У КОРАК СА КОНТРОЛАМА У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

Код одобреног скупа: 761  

Симпозијум

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Миле Саковић
direktor@prvaekonomska.edu.rs
0113373488
0656699696
0113373492

У КОРАК СА КОНТРОЛАМА У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

1. Јачање улоге директора у функцији унапређивања рада школе: правна регулатива, надлежност директора; 2. Планирање, организовање и контрола рада установе, управљање информационим системом и обезбеђивање квалитета рада установе

1. Поступање противпожарних инспектора приликом контроле образовно-васпитних установа 2. Процедура за пријем у радни однос и избор директора образовно-васпитн установе 3. Важност корелације и сарадње директора и локалне самоуправе 4. Повратак читању и ћирилици 5. Савремене ИК технологије у образовању 6. Контролне листе у просвети – најчешће грешке у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању 7. Инклузија – да ли је схватамо на прави начин? 8. Верификација смера и образовног профила 9. Актуелни ставови надлежних институција и практична примена Закона о јавним набавкама у установама образовања и васпитања 10. Школска спортска друштва

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

доктор музичке теорије Бранка Ивковић-Петронић , ОМШ "Невена Поповић"
магистар економских наука Милибор Саковић , Прва економска школа, Београд
Дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска школа, Београд
професор физичког васпитања Милош Бјелановић , Земунска гимназија
доктор економских наука Марко Шпилер , Центар за менаџмент – Институт за јавни менаџмент
Професор југословенске књижевности и срп Весна Недељковић , Градска управа, Секретаријат за образовање и дечју
Мастер Лидерства у образовању, Специјали Милован Марковић , Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту
професор физике Биљана Кашерић , Покрајински секретаријат за образовање, прописе, у
: дипомирани математичар Љиљана Шимшић , Сектор за инспекцијски надзор, Секретаријата за об
Магистар међународне економије Бојан Вујковић , Град Београд - Градски секретаријат за образовање
доктор наука Душко Бабић , Српска књижевна задруга, Београд
професор физичке културе Милан Стошић , Друга економска школа

3

100

директор/помоћник директора

6000 РСД