Како до инклузивног друштва- Креирајмо заједно бољу будућност

Код одобреног скупа: 75  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Како до инклузивног друштва- Креирајмо заједно бољу будућност

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Силвана Плавшић

Реализатор
063279981
zaintegraciju@gmail.com
Звање:

дипломирани Дефектолог 

Установа:

ОШ „ Драган Ковачевић“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 ОШ „ Драган Ковачевић“ директор
1996 2013 ОШ „ Драган Ковачевић“ Дефектолог/наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ Тематска настава за ученике са сметњама у развоју“ Коаутор Зборник резимеа, Стручно- научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије 2018, Ниш 2018
„ Дефектолошка подршка ученицима са когнитивним сметњама у предметној настави“ Коаутор Зборник резимеа, Стручно- научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Србије 2016, Београд 2016
„ Васпитно- образовни и корективни рад са хронично болесним и слабовидим ученицима,“ Аутор Зборник радова- дани дефектолога 2010 2010
„ Деца са тешкоћама учења у копензаторно стимулативним условима специфичне Основне школе“ Коаутор Зборник радова – Сусрета Друштва психолога Србије, Златибор, 2006 2006
„ Тифлопедагог – активни наставник у васпитно – образовном и корективном раду“ Аутор Зборник радова, Друштво дефектолога и дефектолошки факултет, 2002 2002
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља „ Мидраг Матић“ Друштво дефектолога Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Заједнице школа за образовање ученика са снметњама и инвалидитетом Републике Србије
Друштво дефектолга Србије
Друштво директора школа Србије

Дубравка Јовановић

Реализатор
0648134089
dubravka.jovanovic@mpn.gov.rs
Звање:

професор географије 

Установа:

Школска управа Јагодина 

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 ШУКрагујевац а затим ШУЈагодина просветни саветник
1991 1999 ОШ „Никола Тесла“, Раковица, Београд професор географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Квалитетно образовање за све _Инклузивно образовање и ИОП, МП и ДИЛС, 2010. и 2012 Коаутор На скуповима запослених у образовању (директора, стручних сарадника..) у Поморавском округу презентовала реализоване активности и законску регулативу 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Индекс инклузије (адаптирани приручник на српском језику), Министарство Просвете РС, Београд, 2010.год. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Имплементациони тим за инклузивно образовање МНТР
Члан Мреже подршке за инклузивно образовање

Драгана Ковачевић

Члан програмског одбора и реализатор
063631220
skolazagluve035@mts.rs
Звање:

дипломирани Дефектолог сурдолог-логопед 

Установа:

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора 

Радно место:

директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај“ Јагодина директор школе
2000 2007 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај“ Јагодина дефектолог
1993 2000 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај“ Јагодина директор школе
1988 1993 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај“ Јагодина дефектолог
1985 1988 СОШ “Јелена Мајсторовић“ Зајечар дефектолог
1985 1985 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. Мај“ Јагодина дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дани дефектолога 2018 Коаутор У зборник радова "Кооперативно учење" 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан друштвa дефектолога
Члан европске мреже "HIPEN"

Славица Марковић

Реализатор
06358999
slavica.markovic@smp.edu.rs
Звање:

Доктор дефектолошких наука 

Установа:

ШОСО “Милан Петровић” 

Радно место:

сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2018 ШОСО “Милан Петровић” директор
1983 1993 ШОСО “Милан Петровић” дефектолог
2009 2018 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду асистент у области Специјална рехабилитација и едукација-пре
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Проблеми у друштвеном понашању код лако ментално недовољно развијених ученика Коаутор Педагошка стварност, Нови Сад, 2009, Но 3-4, пп. 274-284, ИССН 0553-4569, УДК: 37 2009
Специјална школа као сервисни центар Аутор 2. научни скуп – У сусрет инклузији, дилеме у теорији и пракси 2008
Сервисна улога специјалне школе Коаутор Зборник резимеа Сабор дефектолога Србије и Црне Горе Херцег Нови 31.1 – 3.2.2005.стр.58 2005
Индивидуални план подршке Коаутор Зборник радова Дани дефектолога Србије. Врњачка Бања Врњачка Бања 15.-18.1.2007.стр. 88 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Љупчо Ајдински“, Награда Фондације „Љупчо Ајдински“, Република Македонија, за допринос развоју теорије и праксе у раду са децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом 2017
Енциклопедија о 100 знаменитих личности Србије . Oxfords Book of Successful People 2016
Светосавска награда Министарства просвете, науке и технолошког развоја Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2015
Повеља “проф. Миодраг V. Матић” Друштво дефектолога 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за израду Правилника о начину пружања додатне подршке у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици од стране школа за
Члан радне групе за израду Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
Члан радне групе за израду студије о квалитету образовања у школама за ученике са сметњама у развоју у Републици Србији (МПНТР)
Члан радне групе Министарства просвете за припрему смерница ѕа даљи развој установа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Драган Лукић

Реализатор
3816321538
d.lukic@sbb.rs
Звање:

Доктор дефектолошких наука 

Установа:

АПИ Србије 

Радно место:

Председник АПИ Србије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 АПИ Србије председник
2000 2009 Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд руководилац
1990 2000 Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд директор
1988 1990 Центра за глуву и слушно оштећену децу у Београду директор
1977 1988 Прихватилиште за децу и младеж у Београду дефектолог
1971 1977 Центар за одгој и образовање у Сплиту дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Belgrade Integrative Method Коаутор The Social Brain-International Conferece.,Geteborg,Sweden.,2003. 2003
Basic presumptions for seccessful de-institutionalizacion of institutions for tretment of children with special needs Аутор Conference – News in upbringing, education and rehabilitation of persons with disabilities., Ohrid,Macedonia., Book of abstracts.,2003.,стр.171-173 2003
Трансформација установа и формирање мреже центара за дневни боравак и служби за потребе дјеце и омладине са посебним потребама у Црној Гори Аутор Дани дефектолога- Херцег Нови., Зборник радова.,2002., стр.9. 2002
Савремени дефектолошки концепт специјалне помоћи деци и особама са хендикепом Коаутор Дани дефектолога Аранђеловац., Зборник радова., 2001., стр.4. 2001
Стандарна правила УН у ЕЗ, у остваривању права особа са сметњама у развоју Аутор Дани дефектолога –Хецег Нови., Друштво дефектолога Југославије.,Билтен бр.2 1997.,стр.17-25. 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за помоћ особама са Даун синдромом, Београд, члан Управног одбора
Асоцијација за аутизам, Београд, председник Стручног Савета
ЕАСПД -European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
Удружење дефектолога Југославије, подпредседник
Друштво дефектолога Србије