Како до инклузивног друштва- Креирајмо заједно бољу будућност

Код одобреног скупа: 75  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Како до инклузивног друштва- Креирајмо заједно бољу будућност

Циљ ове трибине је да размотримо положај ОСИ у светлу нових програма и стратегија Министарства просвете и Министарства за социјална питања, да сагледамо нове могућности и шансе за ОСИ у образовном систему, могућности за унапређење социјалног статуса и радног ангазовања, програме у здравственој заштити и њихово унапређење као и упознавање, анализу и предлоге за унапређење услуга на локалном

-Образовање и доступност образовног система ОСИ и превенција прераног напуштања школовања -Социјална заштита—социјална сигурност и подршка ОСИ -Могућности запошљавања ОСИ - Мере за унапређење самосталног живота ОСИ -Улога НВО у побољшању положаја ОСИ -Примери добре праксе на тему савременог приступ и активности у побољшању положаја ОСИ као предуслова за стварање инклузивног друштва

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1

80

Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи

0 РСД