Квалитетно управљање установама образовања и васпитања

Код одобреног скупа: 769  

Симпозијум

МВ центар за образовање и образовне политике
Ивањица Мркочевац б.б.Марија Лакићевић
mvcentar@gmail.com
032664851
0638387134

Квалитетно управљање установама образовања и васпитања

Циљ конференције је едукација и подршка директорима и њиховим сарадницима да свој рад и вођење установе унапреде, реше дилеме приликом примене правних оквира битних за процес руковођења и усагласе свој рад са законским регулативама. Оснаживање и јачање компетенција запослених који кроз тимове у установи учествују у руковођењу установе.

Надлежности директора установе (обавезе и одговорности); Закон о уџбеницима, процедуре избора; Квалитетна комуникација – кључ успешног руковођења.

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

професор југословенске књижевности Весна Недељковић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
професор српског језика и књижевности Младен Стевановић , Оновна школа Краљ Петар Први
дипомирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

12000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Изола, Словенија 20.05.2022. 50