Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 757  

Конференција

Aкадемија струковних студија Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152аАндреа Жерајић
andreazerajic@gmail.com
0631110777
0631110777

Неопходност перманентног усавршавања запослених у образовању као императив савременог доба

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор економских наука Јелисавета Вучковић , Академија струковних студија Београд, одсек ВТШ
Магистар економских наука Милош Ницић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ
Мастер информатичар Анђелка Штилић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ
Мастер инжењер организационих наука Јелица Љушић , Амадеус д.о.о.
Специјалиста доктор медицине Момчило Новаковић , Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ
доктор наука Ђорђе Стојановић , Академија струковних студија Београд одсек ВХШ
Мастер економиста у туризму Милош Зрнић , Академија струковних студија Београд одсек ВХШ

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
директор/помоћник директора

Радне биографије


Јелисавета Вучковић

Реализатор и модератор
0642286881
jelisaveta@visokaturisticka.edu.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Академија струковних студија Београд, одсек ВТШ 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Висока туристичка школа струковних студија (од 2019. године - АССБ Одсек ВТШ) Професор струковних студија
2001 2002 Прва економска школа у Београду Професор економске групе предмета
2000 2001 Туристичка агенција Универзитет-турс Комерцијалиста
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Докторска дисертација на тему „Значај развоја људских ресуса у управљању укупним квалитетом (ТQM) у организацијама туристичке привреде Србије“, одбрањена на Факултету за трговину и банкарство Универзитета Алфа у Београду, октобар 2013. (научни степен – доктор економских наука) Аутор Факултетуза трговину и банкарство Универзитет Алфа у Београду, октобар 2013 2013
Магистарска теза на тему „Образовање и обука као инструмент управљања људским ресурсима у туристичким предузећима”, одбрањена на Фaкултету за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета Сингидунум у Београду, мај 2009. (академски назив – магистар економских наука) Аутор Фaкултет за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитет Сингидунум у Београду, мај 2009. 2009
Анализа потреба запослених различитог степена образовања у функцији креирања адекватног система мотивације у организацијама туристичке привреде Аутор Научно-стручни часопис Високе туристичке школе струковних студија ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ бр. 20, децембар 2017., стр. 7-18. 2017
Needs analysis of employees of different ages in the function of creating an adequate motivation system in tourism industry organizations Аутор Belgrade International Tourism Conference – BITCO 2016, Зборник радова, Београд (Србија), март 2016., стр. 185-201. 2016
Мотивација као инструмент управљања људским ресурсима у организацијама туристичке привреде Аутор Четврта научно-стручна HR конференција, под називом „Савремени трендови и квалитет у управљању људским ресурсима“, Зборник радова, Београд (Србија) 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Од 2020 године - рецензент радовa научно-стручног часописа Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи „Менаџмент у хотелијерству и туризму“
Април 2015. - члан жирија „Такмичења у иновацијама“ у оквиру пројекта Удружења пословних жена Србије „Развој услуга за промоцију start-up предузећа“, који је подржала Немачка организација за међународ
Од 2009. године - рецензент радова научно-стручног часописа Високе туристичке школе струковних студија ТУРИСТИЧКО ПОСЛОВАЊЕ.
Од 2008. године - члан Српског удружења за маркетинг - SeMA (Serbian Marketing Association).

Милош Ницић

Реализатор
0112698222
milos.nicic@visokaturisticka.edu.rs
Звање:

Магистар економских наука 

Установа:

Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ 

Радно место:

Предавач (Рачунарске науке) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ Предавач (Рачунарске науке: Инфoрмaтикa и рaчунaрствo)
2003 2009 Висока туристичка школа струковних студија Стручни сарадник (Рачунарске науке: Инфoрмaтикa и рaчунaрств
1998 2003 Десета београдска гимназија „Михајло Пупин“ Професор рачунарства и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Štilić, A., Nicić, M. Should I look or should I book. Turisticko Poslovanje, 28, 85–91. DOI: 10.5937/turpos0-35298 COBISS.SR-ID - 54592777 Коаутор Turisticko Poslovanje 2021
Nicić, M., Zimonjić, B., Štilić, A.Possible applications of augmented reality at tourist locations utilizing web technologies. Turisticko Poslovanje, 22, 39–50. DOI: 10.5937/turpos1822039n COBISS.SR-ID - 272102156 Аутор Turisticko Poslovanje 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Nicić, M. (2011). Osnovi računarstva. Visoka turistička škola strukovnih studija. ISBN - 978-86-82371-32-8 COBISS.SR-ID - 188523276 Аутор

Анђелка Штилић

Реализатор
0112698222
andjelka@visokaturisticka.edu.rs
Звање:

Мастер информатичар 

Установа:

Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ 

Радно место:

Асистент (Рачунарске науке) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Академија струковних студија Београд, Одсек ВТШ Асистент (Рачунарске науке: Инфoрмaтикa и рaчунaрствo)
2011 2019 Висока туристичка школа струковних студија Стручни сарадник (Рачунарске науке: Инфoрмaтикa и рaчунaрств
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Štilić, A., Nicić, M. Should I look or should I book. Turisticko Poslovanje, 28, 85–91. DOI: 10.5937/turpos0-35298 COBISS.SR-ID - 54592777 Аутор Turisticko Poslovanje 2021
Štilić, A., Njeguš, A.Primena višekriterijumske analize kod posredovanja pri zapošljavanju studenata u turističkoj privredi. COBISS.SR-ID 53922313 ISBN 978-86-81164-04-4 Аутор In Conference: Hotelska kuća 2019–Presented paper. 2019
Štilić, A., Njeguš, A. (2019). Primena metoda višekriterijumske analize u odabiru kandidata za rad u turističkoj privredi. In Sinteza 2019-International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research (pp. 505-510). Singidunum University. DOI:10.15308/Sinteza-2019-505-510 Аутор Sinteza 2019-International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research 2019
Nicić, M., Zimonjić, B., Štilić, A.Possible applications of augmented reality at tourist locations utilizing web technologies. Turisticko Poslovanje, 22, 39–50. DOI: 10.5937/turpos1822039n COBISS.SR-ID - 272102156 Коаутор Turisticko Poslovanje 2018

Јелица Љушић

Реализатор
0641281155
jelica.ljusic@amadeus.rs
Звање:

Мастер инжењер организационих наука 

Установа:

Амадеус д.о.о. 

Радно место:

Менаџер маркетинга и продаје 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Амадеус д.о.о. Менаџер маркетинга и продаје
2009 2018 Амадеус д.о.о. Менаџер за односе с јавношћу и управљање клијентима
2004 2009 Амадеус д.о.о. Саветник за промоцију и односе с јавношћу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Глобални резервациони и дистрибуциони системи у индустрији путовања, Пројекат: Едукација тапослених у туризму, Пословање туристичких агенција Коаутор Пословање туристичких агенција 2007

Момчило Новаковић

Реализатор
060730004
moma_novakovic@yahoo.co.uk
Звање:

Специјалиста доктор медицине 

Установа:

Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2022 Академија струковних студија Београд, Одсек ВЗШ предавач
2004 2005 “TROPHY DENT VAF” Виши рад. техничар
2002 2004 ВМА Виши рад. техничар
2001 2002 ВМА Лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичности у раду медицинске сестре на стереотаксичној хирургији – гама ножу Аутор “Сестринска реч”, Удружење медицинских сестара, техничара и бабица републике Србије 2019
Новаковић M. Аспекти радиолошке заштите при КТ ендоскопији Аутор I БАЛКАНСКИ РАДИОЛОШКИ КОНГРЕС У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ, Зборник радова, Јахорина 2013
Новаковић M., Мишић М. „КТ ЕНДОСКОПИЈА И СМАЊЕЊЕ ЕФЕКТИВНЕ ДОЗЕ“ Аутор Конгрес радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије са међународним учешћем, Зборник радова, Кладово 2013
Мишић М., Милановић М., Новаковић M. „Потреба струковних медицинских радиолога за специјализацијом у Србији“. Коаутор Конгрес радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Вовјводине, Зборник радова, Палић 2012
6. Пауновић Младеновић К., Новаковић М. „Мере заштите од радиоактивног зрачења“. Коаутор Курс континуиране едукације „Радиоактивно зрачење: здравствени ефекти и мере заштите“ . Висока здравствена школа струковних студија у Београду 2011

Ђорђе Стојановић

Реализатор
0641500318
djordje.stojanovic@vhs.edu.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Академија струковних студија Београд одсек ВХШ 

Радно место:

Виши предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2022 Академија струковних студија Београд одсек Висока хотелијeрска школа Виши предавач на предметима на смеру Ресторатерства
2009 2019 Средња туристичка школа, Нови Београд Наставник Услуживања са практичном наставом
2008 2009 „Foody“ Ресторан ДОО, PJ Foody Bg Менаџер ресторана
2003 2007 Gastro Pub „Queens head and artichoke“, London, UK Менаџер ресторана
2003 2003 Marcus Wareing at The Savoy Grill( Gordon Ramsey Ltd.), London, UK Chef Du Rang
2002 2003 Upstairs restaurant and Bar, Savoy Hotel, London, UK конобар
2001 2002 Claridges Hotel , London, UK Chef De Party
2000 2000 Hotel Grecian Park, Agya Napa, Cyprus F&B
1999 2000 Hotel Hyatt Regency, Belgrade конобар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Impacts of the music festival Lovefest on the attitudes of the local population in Vrnjačka Banja Коаутор ТИМС 2021
The Impotrance Of Establishment And Development Of Touristic Cooperatives In The Economy Of Rural Areas Of Serbia Коаутор Економика пољопривреде 2021
Food safety and eating habits during pandemic COVID-19 in the Republic of Serbia Коаутор Економика пољопривреде 2021
Емпатија особља у функцији одрживог пословања хотела током пандемије КОВИД-19 Коаутор Међународна конференција Хотелска кућа 21, ХОРЕС 2021
Human Resource Management As A Critical Factor For The Development Of The Tourism; Аутор Међународна научно- стручна конференција „Регионални развој и прекогранична сарадња“ 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Услуживање за други разред угоститељско-туристичке школе, смер угоститељски техничар и конобар 2016. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница на пруженој подршци и помоћи поводом иногурације председника Супервизор 2017
Захвалница на успешној сарадњи у организацији такмичења ГАТУС жири 2018
Захвалницу на учешћу на 15 републичком такмичењу Средњих угоститељско-туристичких школа Ментор 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Judge at the AEHT European Competition for Tourism and Hospitality, in Crowne Plaza Hotel, Belgrade 2014.

Милош Зрнић

Реализатор
0641155027
milos.zrnic@vhs.edu.rs
Звање:

Мастер економиста у туризму 

Установа:

Академија струковних студија Београд одсек ВХШ 

Радно место:

Наставник практичних вештина  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 Академија струковних студија Београд одсек ВХШ Наставник практичних вештина – Ужа област гастрономија
2012 2015 Rhubar Кетеринг & Capital Elements кувар
2009 2012 Imperial Агенција Лондон кувар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Zrnić, M., Brdar, I., & Kilibarda, N. The importance of traditional food quality—the viewpoint of the tourism. Аутор Scientific journal" Meat Technology", 62(1), 69-76. 2021
Zrnić, M., Kilibarda, N., Brdar, I., Vujić, M., & Stojanović, D. Food safety and eating habits during pandemic COVID-19 in the Republic of Serbia. Аутор Economics of Agriculture, 68(4), 895-910. 2021
Zrnić, M., Vujić, M., Košutić, J., Obradović, M., & Obradović, A. Gastronomical events in the function of promotion of Serbia as tourist destinations. Аутор Turističko poslovanje, (28), 47-55. 2021
Hassan, V., & Zrnić, M. Slow tourism: A niche market towards sustainability of Moonlight farm house" Barouk area". Коаутор Turističko poslovanje, (28), 57-63. 2021
Zrnić, M. Study on the importance of food traceability in the tourism industry. Аутор Turističko poslovanje, (25-26), 17-25. 2020