МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ

Код одобреног скупа: 754  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ

Јачање компетенција медицинских сестара васпитача као рефлексивних практичара у планирању промена у заједничком развијању реалног програма у јаслама и грађењу културе јасли и вртића као заједнице учења.

1. Рефлексије из улоге медицинске сестре васпитача у заједничком грађењу простора јасли; 2. Рефлексије из улоге медицинске сестре васпитача у заједничком развијању игре у јаслама; 3. Подршка улози медицинске сестре васпитача у заједничком оснаживању сарадње са породицом и локалном заједницом; 4. РПодршка улози медицинске сестре васпитача у документовању кроз приче о пројекту; 5. Подршка улози медицинске сестре васпитача у примени модела хоризонталне размене *ЗПУ (Заједница професионалног учења)

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

4

220

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања,хотел" Бреза" 26.05.2022. 1