Природне науке кроз НТЦ методологију

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 760  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Природне науке кроз НТЦ методологију

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Вук Рајовић

Реализатор и модератор
0643075751
rajovic89@gmail.com
Звање:

доктор наука технолошко инжењерство 

Установа:

Едукативни центар НТЦ 

Радно место:

Експерт за развој НТЦ програма 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Едукативни центар НТЦ Експерт за развој НТЦ програма
2017 2019 Едукативни центар НТЦ Лиценцирани НТЦ предавач
2014 2017 Нафтна индустрија Србије Координатор система мониторинга енергетског биланса
2013 2014 Нафтна индустрија Србије Сарадник за обновљиве изворе енергије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рајовић, В., Бојанић, Н., Писаров Ј., Рајовић, Р., (2021), Анализа примене НТЦ методологије на наставну јединицу “Узајамно деловање тела са непосредним додиром” из физике за шести разред основне школе Коаутор Зборник Нови изазови у едукацији 2021 2021
Rajović, R., Davidović, R.J., Rajović, V., & Rajović, I. (2020). Popularity of School Subjects Among Older Elementary School Students. Коаутор ICERI2020 Proceedings, 13th International Conference of Education, Research and Innovation, 8830-8840. 2020
Рајовић, Р., Рајовић, В., Бојанић, Н., Јанчић, М. (2018), Хемија у основним школама: статус предмета према мишљењу ученика и њихово познавање основних хемијских елемената и једињења Коаутор Зборник Нови изазови у едукацији 2018, 87-94, ИСБН 978-86-88125-29-1 2018
Нови изазови у едукацији V, Нови Сад, Србија Предавач Конференција 2021
Израда радног материјала у оквиру НТЦ програма за основне школе Реализатор Експертска група 2021
Како подстакнути креативност? Коаутор Уред за креативност и иновације, УНИЦЕФ, трибина 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Бранко и Станко – У свету атома, научно-популарни роман за децу за физику и хемију, 2016, Едукативни центар НТЦ, Нови Сад Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Најбоља метода за усвајање нових знања“ за друштвену игру Хемикадо и НТЦ 4меморy – физичке величине Конференција “Нови изазови у едукацији 2018”, Нови Сад 2018