70. Конгрес психолога Србије - Психологија између професије и науке

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 751  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

70. Конгрес психолога Србије - Психологија између професије и науке

Разматрање тема значајних за развој психологије образовања, размена искустава из праксе и упознавање са идејама и предлозима за унапређење праксе

1. Психолог између струке и очекивања; 2. Припрема за полазак у школу, дете између програма очекивања и могућности; 3. Волонтерски рад студената у функцији развијања наставничких компетенција; 4. Ковид-19 тест квалитета образовања: одговор образовног система на промењене услове школовања; 5. Сарадња у настави и учењу;

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор психолошких наука Гордана Ђигић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
дипломирани психолог Бранка Тишма , ОШ „Лазар Саватић“ до јуна 2021. (пензионерка)
ванредни професор Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
редовни професор Бојана Шкорц , Факултет ликовних уметности
стручни сарадник-психолог Нада Станков , ОШ „Јован Стерија Поповић“
стручни сарадник- психолог Марина Павловић , ОШ „Танаско Рајић“ Чачак

4

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник предметне наставе - средња стручна школа
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

7500 РСД