогије стручни сарадник у сектору принудне наплате
2018 2019 Факултет за право,безбедност и менаџмент,Константин Велики Ниш сарадник у настави
2015 2019 Фондација Подржи живот управитељ фондације
2012 2015 Адвокатска канцеларија Стаменковић адвокат сарадник
2010 2012 Народна скупштина Србије саветни за правна питања
2012 2009 ЈКП Београдске електране члан управног одбора
2012 2008 Општина Звездара члан Света друштвене делатности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај корупције на принципе владавине права Аутор Зборник радова Принцип владавине права ,Удружење за међународн право, стр 342-359 ,Тара 2017
Проблем корупције у правосуђу Аутор Зборник радова 14 Међународног научног скупа Правнички дани др Славко Царић стр 237-246 Привредна академија Правни Факултет за привреду и правосуђе Но 2017
Правни оквири хуманитарног рада у РС Аутор Избор судске праксе ,стр 5-8 ,Београд 2018
Тероризам као претња универзалним људским правима Коаутор Зборник радова Универзално и особено у праву ,правни факултет у Приштини Правни факултет 2018
Пружање правне помоћи као услужна делатност Аутор Зборник радова Савремени правни промет и услуге ,стр 533-545,правни факултет у Крагујевцу 2018
Казна Затвора као облик органзовања слободе кретања Аутор Зборник радова ,Процес европских интеграција и регионална сарадња Факултет за право ,безбедност и менаџмент ,Ниш 2018
Напад на службено лице у вршењу службене дужности Аутор Избор судске праксе ,број 26, Београд 2018
Правна и материјална подршка породицама са децом Аутор Избор судске праксе ,број 2 2019
Негативни утицаји глобализације и транзиције на еконмски развој Коаутор Центар за стратешка истраживања националне безбедности, тематски зборник радова -Друштвено-економски развој и безбедност заједнице са акцентом на град 2019
Услуге приватног сектора безбедности у РС Аутор Правни факултет Универзитета у Крагујевцу , Институт за правне и друштвене науке ,Слобода пружања услуга и правна сигурност ,стр 125-139 2019
Доживотна казна затвора за починиоце најтежих кривичних дела Коаутор Тематски зборник радова Одговорност и санкција у кривичном праву 2019
Личност извршилаца високотехнолошких кривичних дела Коаутор Зборник радова са 14 Међународног правничког скупа Правнички дани др Славко Царић,Универзитет Привредна академија, Правни факултет ,Нови Сад 2019
Заштита материнства у родноправним односима Коаутор Правни живот , стр 561-573 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
СТРУЧНИ САРАДНИК ИПО

Марија Ранђеловић

Реализатор
0648330708
marija.randjelovic@gu.ni.rs
Звање:

доктор комуниколошких наука  

Установа:

Град Ниш 

Радно место:

Члан градског већа Града Ниша задужен за образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2011 ОШ Краљ Петар Први просветни радник
2011 2015 Дом ученика средњих школа Ниш директор
2018 2012 Народни универзитет директор
2020 2022 Градско веће Града Ниша члан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Народне умотворине -српско педагошко наслеђе Аутор Зборник радова Унапређење васпитања и образовања, бр 9 ,М33 стр 23-52,Учитељско друштво Ниш 2009
Педагошки потенцијали локалне самоуправе и слободно време младих Аутор Локална самоуправа,часопис за теорију и праксу локалне самоуправе ,стр 70-81 ,Балкански центар за изучавање локалне самоуправе , М 53,Ниш 2010
Носиоци педагошког процеса у формирању еколошке свести и културе деце ради очувања чисте животне средине Аутор Научно стручни часопис -Менаџмент иновације и развој,Србија инвент,Нови Сад 2012
Интеракција и комуникација као основа групне динамике у домовима ученика Аутор Зборник радова Васпитни рад у домовима ученика РС , Институт за економику и финансије , Београд 2013
Медијска писменост и млади људи у друштву информација Аутор Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу ,Ниш 2018
Мултикултурализам у васпитном и социјалном раду Аутор Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу ,стр 45-56,Ниш 2018
Савремени систем рехабилитације -подршка родитељима деце са сметњама у развоју Аутор Зборник радова Правног факултета Универзитета у Нишу ,Ниш 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Педагошки потенцијали локалне самоуправе и слободно време младих , Студентски културни центар, Ниш Аутор
Педагошко мишљење и методолошка култура наставника и васпитача, Институт за економију и право, Београд ,2014 Аутор
Образовна политика и медијска писменост, Нишки културни центар, Ниш Аутор
Професионални идентитет социјалних и домских педагога ,Ниш,2016 Аутор
Валентина Терешкова-прва жена у свемиру, Пчелица ,Чачак, 2017 Аутор
Васпитни рад у домовима и значај ЦСР ,СКЦ ,Ниш,2018 Аутор
Шах-мат насиљу, НКЦ и Факултет уметности, Ниш 2018 Аутор
Деца са последње станице ,Нишки културни центар Аутор
Писци имају реч ,Завод за уџбенике,Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Акредитовани семинари , Улога слободног времена у интеграцији и образовању деце повишене вулнерабилности у школско окружење ,Београд 2011
Акредитовани САРАДЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА И цЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОРОДИЧНО -ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД СВИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЕТИОЛОГИЈА ПОРЕМЕЋАЈА У ПОНАШАЊУ, ЗУОВ,БЕОГРАД

Весна Рудић

Члан програмског одбора
0629633883
vesnardc10@gmail.com
Звање:

магистар економије 

Установа:

Пошта Србије  

Радно место:

водећи сарадник организациона област Срб 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2022 Пошта Србије водећи сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Менаџмент знања-управљање знањем као вредношћу Коаутор Техника, 2011
Корпоративни центар-интегратор стратегија знања у моделу управљања знањем као вредношћу Коаутор Техника 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Нацртај и ти поштанску марку, Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за допринос за организовање филателистичке изложбе " Србијафила" Филателистичко друштво Србије 2011
Захвалница за организовање филателистичке изложбе у Апатину Филателистичко друштво Апатин 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ИПО , организатор пројеката

Марија Шутуловић

Реализатор
065245001
marijasutulovic@gmail.co
Звање:

клинички психолог 

Установа:

Центар за едукацију и образовни консалтинг Марија  

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Здравствени центар Бор психолог
2019 2022 Удружење оболелих од МС,Бор психолог
2020 2022 Центар за едукацију и образовни консалтинг Марија и Ви психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Упутство за случај нестанка детета Коаутор Сајт ИПО 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ИПО, саветник за превенцију породичног и вршњачког насиља

Младен Буразеровић

Реализатор
069642332
mladenburazerovic@gmail.com
Звање:

професор физичке културе  

Установа:

Висока здравствена санитарна школа Висан 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Висока здравствена санитарна школа Висан асистент
2017 2022 All Japan Budo Association председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Курс пружања прве помоћу у случају саобрћајне несреће Коаутор Сајт ИПО Србија 2018
Самоодбрана за жене Аутор Сајт ИПО Србија 2020