Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО установа

Код одобреног скупа: 744  

Саветовање

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Развијање компетенција директора у циљу осигурања квалитета рада ОВ и ВО установа

Јачање компетенција директора ОВ и ВО установа у циљу осигурања квалитета рада.

-Стручно-педагошки надзор у делокругу рада школских управа и улога директора у осигурању квалитета рада школе; -Национални оквир квалитета рада установа као основа за развој; -Искуства са испита за лиценту директора ОВ и ВО установа; -Рад са родитељима – кључни аспекти и изазови у раду; -Улога директора у развијању позитивне атмосфере – климе и ставарању безбедног окружења;

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

дипломирани биолог ЗОРАН КОСТИЋ , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипломирани педагог ЈАСМИНА ЂЕЛИЋ , Министарство просвете, науке и технолошког равоја
Дипломирани економиста Дејан Недић , Друга економска пкола

2

150

директор/помоћник директора

9000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Термал", Врдник 11.05.2022. 87