ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА У ШКОЛИ

Код одобреног скупа: 762  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМА У ШКОЛИ

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава, метода и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену интернет технологија у школи.

1. Коришћење ИКТ-а у настави 2. Регистрација на дигиталну платформу 3. Креирање виртуелне учионице 4. Коришћење дигиталних уџбеника у настави

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД