Осигурање квалитета рада школа кроз управљање променама

Код одобреног скупа: 759  

Симпозијум

Друштво директора школа Србије
Жупана Страцимира 1Роберт Џунић
seminar@kraljpetar.edu.rs
018290004
0652900050

Осигурање квалитета рада школа кроз управљање променама

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

професор математике Роберт Џунић , Основна школа "Краљ Петар I" Ниш
професор физичког васпитања Тугомир Цветковић , Основна школа "Вук Караџић" Пирот
професор историје Предраг Нешовић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
доктор економских наука Валентина Несторов , Основна школа "Краљ Петар I" Ниш
виши саветник Срђана Светозаревић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Дипломирани математичар за теоријску мат Александар Стевановић , ЕТШ „Мија Станимировић“ Ниш

3

70

директор/помоћник директора

Радне биографије


Роберт Џунић

Модератор
0652900050
robertdzunic@gmail.com
Звање:

професор математике 

Установа:

Основна школа "Краљ Петар I" Ниш 

Радно место:

директор Основне школе "Краљ Петар I" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Основна школа "Краљ Петар I" Ниш професор математике
2001 2022 Основна школа "Краљ Петар I" Ниш директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обраси интерне комуникације Аутор излагање 2009
Појачан васпитни рад Аутор излагање 2010
Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама Аутор излагање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије, члан Управног одбора

Тугомир Цветковић

Модератор
0692965460
tugica@ptt.rs
Звање:

професор физичког васпитања 

Установа:

Основна школа "Вук Караџић" Пирот 

Радно место:

директор Основне школе "Вук Караџић" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1986 Основна школа "Учитељ Стојан" Темска професор физичког васпитања
1986 2006 Основна школа "8. септембар" Пирот професор физичког васпитања
2006 2022 Основна школа "Вук Караџић" Пирот директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Град Пирот 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво директора школа Србије

Предраг Нешовић

Члан програмског одбора и реализатор
0652221882
clionesovic@gmail.com
Звање:

професор историје 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

руководилац Школске управе Ниш 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2015 Основна школа „Ратко Вукићевић“ Ниш професор историје
2001 2001 Прехрамбено-хемијска школа професор историје
2002 2002 Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш професор историје
2003 2005 Основна школа „Витко и Света“ Гаџин Хан професор историје
2005 2006 Административно-биротехничка школа професор грађанског васпитања
2010 2014 ОШ ''Душан Тасковић Срећко'' Сићево директор школе
2014 2015 ОШ ''Иван Горан Ковачић'' – Нишка Бања помоћник директора
2015 2022 Гимназија ''Светозар Марковић'' – Ниш професор историје
2017 2017 ОШ ''Вук Караџић'' Ниш вршилац дужности директора школе
2019 2019 ОШ "Јастребачки партизани" Мерошина вршилац дужности директора школе
2019 2020 Гимназија „9.мај“ Ниш вршилац дужности директора школе
2020 2021 МПНТР, Одељење за координацију рада школских управа, Школска управа Ниш просветни саветник
2021 2022 МПНТР, Школска управа Ниш руководилац Школске управе Ниш
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“
Удружење за друштвену историју ЕUROCLIO
Мрежа наставника историје, Филозофски факултет у Нишу
Централна републичка комисија за такмичење из историје
Организациони тим за организацију републичког такмичења из историје у Нишу
Актив директора основних школа града Ниша
Актив директора гимназија и средњих стручних школа града Ниша

Валентина Несторов

Члан програмског одбора и реализатор
0642520483
nestorovvalentina@gmail.com
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Основна школа "Краљ Петар I" Ниш 

Радно место:

шеф рачуноводства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2022 Основна школа "Краљ Петар I" Ниш шеф рачуноводства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Конвергенција у функционисању банкарских и небанкарских финансијских институција у Србији'', Економске теме, Економски факултет, Ниш 2017. 55 (3) 4, стр. 353-376 Аутор
''Анализа и оцена структуре буџета Републике Србије'', Зборник радова: ''Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе'' Економски факултет, Ниш, 2013., стр. 827-831 Аутор
''Euro zone debat crisis and fiscal union as a potential solution'', Међународни научни скуп „The global economic crisis and the future of European integration“ Економски факултет, Ниш, 2013., стр. 565-574 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење рачуноводствених радника просвете

Срђана Светозаревић

Члан програмског одбора
0648134691
srdjana.svetozarevic@mpn.gov.rs
Звање:

виши саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

дипломирани математичар за рачунарство 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2006 Прва техничка школа, Крагујевац професор
2006 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник за финансијско-материјалне послове- руководилац гру
2020 2021 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Начелник одељења за финансијско-материјалне послове
2021 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац групе за финансијко управљање и контролу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања основних и средњих школа за текућу годину Коаутор Објављен рад 2021
Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установа Коаутор Објављен рад 2020

Бранислав Ранђеловић

Члан програмског одбора и реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Директор Завода за вредновање квалитета  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2022 Катедра за математику, Електротехнички факултет у Нишу Истраживач-сарадник, Асистент-приправник, Стручни сарадник з
2016 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2013 2019 Квалитет ад, Ниш члан борда директора
2013 2013 Инкубатор центар Ниш члан НО
2012 2015 Градско Веће Ниша члан Већа
2008 2012 Регионални центар за образовање Ниш директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину - праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, 2011-данас Аутор #III 43007 2011
“Интегрисани интелигентни систем за физиотерапију”, 2011-данас Аутор #TR 32012 2011
“Паралелни Методи и Алгоритми у Дискретној Математици”, 2006-2010 Аутор #144034 2006
“Паралелни алгоритми у Линеарној алгебри ” 2005 Аутор # 1869 2005
“Примењени орт.системи, констр.апроксимације и нум.методи”, 2002-2004 Аутор # 2002 2002
“Методи и модели у теоријској, примењеној и индустр. математици”, 1996-2000 Аутор # 04М03 1996
Одабране теме из теорије графова (2010-14) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2010
Одабране теме из теорије графова 2 (2011-14) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2011
Образовање на првом месту (2009-12) Предавач Акредитовани семинари за наставнике 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Радио као рецензент за International Journal of Computer Mathematics (Taylor&Francis Co. London, UK), Радио као рецензент за Зборник радова Учитељског факултета у Лепосавићу, Phlogiston часопис Музеј
Био члан уредништва математичког часописа ТАНГЕНТА (2002-2004).
Био члан организационог одбора неколико научних конференција.
Био члан комисија за оцену подобности теме за докторску дисертацију, члан комисија за оцену и одбрану завршних и мастер радова, као и члан комисија за избор у наставна звања
International Conference dedicated to 65-th Anniversary of Prof. R.Ž. Djordjević
“Mathematics and Applied Sciences”, Faculty of Electronic Engineering, Niš, August 27-28, 1998. (Secretary of Organizing Comitee).
International Scientific Conference ITOP 2016, September 10-11, 2016, Cacak (member of Organizing Comitee).
International Scientific Conference “Motivation in Education”, Belgrade October 30, 2020. (member of Organizing Comitee).

Александар Стевановић

Члан програмског одбора и реализатор
0648761588
aleksandarstevanovicmat@gmail.com
Звање:

Дипломирани математичар за теоријску мат 

Установа:

ЕТШ „Мија Станимировић“ Ниш 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1999 ТШ „12. фебруар“ Ниш Наставник математике
1999 2006 МТШ „15. мај“ Ниш Наставник математике
2006 2014 МТШ „15. мај“ Ниш Директор школе
2014 2018 ЕТШ „Мија Станимировић“ Ниш Наставник математике
2018 2022 ЕТШ „Мија Станимировић“ Ниш Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво директора школа Србије
Заједница Електротехничких школа Србије