25. Педагошки форум сценских уметности "Музика и значење"

Код одобреног скупа: 740  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
sfimp.udruzenje@gmail.com
0118325525
063276868

25. Педагошки форум сценских уметности "Музика и значење"

Укључивање што већег броја педагога из читаве вертикале музичког образовања да своја педагошко-извођачка искуства представе на скупу. Афирмација континуитета музичке и педагогије других сценских уметности у Србији, које се постављају у контекст светских токова развоја.

Музика и њена могућа значења; Музика и комуникација; Значење емоција у музици; Музички идентитети; Музичка педгогија и њен значај у заједници; Смислено музичко образовање.

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Редовни професор Милена Петровић , Факултет музичке уметности

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
стручни сарадник у дому ученика

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ректорат Универзитета уметности у Београду, Косанчићев венац 29 21.05.2022. 12