МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ

Код одобреног скупа: 754  

Сусрети, дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ КАО ДЕО ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕЊА И УЧЕСНИК У ПЛАНИРАЊУ ПРОМЕНА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ ПРАКСИ

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

4

220

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Радне биографије


Андрија Пештерац

Члан програмског одбора
064230645
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука из области физичке културе 

Установа:

ПУ Чика Јова Змај 

Радно место:

стручни сарадник,педагог за физичко 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2022 ПУ "Чика јова Змај "Београд стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Избор моторичких активности које се одликују значајним интелектуалним ангажовањем деце предшколског узраста, Аутор Зборник Методички дани 2005
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Аутор Зборник 2015
Примена полигона у физичком васпитању деце јасленог узраста, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Аутор Зброник 2021

Весна Цолић

Члан програмског одбора
063288364
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа за образовање васпитача Нови Сад 

Радно место:

професор групе педагоструковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2004 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка Стручни сарадник стручни сарадник педагог
2004 2022 Висока школа за образовање васпитача Нови Сад Професорструковних студија за област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,Пут рефлексивног практичара Стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије 2020 Предавач Зборник 2020
.Шта нам деца говоре Стручни сусрети медицинских сестара ПУ Србије Предавач Зборник 2019
ЗНАЧАЈ ХОРИЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ ЗА ЛИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ МСВ Стручни сусрети медицинских сестара Србије Предавач Зборник 2019
ЗАЈЕДНИЧКО УРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКОГ ОКРУЖЕЊА КАО ОСНОВА ГРАЂЕЊА АУТЕНТИЧНИХ ОДНОСА ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ Предавач Зборник 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дечје јаслице - гледане из антрополошког угла, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1997 Аутор
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник, Нови Сад, 2008 Аутор
Игра без играчака Аутор
3.2.1. Крени Коаутор

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

стуковна медицинскА СЕСТРА  

Установа:

ПУ Дечји дани Београд 

Радно место:

сарадника на унапређивању ПЗЗ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1983 ПУ " Бошко Буха" Београд Виша сестра у групи у јаслицама
1983 1992 ПУ Звездара" Виша сестра у јаслицама у групи
1992 2004 ПУ Звездара стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2004 2022 ПУ Дечји дани Београд сарадник на унапређивању ПЗЗ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
24 стручна сусрета као председница Савеза удуржења медицинских сестара ПУ Србије Реализатор Зброници 2021
Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије Реализатор Зборник 2015
Други конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2018 Реализатор Зборник 2018
Научи и победи страх-прва помоћ код ургентних стања у предшколској установи Коаутор Каталог ЗУОВ 2017
Ефикасна комуникација у предшколској установи Коаутор Каталог Зуов 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР за 2021 годину МПНТР 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

ПУ Наше дете Шабац 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 ОШ "Краљ Александар Карађоршевић" Прњавор педагог
2001 2007 ПУ Наше дете Шабац директор
2007 2011 Висока школа за образовање васпитача абац стручни сарадник педагог
2011 2018 ПУ Наше дете Шабац стручни сарадник педагог
2018 2022 Пу Наше дете Шабац помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Предавач Зборник 2013
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли Аутор Зборник 2016
Пројектно планирање у јаслицама Коаутор Каталог ЗУОВ 2017
Моја Васпитна група је посебна Коаутор Каталог Зуов 2017
Култура вртића Предавач Зборник 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР 2006

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломорано психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Завод за церебралну парализу Београд психолог
1999 2014 ПУ Бошко Буха "Београд стручни сарадник психолог
2014 2015 ПУ "11 април" Нови Боград стручни сарадник психолог
2015 2022 МПНТР саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор Каталог Зуов 2018
ГОДИНЕ УЗЛЕТА – ИЗАЗОВ И ПРОМЕНЕ ( потврда назива се очекује) Стручни сусрети мед.сестара Предавач Зборник 2019
СОЦИЈАЛНО –РЕФЛЕКСИВНА ПРАКСА У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА –ОСНОВ ГРАЂЕЊА КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И Предавач Зборник 2021

Марија Белензада

Члан програмског одбора
0641836206
belenzada@mpn.gov.rs
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник консултант за ПВО 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2003 ОШ Краљ Петар Први стручни сарадник психолог
2003 2019 ПУ "Раковица" београд стручни сарадник психолог
2019 2022 МПНТР сарадник-консултант за предшколско васпи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и водитељ више акредитованих програма; тренер за више обука Коаутор Каталог ЗУОВ 2018
Члан ПАН мреже МПНТР - „Успостављање мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању“ Реализатор МПНТР 2018
Стручни сусрети Савезамед.сестара ПУ Србије радионица - примена нових Основа програма ПВО-Године узлета ---- 2019 Ј Предавач Зборник 2019

Драгана Антић

Члан програмског одбора
064807136
anticdragana.antic02@gmail.com
Звање:

медицинска сестра васпитач 

Установа:

ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац 

Радно место:

медицинска сестра васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 2022 ПУ "Љубица Вребалов" Пожаревац медицинска сестра васпитач у групи
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
стални члан Програмског и организационог одбора на Стручним конференцијама и сусретима у организацији Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије. Реализатор Зборник 2021
Тренер и ментор за имплементацију Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ Извођач МПНТР 2020

Дијана Радојковић

Члан програмског одбора
063560425
mrs.dijanaradojkovic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Радосно детињство" Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 ПУ Радосно детињство васпитач
1986 2022 ПУ Радосно детњство стручни сардник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Улога и значај медицинске сестре у предшколској установи“ Извођач Зборник 2018
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Златибор, 2010., пленарно предавање Предавач Зборник 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Вртић као сигурна база“ адаптација деце, 2017., Филозофски факултет у Новом Саду, приручник Коаутор
„Вртић као сигурна база“ адаптација деце, 2017., Филозофски факултет у Новом Саду, приручник Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије Удружење Едукативни центар Позитивна дисциплина

Ана Којић

Члан програмског одбора
063553614
annas011@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ПУ Бошко Буха Београд 

Радно место:

стручни сардник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ПУ Бошко Буха београд стручни сардник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Транзиција-деца од куће ка јаслицама'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Предавач Зборник 2018
'Научити је лако-треба знати како'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Предавач Зборник 2019
''Луткојаслице'' Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Извођач Зборник 2010
„Деца и одрасли у игри на отвореном простору“ Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије Аутор Зборник 2020