Изокренута учионица – примери добре праксе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 745  

Трибина

Факултет педагошких наука Јагодина
Милана Мијалковића 14, 35000 ЈагодинаИлија Петровић
ilija.petrovic@pefja.kg.ac.rs
0358223805
0637803360

Изокренута учионица – примери добре праксе

Информисање наставника о дидактичко-методичким специфичностима наставног модела изокренута учионица, начинима и предностима реализације изокренуте учионице применом Едпазл веб алата, као и могућностима примене у контактној, онлајн и хибридној наставној пракси, кроз представљање и размену досадашњих искустава и примера добре праксе.

Изокренута учионица Суперхероји и моћна наука; Изокренута учионица – моја лектираоница; Изокренута учионица – Обрада наставне теме Жива природа; Изокренута учионица – обрада садржаја Православног катихизиса; Изокренута учионица – Дневник читања.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Мастер теолог Сања Николић , ОШ „Страхиња Поповић“ Дворане, Крушевац
мастер учитељ Јелена Гајић , ОШ „Црњански“
Мастер учитељ Анђела Миловановић , Основна школа „Јастребачки партизани“, Мерошина
Мастер учитељ Александра Филиповић , ОШ „Црњански“

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Интернет платформа Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 26.05.2022. 35