Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО установа

Код одобреног скупа: 744  

Саветовање

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО установа

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

дипломирани биолог ЗОРАН КОСТИЋ , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог ЈАСМИНА ЂЕЛИЋ , Министарство просвете, науке и технолошког равоја
Дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска пкола

2

150

директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Термал", Врдник 11.05.2022. 87

Радне биографије


ЗОРАН КОСТИЋ

Реализатор
0648134096
zoran.kostic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани биолог 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

самостални просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1990 Образовни центар Обреновац наставник
2001 2002 ЈП Тент "Никола Тесла" Обреновац инжењер
2002 2003 ОШ Дражевац наставник
2004 2005 МНЗ ЖС РС републички инспектор
2005 2007 МПС самостални просветни саветник
2008 2009 МПС координатор послова школских управа
2009 2010 МПС инспекција
2009 2010 МПС помоћник министра
2010 2015 МПНТР РС помоћник министра
2016 2020 МПНТР РС руководилац групе
2020 2022 МПНТР посебни саветник министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога педагошке периодике у образовању и стручном усавршавању наставника, Директор школе, 1 Коаутор рад 2010
Анализа примене педагошке периодике у функцији реализације и унапређења наставе, Коаутор зборник 2014

ЈАСМИНА ЂЕЛИЋ

Реализатор
06481347
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког равоја 

Радно место:

Начелник Одељења за координацију рада шк 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2002 три основне школе у Београду стручни сарадник-педагог
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Министарство просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Министарство просвете и спорта начелник
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2010 2016 Центар за вредновање и истраживања, Завод за вредновање квалитета образовања и в руководила
2016 2022 Одељење за координацију рада школских управа, Министарство просвете, науке и тех Начелник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа (први и ревидирани) Коаутор Правилник о стандардима квалитета рада установа и Правилник о вредновању рада установа 2018
Развој процедура и приручника за спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008 Коаутор Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 2010
Адаптација приручника и програм обуке за примену „Приручника за инклузивни развој школе“ Коаутор „Приручник за инклузивни развој школе“ 2011
Програма обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“ Аутор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства просвете за развој инклузивног образовања. Реализатор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. Аутор
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор

Дејан Недић

Реализатор
06377600
nedic.dejan5@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друга економска пкола 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2007 Друга економска школа Наставник економске групе предмета
2007 2022 Друга економска школа директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
СТОП НАСИЉУ Предавач предавање 2021
УЛОГА ДИРЕКТОРА У РАЗВИЈАЊУ ПОЗИТИВНЕ КЛИМЕ И СТВАРАЊУ БЕЗБЕДНОГ ОКРУЖЕЊА Аутор презентација 2022