70. Конгрес психолога Србије - Психологија између професије и науке

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 751  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

70. Конгрес психолога Србије - Психологија између професије и науке

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

доктор психолошких наука Гордана Ђигић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
дипломирани психолог Бранка Тишма , ОШ „Лазар Саватић“ до јуна 2021. (пензионерка)
ванредни професор Драгица Павловић Бабић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду
редовни професор Бојана Шкорц , Факултет ликовних уметности
стручни сарадник-психолог Нада Станков , ОШ „Јован Стерија Поповић“
стручни сарадник- психолог Марина Павловић , ОШ „Танаско Рајић“ Чачак

4

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник предметне наставе - средња стручна школа
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Гордана Ђигић

Члан програмског одбора
0641197347
gordana.djigic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1986 Образовни центар „Седам секретара СКОЈ-а“ у Грделици и Педагошка академија „Едв наставник психологије
1986 2002 ОШ «Вук Караџић» у Нишу психолог стручни сарадник
2002 2005 Министарство просвете и спорта Републике Србије, Школска управа Ниш саветник за школско развојно планирање
2005 2010 Угоститељско-туристичка школа у Нишу наставник грађанског васпитања и помоћник директора
2010 2014 Филозофски факултет Универзитета у Нишу асистент на Департману за психологију, ужа научна област Пси
2014 2020 Филозофски факултет Универзитета у Нишу доцент на Департману за психологију, ужа научна област Психо
2020 2022 Филозофски факултет Универзитета у Нишу Ванредни професор на Департману за психологију, ужа научна о
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Đigić, G., Jovanović, D. (2021). Students’ assessment of online teaching and distance learning. In: M. Tošić Radev, A. Jovančević. (Eds.). Psychology in the World of Science (pp. 147-166). Niš: Faculty of Philosophy. ISBN 978-86-7379-572-0. DOI: https://doi.org/10.46630/dpp.2021 (М33) Коаутор објављен рад 2021
Đigić, G., Zdravković, M. (2019). Attributions to academic success and failure аnd the strategies for dealing with the examination situation as predictors of academic success. Facta Universitatis - Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, 18(2), 67-80. ISSN 1820-8495 (Print), ISSN 182 Коаутор објављен рад 2019
Stojiljković, S., Đigić. G., Dosković, M. (2018). Personality Traits and Locus of Control as Predictors of Students’ Self-Efficacy. In: C. Pracana & M. Wang: Psychology Applications & Developments IV (287-297). Lisboa: InScience Press. (М14) Коаутор објављен рад 2018
Đigić, G., Stojiljković, S. (2014). Inventory for teachers’ self-assessment in classroom management styles – development and its psychometric characteristics. International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2014, Albena, Bulgaria, Psychology and Psychiatry, So Коаутор објављен рад 2014
Đigić, G., Stojiljković, S., Marković, A. (2016). Personality Traits and Learning Styles of Secondary School Students in Serbia. In: Popov, N., Wolhuter, C., Kalin, J., Hilton, G., Ogunleye, J., Niemczyk, E. (Eds.) Education Provision to Every One:Comparing Perspectives from Around the World, BCES C Коаутор објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђиић, Г. (2017). Управљање разредом – савремени пристуp психологији наставника. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-439-6 (М42) Аутор
Јањић, М., Максимовић, Ј. Ђигић, Г., Божић, С. (2009). Практикум за реализацију професионалне наставне праксе са студентским портфолиом. Ниш: Филозофски факултет. ISBN 978-86-7379-340-5. Коаутор
Ђигић, Г. (2009). Ромска деца и тестови интелигенције. Београд: Задужбина Андрејевић. ISBN 978-86-7244-827-6 (М42) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Бранка Тишма

Члан програмског одбора
0641139442
b.tisma34@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ОШ „Лазар Саватић“ до јуна 2021. (пензионерка) 

Радно место:

стручни сарадник- психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1999 ПУ “Радост“ Чачак стручни сарадник
1999 2021 ОШ „Лазар Саватић“, Земун стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пружање психосоцијалне помоћи деци у послератним условима Реализатор не 1999
„Cabac“ програм, Министарство просвете, Здраво дасте, Дански црвени крст Реализатор не 2001
Дете и култура, НВО Здраво да сте, град Београд Реализатор не 2001
Програм психосоцијалне подршке развоја предшколске и школске деце и адолесцената, НВО Здраво да сте, Министарство просвете Реализатор не 2003
Округли сто-Положај психолога у установама образовања, дилеме и решења, 53. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор објављен рад 2005
Програм Школа без насиља Реализатор излагање 2006
Програм Превенција преступничког понашања деце у основним школама Реализатор не 2006
Мултимедијални приступ настави- едукација школских тимова о превенцији преступничког понашања у школској средини Реализатор излагање 2006
Место и улога школског психолога у школском систему, 56. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор излагање 2008
Целодневна настава-потреба савремене школе, ОШ „ Лазар Саватић“ Коаутор излагање 2008
Грађанско васпитање у основним и средњим школама, НВО Здраво да сте Реализатор излагање 2008
Обука за примену теста ТИП1, Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију Реализатор излагање 2008
Округли сто-Психолошко саветовање у Србији и свету, 57. научно- стручни скуп психолога Србије Коаутор излагање 2009
Школски психолог- поглед у будућност, 58. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор објављен рад 2010
Управљање стресом деце, наставника, родитеља Реализатор излагање 2010
Повећање доступности и квалитета образовања кроз примену индивидуалног приступа Реализатор излагање 2010
Заједничка интерактивна делатност деце и одраслих у образовању,НВО Здраво да сте Реализатор излагање 2010
Пројекат- Професионално усмеравање ученика Реализатор излагање 2011
Нацрт правилника о програму рада стручних сарадника психолога у школи, 59. научно- стручни скуп психолога Србије Реализатор излагање 2011
Улога психолога у основној школи I, Друштво психолога Србије, Друштво психолога Републике Српске Аутор излагање 2011
Улога психолога у основној школи II, Друштво психолога Србије, Друштво психолога Републике Српске Аутор излагање 2011
Програм- Професионална оријентација на преласку у средњу школу Реализатор излагање 2012
Стручни скуп- Налаз и мишљење школског психолога Аутор излагање 2013
Налаз и мишљење школског психолога, Друштво психолога Србије, Друштво психолога републике Српске Аутор излагање 2013
Конференција- Средње образовање и запошљивост младих: стање и перспективе Реализатор излагање 2014
Конференција Реаговање образовно-васпитног система у кризним ситуацијама Реализатор излагање 2014
Симпозијум: инклизивно образовање-изазови и смернице Аутор излагање 2015
Акредитивани стручни скуп- конгрес: „Нови нормативи у образовању – школе без психолога“, 63. научно- стручни скуп психолога Србије Аутор излагање 2015
Обука за примену Националног оквира курикулума-основе учења и наставе и развој школа вежбаоница- Модул 1 /1-3 део Реализатор излагање 2015
Обука за примену Националног оквира курикулума-основе учења и наставе и развој школа вежбаоница- Модул 2 / 1-2 део Реализатор излагање 2015
Сабор психолога, релације и границе-психологија интерперсоналних односа,Златибор, 25.-28.05. 2016 Предавач излагање 2016
Јачање професионалне улоге психолога Аутор излагање 2016
Интерактивне методе и подстицање ученика, Врњачка Бања,11.-13.11.2016.год Коаутор излагање 2016
Интерактивне методе и подстицање ученика, Инђија Коаутор излагање 2016
Интерактивне методе и подстицање ученика, ОШ "Лазар Саватић",17.-18.02.2017. Коаутор излагање 2017
Конгрес психолога Глобализација и локализација психологије,Златибор,24-27.05.2017. Предавач излагање 2017
Округли сто: ЗОСОВ:импликацуије на улогу и радно месо психолога 25.05.2017. (Конгрес) Аутор излагач 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Динамичко процењивање зоне наредног развоја тестом за испитивање првака (Тип 1)“, Примењена психологија, Филозофски факултет, Нови Сад,2013 Аутор
„Целодневна настава- потреба савремене школе“, ОШ „Лазар саватић“, 2013. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друштвено признање „Љубомир Љуба Стојић“ Друштво психолога Србије 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Удружење Здраво да сте
ЕФПА

Драгица Павловић Бабић

Реализатор
063425158
Dragica.pavlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2022 Филозофски факултет Истраживач, наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dialogical PISA: correct answers are all alike, every incorrect answer is incorrect in its own way Коаутор рад 2018
New approaches in designing educational assessment instruments and its use in international (assessment) studies Аутор предавач 2018
Приступи процењивању образовних постигнућа ученика: критички осврт Аутор рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Friedman, E., Pavlović Babić, D., Simić, N. (2015). Inclusive Education in Serbia Policies, Practice, and Recommendations. Beograd: The World Bank, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Western Balkans Investment Frame work Коаутор
Pavlović Babić, D., Baucal, A. (2016). Škola - zajednica koja uči. 3P Prepoznaj, promoviši i proširi: Priče o uspešnim školama. Beograd: UNICEF Srbija Коаутор
Павловић Бабић, Д., Бауцал, А. (2013). Подржи не, инспириши ме, ПИСА 2012 у Србији: први резултати, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду, Центар за примењену психологију, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за популаризацију савремене психологије „Живорад Жижа Васић“ Друштво психолога Србије 2014
Друштвено признање „Љубомир Љуба Стојић“ за ангажовање у психолошкој заједници Друштво психолога Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Federation of Psychologists' Associations (EFPA), члан Одбора за психологију образовања
Председник националне асоцијације Друштво истраживача у образовању у Србији
EERA Council (European Educational Research Association), члан Савета
Друштво психолога Србије, члан
ISCAR - International Society for Cultural and Activity Research, члан
Савет научно-истраживачке станице Петница, члан Савета

Бојана Шкорц

Реализатор
0642889947
bskorc@yahoo.xn--com-pdd4c
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет ликовних уметности 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Институт за психологију, Филозофски факултет Београд Истраживач - сарадник
1998 2001 Факултет ликовних уметности Асистент на предмету психологија
2001 2006 Факултет ликовних уметности Доцент на предмету психологија
2006 2014 Факултет ликовних уметности Ванредни професор на предмету психологија
2014 2022 Факултет ликовних уметности Редовни професор на предмету психологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Škorc, B.; Ognjenović, V. (2011) Promena prikaza ličnog imena tokom razvojnog programa. Inovacije u nastavi: časopis za savremenu nastavu. Vol. 24. 64 – 73. Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu. ISSN 0352-2334 Коаутор рад 2011
Ristić, I.; Mandić, T.; Škorc, B. (2012) Možemo li mi više od mene? Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti: Časopis Instituta za pozorište, film, radio i televiziju. Beograd. ISSN 1450-5681=Zbornik radova FDU. COBISS:SR-ID 132673031. (159.954.075(497.11)*2012 Коаутор рад 2012
Skorc, B. (2019) Creative Implications of Vygotskys Theory: Development and Capacity for Change. Mind, Culture and Activity. Vol 26. No.2 DOI 10.1080/10749039.2019.1624775 (1-4) Routledge Taylor & Francis. Аутор рад 2019
Singer, A.; Skorc, B.: Ognjenovic, V. (2016) Voices within Intercultural Arts Psychotherapy Research and Practice – An Ethnographic Approach in International Arts Therapies Researches: Intercultural Perspectives. (Edited by Ditty Dokter , Margaret Hills De Zarate). Taylor and Francise Ltd. Routledge Коаутор поглавље у књизи 2016
Ristić, I.; Škorc, B.; Mandić, T. (2016) Novelty and coherence in group creative processes. Psihologija. Vol. 49, br. 3. ISSN 0048-5705. str. 213-229. 159.954.072-057.875(497.11) ; 316.475 ; COBISS.SR-ID 225812492 (M23) 4 Коаутор рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kreativnost u interakciji: Psihologija stvaralaštva. Centar za primenjenu psihologiju. Beograd. CIP 159.928 159.954 ISBN 978-86-89377-36-1 COBISS SR-ID 268727820 knjiga 261 str drugo dopunjeno izdanje (M43)3 Аутор
Ognjenović, V. Škorc. B. (2003) Evaluacija Zdravo da ste programa. Zdravo da ste, Akademska štampa Beograd. ISBN 86-82667-03-7, CIP 159.922.072-058.5 159.923.5.072. (M42 – 4) Коаутор
Škorc, B. (2019) Poći u svim pravcima: Boja i krug – simboličko istraživanje. Mostart Zemun. (M43) 3 Аутор
Škorc, B. (2017) Interaktivne metode Zdravo da ste – korak bliže drugom ljudskom biću. Stručni skup Interaktivne metode i podrška nastavi (akre. Kod Zuov). Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo. Decembar. Plenarno izlaganje. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
International Association for Empirical Studies of Art
American Psychological Association
East Side Institute for Short Term and Group Psychoteraphy

Нада Станков

Реализатор
0648762954
nadastankov@yahoo.com
Звање:

стручни сарадник-психолог 

Установа:

ОШ „Јован Стерија Поповић“ 

Радно место:

школски психолог-педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1999 ОШ“Растко Немањић-Свети Сава“, Нова Пазова Стручни сарадник-психолог
1999 2022 ОШ“Јован Стерија Поповић“, Београд Стручни сарадник-психолог
2011 2013 Средња школа ITHS Стручни сарадник-психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чланак „Неколико речи о лажима и дечјем лагању“ Аутор чланак у листу„Психолошке новине“ 2021
Чланак „Нема фрке за прваке“ Аутор Часопис „Биље и здравље“ 2021
Рад „Корелација општих и математичких способности“ Коаутор Конгрес психолога 2021
Рад „Улога психолога у образовању-примери добре праксе“ Аутор Конгрес психолога 2020
Рад „Из угла психолога-Reality show у Србији“ Аутор Конгрес психолога 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Марина Павловић

Реализатор
0658477916
marinapavlovic66@gmail.com
Звање:

стручни сарадник- психолог 

Установа:

ОШ „Танаско Рајић“ Чачак 

Радно место:

дипломирани психолог; виши педагошки са 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 ОШ „Танаско Рајић“ стручни сарадник- психолог
2002 2002 Гимназија Чачак наставник психологије; наставник грађанског васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор, стручног скупа- вебинара: „Процена зрелости за полазак у школу стручни послови психолога и педагога“ Аутор Едукативни центар „Еду софтвер плус“, излагач 2022
Аутор и реализатор, стручног скупа- вебинара: „Улога психолога и педагога у надзору школе/ појединца“ Аутор Едукативни центар „Еду софтвер плус“, излагач 2021
Реализатор и коаутор акредитиваног програма обуке „Јачање професионалне улоге психолога у школи“ ЗУОВ, ДПС-ЦПП Коаутор семинар, излагање 2018
Акредитивани стручни скуп- конгрес: Човек у времену контрадикторних очекивања „Стандарди компетенција стручног сарадника психолога у школи, достижно или престижно“ ЗУОВ, ДПС-ЦПП Извођач семинар, излагање 2021
Акредитивани стручни скуп- конгрес: Футуризам у психологији-психологија у зони наредног развој “Школски психолог у зони будућег развоја- нови ЗОСОВ, нови послови“ Предавач излагање 2018
Акредитивани стручни скуп- конгрес: Релације и границе- психологија и интерперсонални односи „Стандарди компетенција стручних сарадника у школи - релације и границе школског психолога према другим стручним сарадницима“ ---- 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник „Школа и породица као партнери“, (2010): Павловић М., Митровић Ј. ; Регионални центар за професионални развој запослених у образовању-Чачак ISBN 978-86-911757-2-6, COBISS.SR-ID 173846284 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање „Љуба Стојић“ Друштво психолога Србије 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије (председник Надзорног одбора; председник подружнице за Моравички округ)
Европска психолошка федерација (European Federation of Psychologists’ -EFPA)
Актив стручних сарадника основних и средњих школа Моравичког округа
Удружење судских вештака „Морава“