„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“

Код одобреног скупа: 749  

Трибина

Друштво школских библиотекара Србије
Есад пашина 26, Геолошка и хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", 11000 БеоградМирјана Радовановић Пејовић
skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com
0638798067
0693984728

„Школски библиотекари – развијање партнерства и сарадње“

Јачање професионалних капацитета школских библиотекара за унапређивање рада, подстицање на аутономно и интерактивно деловање школских библиотекара, тимски рад и партнерство, личну иницијативу за развој сарадничких односa.

1. „Школски библиотекари без граница“, 2. „Размена искустава и афирмација рада кроз часопис „Школски библиотекар“, 3. „Стваралачка обрада бајки у библиотеци“, 4. „Сарадња школске и јавне библиотеке у функцији подстицања талената ученика који се образују по ИОП-у“

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Виши дипломирани библиотекар Мирјана Радовановић Пејовић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице
Професор српског језика и књижевности Наташа Марковић Аттар , Девета гимназија „Михаило Петровић Алас“, Београд
Професор светске књижевности Ингрид Граорац , ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, Батајница
Дипломирани библиотекар-информатичар Бојана Лаловић Милановић , ОШ „Прота Матеја Ненадовић“ Бранковина / ОШ „Нада
Виши дипломирани библиотекар Ана Дуковић , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ "Алекса Дејовић" Сев
Мастер филолог Бранка Алимпијевић , ОШ ,,Никола Тесла'' Винча
Мастер библиотекар - информатичар Александра Вуковић-Курдулић , ОШ „Свети Сава“ Шабац

1

100

Стручни сарадник у школи
стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Библиотека града Београда 31.03.2022. 68