СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ TAPA 2022.

Код одобреног скупа: 766  

Сусрети, дани

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ TAPA 2022.

Развој компетенција васпитача, кроз размену знања и искустава на примерима праксе, о значају унапређивања свакодневног васпитно-образовног рада у вртићу

СУСРЕТАЊЕ ВАСПИТАЧА -„ЈЕДАН ДАН У ВРТИЋУ“ 1. ИГРЕ У МОМ ВРТИЋУ 2. ОТКРИВАМ И САЗНАЈЕМ СВАКОГ ДАНА 3. АНГАЖОВАЊЕ ДЕЦЕ-МОГУЋНОСТ ИЗБОРА 4. ОТКРИВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ –ПОДРЖАВАЊЕ ИДЕЈА ДЕЦЕ 5. ПРОЈЕКТНИ ПРИСТУП ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

дипломирани психолог Биљана Којовић , Група за социјалну инклузију, МПНТР
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
васпитач Гордана Лазаревић , ПУ“Наша радост“ Смедерево
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац

3

250

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел "Оморика" Тара, Бајина Башта 03.06.2022. 99