У КОРАК СА КОНТРОЛАМА У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

Код одобреног скупа: 761  

Симпозијум

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Миле Саковић
direktor@prvaekonomska.edu.rs
0113373488
0656699696
0113373492

У КОРАК СА КОНТРОЛАМА У РАДУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

доктор музичке теорије Бранка Ивковић-Петронић , ОМШ "Невена Поповић"
магистар економских наука Милибор Саковић , Прва економска школа, Београд
Дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска школа, Београд
професор физичког васпитања Милош Бјелановић , Земунска гимназија
доктор економских наука Марко Шпилер , Центар за менаџмент – Институт за јавни менаџмент
Професор југословенске књижевности и срп Весна Недељковић , Градска управа, Секретаријат за образовање и дечју
Мастер Лидерства у образовању, Специјали Милован Марковић , Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту
професор физике Биљана Кашерић , Покрајински секретаријат за образовање, прописе, у
: дипомирани математичар Љиљана Шимшић , Сектор за инспекцијски надзор, Секретаријата за об
Магистар међународне економије Бојан Вујковић , Град Београд - Градски секретаријат за образовање
доктор наука Душко Бабић , Српска књижевна задруга, Београд
професор физичке културе Милан Стошић , Друга економска школа

3

100

директор/помоћник директора

Радне биографије


Бранка Ивковић-Петронић

Члан програмског одбора и модератор
0648545305
direktor.omsgrocka@gmail.com
Звање:

доктор музичке теорије 

Установа:

ОМШ "Невена Поповић" 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 Музичка школа "Јосип Славенски", Београд Наставник солфеђа и теорије музике
2008 2009 Музичка школа "Корнелије Станковић", Београд Наставник контрапункта и музичких облика на џез одсеку
2004 2014 Основна музичка школа, Гроцка, Београд Наставник солфеђа и теорије музике
2014 2014 Основна музичка школа, Гроцка, Београд Вршилац дужности директора школе
2014 2022 Основна музичка школа“Невена Поповић“, Гроцка, Београд директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића II – Dixit et salvavi animam meam Коаутор Факултет музичке уметности Београд, у штампи 2014
Евиденција у основним музичким школама Предавач 26. август 2018. године Стручни скуп: „Припреме за почетак школске 2019/20. године“ 2020
Сто година од рођења Боривоја Поповића 1918-2018 Предавач Стручни скуп, 23. април 2018. година 2018
Омаж великанима српске уметности – Павлу Паји Јовановићу и Константину Бабићу Предавач 14. децембар 2017. године Факултет уметности у Нишу 2017
Омаж великанима српске уметности – Павлу Паји Јовановићу и Константину Бабићу Предавач култет уметности Ниш 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића II – Dixit et salvavi animam meam Коаутор
Темпус пројекат - Књига (Мирјана Живковић и Бранка Ивковић-Петронић): Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam meam Коаутор
Монографија: 20 година Основне музичке школе из Гроцке, 1994 – 2014 Аутор
Публикација: Основнa музичкa школa из Гроцке, 11. IX 1994. – 11. IX 2009 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Преко 30 Захвалница и Признања за допринос у оставривању квалитетног образовно-васпитног рада, за промоцију уметности и културе на нивоу локалне заједнице, за организацију и учешће у културним активно Од Удружења грађана ГО Гроцка, Центра за културу Гроцка, образовних установа и установа културе на нивоу града Београда 2022
Прузнање/Плакета за „Књигу године 2014“ из области музичке уметности додељена је прoф. Мирјани Живковић и мр Бранки Ивковић-Петронић за књигу: Писана реч Константина Бабића I – Dixit et salvavi animam Часопис „Музика класика“ и Факултет музичке уметности у Београду 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија општинског такмичења Дечијих музичких свечаности „ДЕМУС“ од 2012. године до данас
Члан "Удружења за неговање уметничке и традиционалне музике АКОРД", од 2012. до данас
Члан „Заједнице музичких и балетских школа Србије“ од 2014. године и члан Надзорног одбора од 2018. године до данас
Члан сам Друштва директора школа Србије од јесени 2014. године и члан Управног одбора од септембра 2018. године
Члан радне групе МПНТР за израду Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање музичких и балетских школа, 2018. године
Члан радне групе Заједнице музичких и балетсих школа за израду Предлога измена и допуна ЗОСОВ-а, 2018. године
Стручно лице за припрему стручне оцене квалитета рукописа уџбеника и ради давања стручног мишљења о квалитету рукописа приручника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних средстава при ЗОУ
Члан радне групе МПНТР за израду нових Евиденција за основне музичке школе, од августа 2019. до 2020. године

Милибор Саковић

Члан програмског одбора и модератор
0656699696
direktor@prvaekonomska.edu.rs
Звање:

магистар економских наука  

Установа:

Прва економска школа, Београд 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 OШ "Скадарлија", Београд Наставник математике
1992 1993 OШ "Михаило Петровић Алас", Београд Наставник математике
1993 2007 Прва економска школа, Београд Наставник математике и информатике
2007 2022 Прва економска школа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„МАТЕМАТИКА У ЕКOНОМИЈИ И ФИНАНСИЈАМА“ за стручно усавршавање наставника од 2009/10. године, 2009. године Аутор Акредитовани семинар 2009
Књиге из Информатике и рачунарства за 5, 6. и 7. разред за основне школе, аутора: Сандра Нешић и Борис Делибашић, 2010. године. Извођач рецензент уџбеника 2010
Уџбеник: Математика за први разред гимназије и средње стручне школе, аутора: др Небојша Икодиновић, др Бранислав Поповић и др Александар Перовић, 2012. и 2019. године Извођач рецензент уџбеника 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"The counting of even and odd restricted permutations with the finite state automata", Proceedings of XXXIX Symposium on Operational Research, Tara (2012), pp 217-220. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан сам Друштва директора школа Србије
Члан Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угостетиљско-туристичких школа Србије
Учесник у изради планова и програма за предмете Рачунарство и информатика и Пословна информатика за средње стручне школе у реформи 1994. године.
Рецензент збирке задатака из Пословне информатике 1994. године
Члан комисија за полагање стручних испита-лиценци из предмета Рачунарство и информатика.
Учесник у међународном програму процене ученичких постигнућа PISA (Programme for International Student Assessment), од 2000. до 2012. године.
Члан тима МПНТР-а за израду стандарда за предмет математика за средње образовање од 2010. до 2013. године
Члан радне групе МПНТР-а за израду Правилника о норми свих облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада наставника, васпитача стручних сарадника у оквиру недељног пуног радног вре
Члан радне групе пројекта „Подршка школи након спољашњех вредновања“ (ЗВКОВ) у периоду од априла до јуна 2016. године
Члан Стратешке радне групе за координацију спровођења Акционог плана за имплементацију развоја образовања у РС до 2020. године и Уговора о реформи сектора образовања (МПНТР-од 12.01.2018.)
Члан радне групе пројекта „Национална испитивања – вредновање исхода учења“ (ЗВКОВ) у периоду од јуна до августа 2018. године
Писац задатака за предмет математика у оквиру пројекта „Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за успостављање матурских испита“ (ЗУОВ) у периоду октобар 2018. до фебруара
Члан радне групе ЗУОВ-а за израду Програма обуке за оспособљавање кандидата за стицање компетенција директора за добијање лиценце (Финансијско и административно управљање радом установе) у пеиоду од ј

Дејан Недић

Члан програмског одбора и модератор
0648081760
skola@drugaekonomska.edu.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друга економска школа, Београд 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2007 Друга економска школа Професор Статистике и Пословне економије
2007 2022 Друга економска школа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
4 године члан Председништва, а сада сам члан Скупштине Заједнице економских, трговачких, правних и туристичких школа Србије
једанаест година сам на функцији председника Скупштине „Друштва директора школа Србије“. Уједно сам и члан УО ДДШС
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Правилника за обуку и полагање испита за лиценцу за директоре школа
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за примену и реализацију новог Правилника за извођење екскурзије и наставе у природи
члан радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припрему и извођење државне матуре
члан водитељског тима за обуке директора за стицање лиценце и Решењем Министра од фебруара 2021. године и члан Комисије за испит за директора за лиценцу
од марта 2021. године члан сам Управног одбора Завода за унапређивање васпитања и образовања

Милош Бјелановић

Члан програмског одбора и модератор
0606453717
direktor@zemunskagimnazija.edu.rs
Звање:

професор физичког васпитања 

Установа:

Земунска гимназија 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1990 Васпитно образовни центар Рудник менаџер продаје
1990 1993 ОШ „Иван Горан Ковачић“ наставник физичке културе
1993 2000 0Ш „Вожде Карађорђе“ наставник физичке културе
2000 2010 Земунска гимназија наставник физичке културе
2010 2022 Земунска гимназија директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Истраживањем до боље наставе – однос према школским правилима од стране ученика Аутор часопис Директор установа образовања и васпитања, теорија и пракса бр.1 и 2. 2020.године 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Концепт обуке полагања испита за лиценцу директора Коаутор
Трећа регионална конференција удружења директора и равнатеља школа Југоисточне Европе у Београду окт. 2015. године Аутор
Превенција насиља – Пут ка школи без насиља Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Стратегије образовања 2020-2030
Члан радне групе за израду наставног плана за физичко васпитање у гимназији
Члан комисије на испиту за лиценцу директора
Члан радне групе за израду Правилника МПНТР о друштвено корисном раду
Друштво директора Србије, члан УО
Председник скупштине Удружења за друштвено економски развој Далмација
Члан УО хуманитарне организације Снага живота

Марко Шпилер

Реализатор
0642480025
mspiler@gmail.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Центар за менаџмент – Институт за јавни менаџмент 

Радно место:

професор и међународни консултант 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2014 ЈКП Београдске електране директор набавке
2014 2016 Јединица за управљање пројектима РС директор набавке
2014 2022 Висока школа за дизајн технологију и менаџмент Београд, Висока пословна струковн Професор, професор струковних студија, руководилац мастер ст
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ораганизација преко 200 стручних скупова Аутор Часопис јавних набавки 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Јавне набавке – теорија и пракса“ (са групом аутора), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Коаутор
„Организација јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. (212 стр. – коаутор Др Наташа Тањевић) Аутор
„Менаџмент јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2015. Аутор
„Форензика јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Висока струковна школа ДТМ, Београд, 2017. Коаутор
„Систем и пракса јавних набавки“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
„Јавне набавке у установама образовања и васпитања“ (коаутор Никола Зиванчевић), Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Коаутор
„Оперативни и производни менаџмент“, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2017. Аутор
“Организација јавних набавки”, Центар за менаџмент набавки, Београд, 2018. Аутор
“Јавне набавке”, Центар за менаџмент, Београд, 2020. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комора јавних набавки Србије - Председник
Објавио је преко 90 научних и практичних радова, чланака, на различитим саветовањима, семинарима, зборницима односно часописима, из више економских и менаџмент области, у земљи и иностранству

Весна Недељковић

Реализатор
063448968
vesnanedeljkovic67@gmail.com
Звање:

Професор југословенске књижевности и срп 

Установа:

Градска управа, Секретаријат за образовање и дечју 

Радно место:

: Руководилац у сектору за инспекцијски  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Градска управа, Секретаријат за образовање и дечју заштиту града Београда Руководилац у сектору за инспекцијски надзор
2019 2022 Републички педагошки завод Републике Српске, ЗУОВ Републике Србије Стручни сарадник - координатор
2019 2022 Република Српска, Министарство просвјете и културе Члан Експертског тима за реформу предшколског, основног и ср
2016 2019 Министарство пресвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васп
2007 2016 Основна школа „Михајло Петровић Алас“ директор школе
2006 2007 Основна школа „Михајло Петровић Алас“ заменик директора школе
1994 2006 Основна школа „Михајло Петровић Алас“ Професор српског језика
1993 2000 Пета економска школа Професор срске књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Развој људског капитала" Аутор Учесник на Конференцији у Паризу као директор школе која представља пример добре праксе пројекат, развионица - школа вежбаоница 2010
Ментор студентима Српског језика и књижевности Предавач у сарадњи са Филилошким факултетом Универзитета у Београду 2010
области маркетинг у образовању, односи са јавношћу и развој предузетништва у основној школи Предавач Предавач на семинарима и стручним конференцијама 2016
“Кључне компетенције за активно учење у учионици будућности” Аутор Учионица будућности сертификовани тренер обуке у трајању од 5 дана 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник награде за допринос унапређивању образовања град Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда, од 2015. године
Члан Надзорног одбора ОКЦ“Вук Караџић“ до 2020.

Милован Марковић

Реализатор
0691230506
boban.mark@yahoo.com
Звање:

Мастер Лидерства у образовању, Специјали 

Установа:

Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Просветни инспектор
2010 2019 Средња занатска школа директор школе
2002 2010 Средња занатска школа НХ «Петар Лековић» наставник теоријских предмета
2001 2002 Предшколска установа «Звездара» Саветник за групу деце са посебним потребама (аутизам)
1995 1997 Хуманитарни фонд «Мадлена Јанковић» Организатор хуманитарних активности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ми радимо будућност градимо, 2018/2019. године Коаутор Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске унује, Делегације Европске уније у Србији у сарадњи са Владом Републике Србије, 2019
Знањем за боље сутра- подршка образовној инклузији младих Рома 2015/2016. године Коаутор Имплементација пројектних активности финансирана је од стране Европске унује, Делегације Европске уније у Србији у сарадњи са Владом Републике Србије 2016
„Развој предузетништва као кључне компетенције у општем средњем образовању", април 2010. године Коаутор Пројекат Норвешке владе и Министарства просвете Републике Србије 2010
Регионална организација цивилног друштва „Едукативни центар за каријеру“ – ЕДУЦЕК 2009/2013. године Предавач Рад на пројектима доквалификације, преквалификације и запошљавања лица из маргинализованих група 2013
„Програм реформе средњег стручног образовања – друга фаза“, Консултант/програми за обуку директора Коаутор ЕУ пројекат 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионална орјентација у средњој школи, 2019. Зборник сажетака, Међународна конференција- мултидисциплинарни приступ, Сарајево, БиХ Аутор
Ваннаставне активности- оптерећење или парадигма квалитетног оснаживања младих са сметњама у развоју, 2018. Зборник сажетака, Међународна конференција-мултидисциплинарни приступ едукацији и рехабилитацији, Сарајево,БиХ Аутор
Развој вештина самозаступања особа са интелектуалном ометеношћу – 2015. Аутор
Процена имплементације инклузивне политике, 2013. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Ставови наставника теоријске и практичне наставе о едукативним способностима адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу, 2012. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Место и улога дефектолога у будућности, 2008. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Дефектолог у основној и средњој школи, 2007. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Живот на другој страни - (запосленост свршених ученика специјалних школа), 2006. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Финансирање образовања-изазови на различитим нивоима државне управе 2010.Палић-Цоп зборник Аутор
Запошљавање особа са инвалидитетом као вид социјалне интеграције 2010. Зборник радова Друштва дефектолога Србије Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радних група у Министарству просвете науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања на изради правилника из области образовања деце са сметњама у развоју, измена и д
Предавач на конференцијама, симпозијумима и вебинарима за више издавачких кућа и организација.( ЦМН, Витезови осмеха, Клет, ЦОП....)

Биљана Кашерић

Члан програмског одбора и реализатор
0628084660
biljana.kaseric@vojvodina.gov.rs
Звање:

професор физике 

Установа:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, у 

Радно место:

Помоћник покрајинског секретара за образ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2010 O.Ш. ''Јован Поповић'' Нови Сад Професор физике, помоћник директора
2010 2016 Градска управа за образовање Нови Сад Просветни инспектор
2016 2022 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – на Помоћник покрајинског секретара за образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2020

Љиљана Шимшић

Члан програмског одбора и реализатор
063375681
Ljiljana.simsic@beograd.gov.rs
Звање:

: дипомирани математичар 

Установа:

Сектор за инспекцијски надзор, Секретаријата за об 

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1999 Прва економска школа наставник математике
1999 2004 Војна гимназија наставник математике и рачунарства и информатике
2004 2022 Градске управе, Града Београда начелник Одељења за инспекцијски надзор предшколских установ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2020

Бојан Вујковић

Члан програмског одбора и реализатор
0652033049
bojan06011981@gmail.com
Звање:

Магистар међународне економије 

Установа:

Град Београд - Градски секретаријат за образовање  

Радно место:

Помоћник градског секретара за образовањ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2015 Уни Кредит Банка Сектор за рад са привредом (асистент, сарадник, стручни сара
2015 2019 Сбер Банка Сектор за рад са привредом (регионални директор)
2019 2019 Про Цредит банка Сектор за рад са привредом (директор сектора)
2019 2022 Секретаријат за образовање и дечју заштиту Помоћник градског секретара и руководилац сектора за инвести
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2020

Душко Бабић

Члан програмског одбора и реализатор
0646454647
dusko.babic@yahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Српска књижевна задруга, Београд  

Радно место:

професор књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2007 Филолошка гимназија Београд професор
2007 2019 Филолошка гимназија Београд директор
2019 2022 Српска књижевна задруга управник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани семинар ЗУОВ-а: Развијање мотивације за учење код ученика Аутор семинари 2014
Акредитовани семинар ЗУОВ-а: Активна настава српског језика и књижевности Аутор семинари 2016
Припрема иновираних наставних програма за обдарене ученике у гимназији, за предмете: Српски језик, Књижевност, Увод у oпшту лингвистику и Реторика и беседништво Коаутор Члан радне групе ЗУОВ-а 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Читанка за први разред гимназија и средњих школа, акредитовани уџбеник Аутор
Читанка за други расред гимназија и средњих школа, акредитовани уџбеник Аутор
Тумачење књижевног дела, приручник за четврти разред гимназија и средњих школа Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Златна струна“, награда за поезију Међународни фестивал поезије у Смедереву 1984
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан жирија за књижевну награду „Јелена Балшић“, од 2010. до 2018.
Члан жирија књижевне награде Културног друштва „Просвјета“, од 2012. до 2016.

Милан Стошић

Члан програмског одбора и реализатор
0606123622
stosic011@gmail.com
Звање:

професор физичке културе 

Установа:

Друга економска школа 

Радно место:

наставник физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2002 Архитектонска техничка школа Наставник физичког в.
2003 2022 Друга економска школа Наставник физичког в.
1998 2022 Атлетски клуб Црвена Звезда Тренер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1.Дечја атлетика-примена савремених програма у раду са ученицима и атлетска такмичења у школи Аутор / 2019
2.Летња школа педагога физичке културе IV Реализатор / 2019
3.Летња школа педагога физичкекултуреV 4..Улога наставника ФЗВ у реализовањушколског спорта и школска спортска инфраструктура Аутор / 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
1.Захвалница за допринос развоју и промоцији Олимпијког васпитања Олимпијски комитет Савезне Републике Југославију 2000
2.Захвалница за унапређење наставе ФЗВ Српски савез професора физичког васпитања и спорта 2021
Захвалница за допринос у реализовању наставе на даљину Друга економска школа 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
1.Председник Удружења педагога физичке културе Београда
2.Подпредседник Српског савеза професора физичког васпитања ин спорта
3.Члан Атлетске тренерске организације Србије
4.Члан интерресорне радне групе МПНТР за питања школског спорта (2022 - )