„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“

Код одобреног скупа: 749  

Трибина

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Виши дипломирани библиотекар Мирјана Радовановић Пејовић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
Професор српског језика и књижевности Наташа Марковић Аттар , Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд
Професор светске књижевности Ингрид Граорац , ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница
Дипломирани библиотекар-информатичар Бојана Лаловић Милановић , ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина / ОШ „Нада
Виши дипломирани библиотекар Ана Дуковић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ "Алекса Дејовић" Сев
Мастер филолог Бранка Алимпијевић , ОШ ,,Никола Тесла'' Винча
Мастер библиотекар - информатичар Александра Вуковић-Курдулић , ОШ „Свети Сава“ Шабац

1

100

Стручни сарадник у школи
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Библиотека града Београда 31.03.2022. 68

Радне биографије


Мирјана Радовановић Пејовић

Члан програмског одбора
0638798067
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
Звање:

Виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице 

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2004 ОШ „Душан Јерковић“ Професор српског и енглеског језика
2004 2010 ОШ „Душан Јерковић“ Помоћник директора
2005 2006 ОШ „Душан Јерковић“ В.д. директора школе
2000 2022 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор Излагање - IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор Коаутор - излагање 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMA 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор Излагање 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школски библиотекар неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система“ (Корак библиотеке – часопис за културу и библиотечко-информациону делатност, бр.3 (2018) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије - председник Библиотекарско друштво Србије
Библиотекарско друштво Србије

Наташа Марковић Аттар

Члан програмског одбора
0638214100
natasa.markov@gmail.com
Звање:

Професор српског језика и књижевности 

Установа:

Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд 

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1998 ОШ „Вук Караџић“, „Горња варош“, „Б. Радичевић“ Наставник српског језика и књижевности
2001 2008 Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд Наставник српског језика и књижевности
2008 2022 Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Савремена књижевност за децу и младе Коаутор Округли сто ДШБС 2015
Ученици писци и музичари Аутор Књижевно-поетско вече 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Огледало Часопис ,,Огледало" 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије, председник Надзорног одбора
Друштво школских библиотекара Србије, председник жирија за доделу Награде «Мина Караџић»
Члан редакције Часописа ученика и професора средњих школа «Огледало», члан жирија часописа

Ингрид Граорац

Модератор
0641364246
igraorac@gmail.com
Звање:

Професор светске књижевности 

Установа:

ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница 

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2000 Библиотека „Свети Сава“, Земун библиотекар
2005 2007 Магија даривања д.о.о. менаџер менаџер
2011 2022 ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ школски библиотекар Библиотекар – стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Део школског тима у eTwinning пројектима – Фондација Темпус Реализатор Педагошка пракса 2020
75. рођендан Пипи Дуге Чарапе - изложба Реализатор Facebook Амбасаде Шведске 2020/21. 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education 2021
Дневник једне школске библиотекарке у доба короне Аутор Часопис „Школски библиотекар“, број 10 2020
Вебинар ,,Школске библиотеке у теорији и пракси" Аутор ,,Школске библиотеке у теорији и пракси", члан програмског одбора 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за рад са децом Библиотека града Београда 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије, потпредседник
Стручно веће школских библиотекара Земуна и Сурчина, руководилац

Бојана Лаловић Милановић

Реализатор
0666542929
bojana.lalmil@gmail.com
Звање:

Дипломирани библиотекар-информатичар 

Установа:

ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина / ОШ „Нада  

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2014 ОШ „Десанка Максимовић“ Ваљево -библиотекар Библиотекар-стручни сарадник
2013 2014 ОШ „Сестре Илић“ Ваљево Библиотекар-стручни сарадник
2014 2022 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина Библиотекар-стручни сарадник
2017 2022 ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина Помоћник директора
2019 2020 2019 2020 Прва основна школа, Ваљево Наставник грађанског васпитања
2020 2022 ОШ „Нада Пурић“ Ваљево Библиотекар-стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бранковачко перо – школски електронски часопис Аутор Рад у бази конкурса ЗУОВ-а „Сазнали на семинару применили у пракси” 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Размена добрих жеља – учешће у Међународној размени обележивача, 2021 година Аутор
Није јеж будала – читалачки час, Просветни преглед, 2021 година Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије

Ана Дуковић

Реализатор
0643114550
anadukovic4@gmail.com
Звање:

Виши дипломирани библиотекар 

Установа:

ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ "Алекса Дејовић" Сев 

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2008 ОШ „Душан Јерковић“ Професор енглеског језика
2008 2015 ОШ „Душан Јерковић“ Професор грађанског васпитања, Библиотекар-стручни сарадник
2015 2022 ОШ „Душан Јерковић“ Библиотекар-стручни сарадник
2020 2022 ОШ ,,Алекса Дејовић'' Професор грађанског васпитања,
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Библиотечка секција као подстицај креативном и вршњачком учењу у школској библиотеци основне школе“ Коаутор Библиотекар, год 59, св. 2 (2017) 2017
„Самовредновање рада школског библиотекара као изазов и подстицај“ коаутор Коаутор Библиотекар, год 58, св. 1-2 (2016) 2016
„Programmes and activities to encourage young people’s creativity in an Elementary School Library“ Коаутор IFLA 2019 Satellite Conference in Belgrade – 22/8/2019 2019
“Who is ready to be the School Librarian with a vision in Serbia?“ Коаутор 48th Annual Conference and the 23rd International Forum on Research on School Librarianship “CONVERGENCE – EMPOWERING – TRANSFORMATION : SCHOOL LIBRA 2019
“School Librarians Ready for Change” Коаутор 1st International Online Conference on Digital Transformation in Culture and Education, 14-16.4.2021. 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Школска библиотека за свакога – рад са корисницима у основној школи“ (Зборник Корисници библиотечких услуга: историјска перспектива и савремене тенденције Библиотекарског друштва Србије, Београд, 13-14. децембар 2016. г.) Коаутор
„Школска библиотека-корак даље - школски библиотекари у сарадњи са Народном библиотеком Ужице“ (Зборник ДШБС „Школска библиотека зa 21. век“ Електронски зборник радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28.10.2013. у Београду) Коаутор
„Кад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу: часови библиотекара у основној школи“ (Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018.) Коаутор
„Школска библиотека чувар прошлости и темељ за будућност“ (Зборник „Језик, култура, образовање : главни и одговорни уредник Снежана Маринковић“. Ужице : Педагошки факултет, 2018 ) Коаутор
„Школске и јавне библиотеке у дијалогу за промене – сви на добитку“ (Мале библиотеке у великом дијалогу за промене : зборник радова XVI међународне конференције БДС, Београд, 12-13. децембар 2019) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Библиотекарско друштво Србије

Бранка Алимпијевић

Реализатор
0665168982
brankaalimp@gmail.com
Звање:

Мастер филолог 

Установа:

ОШ ,,Никола Тесла'' Винча 

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2002 OШ ,,Милица Павловић'' Београд Наставник српског језика
2002 2015 0Ш ,,Иво Лола Рибар'' Бегаљица Библиотекар-стручни сарадник, Наставник српског језика
2003 2005 Компанија Новости Аутор текстова
2015 2022 0Ш ,,Никола Тесла'' Винча Библиотекар-стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чудесан свет бајки Предавач Центар за културу Лазаревац, Трибина 2010
Примена ИКТ у настави, Космос у недрима песме, Аутор Зборник радова са међународне конференције 2013
Час у библиотеци, Вечита тема бајке Аутор Винчанско писмо, бр. 67. 2020
Лирски споменар Аутор Школски библиотекар, бр. 10. Друштво школских библиотекара Србије 2020
Савремено читање бајки Аутор Школски библиотекар, бр. 11. Друштво школских библиотекара Србије 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник ''Бајке у образовању и васпитању'', 2020. Друштво школских библиотекара Србије, финансирано средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Мина Караџић- најбољи школски библиотекар Србије Друштво школских библиотекара Србије 2020
Похвалница за најбољу школску библиотеку Едука 2018
Плакета Креативна школа Рад увршћен у Базу знања - ЗУОВ 2011
Похвалница за учешће на наградном конкурсу ''Дигитални час'' Управа за дигиталну агенду 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије

Александра Вуковић-Курдулић

Реализатор
0694744374
a.kurdulic@gmail.com
Звање:

Мастер библиотекар - информатичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ Шабац 

Радно место:

Библиотекар-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2016 Библиотека Шабачка Библиотекар, сарадник - волонтер
2018 2022 ОШ „Свети Сава“ Шабац Библиотекар-стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вебинар „Учим видео да би ме видео“ Аутор Платформа Штребер 2020
Изложба и конкурс „Дај ми реч да је насликам“ Аутор Конкурс „Дај ми реч да је насликам“ 2021
Изложба и конкурс „Дај ми реч да је насликам“ Аутор Конкурс „Дај ми реч да је насликам“ 2022
Вебинар ,,Школске библиотеке у теорији и пракси" Реализатор Вебинар ,,Школске библиотеке у теорији и пракси", организатор 2021
Трибина са међународним учешћем „Важност и улога библиотекара у препознавању различитости и унапређењу живота и образовања особа са сметњама у развоју и инвалидитетом“ Аутор Трибина са међународним учешћем ,,Уђи у моје ципеле" 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Удружење за помоћ особама са сметањама у развоју „Живимо заједно Шабац“
Удружење «Клуб родитеља и наставника ОШ Свети Сава Шабац»