Квалитетно управљање установама образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 769  

Симпозијум

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Квалитетно управљање установама образовања и васпитања

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

професор југословенске књижевности Весна Недељковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
професор српског језика и књижевности Младен Стевановић , Оновна школа Краљ Петар Први
дипомирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Весна Недељковић

Реализатор
063448968
vesnanedeljkovic67@gmail.com
Звање:

професор југословенске књижевности  

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Радно место:

Руководилац у Сек за инспекцијски надзор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Руководилац у Сектору за инспекцијски надзор
2016 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра
2007 2016 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Директор школе
2006 2007 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Заменик директора школе
1994 2006 Основна школа „Михаило Петровић Алас” Професор српског језика
1993 2000 Пета економска школа Професор српске књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Кључне компетенције за активно учење сертификовани тренер у учионици будућности” Извођач “Кључне компетенције за активно учење сертификовани тренер у учионици будућности” 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за допринос унапређивању образовања Град Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда, од 2015. године
Учесник на Конференцији у Паризу "Развој људског капитала" (пројекат развионица - школа вежбаоница) као директор школе која представља пример добре праксе
Ментор студентима Српског језика и књижевности (у сарадњи са Филилошким факултетом Универзитета у Београду)
Предавач на семинарима и стручним конференцијама из области маркетинг у образовању, односи са јавношћу и развој предузетништва у основној школи
Члан Надзорног одбора ОКЦ “Вук Караџић“ до 2020.

Младен Стевановић

Реализатор
0641612257
stevanovic_mladen@yahoo.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

Оновна школа Краљ Петар Први 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2002 Основна школа Стеван Сремац наставник српског језика
2005 2013 Прва економска школа наставник српског језика и књижевности
2013 2022 ОШ Краљ Петар Први директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Оквир дигиталних компетенција - Наставник за дигитално доба 2019, ЗУОВ Коаутор Оквир дигиталних компетенција - Наставник за дигитално доба 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Оквир дигиталних компетенција - Наставник за дигитално доба, 2019, ЗУОВ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду предлога нацрта Закона о уџбеницима
Члан жирија за конкурс ЗУОВ-а Сазнали на семинару - применили у пракси
Члан Друштва директора школа Србије

Биљана Антић

Реализатор
0642140235
biljanaantic13@gmail.com
Звање:

дипомирани правник 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1997 Прва београдска гимназија секретар
1997 2003 Музичка школа “Мокрањац”, секретар
2003 2022 Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Сектор за инспекцијски надзор просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром назначајнијих новина Аутор Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром назначајнијих новина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром назначајнијих новина, 2017, издавач: Профи Систем, д.о.о. Аутор
стручни текстови објављени у: -стручно-информативном часопису “Правни информатор“, Издавачког предузећа „ИНТЕРМЕX“, Београд; -часопису за правна и економска питања у образовању и васпитању „Директор“ и „Правник“ Информативно пословног центра-ИПЦ; од марта 2016 Аутор
-часопису „Буџетски инструктор“ Параграф Lex-а; -електронском часопису LegeArtis,издању Правни информациони систем, online „Инг-про“; - часопису „Просветни информатор“, Института за економију и право; - стручни текстови(стручни коментари, Аутор
- дневном правном часопису-електронско издање „Параграф Леx“ -а (од марта 2007.); -Електронској Збирци Прописа „Електронкска књига“ (од 2009.); -Часопису за правна и економска питања у образовању, васпитању, култури…“Савремена пракса-Школа“ (од марта 2016. Аутор