25. Педагошки форум сценских уметности "Музика и значење"

Код одобреног скупа: 740  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
pepa.magare@gmail.com
0118325525
063276868

25. Педагошки форум сценских уметности "Музика и значење"

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Редовни професор Милена Петровић , Факултет музичке уметности

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Милена Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
063276868
pepa.magare@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Факултет музичке уметности 

Радно место:

Музиколог и музички педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2010 Факултет музичке уметности Асистент
2010 2010 Факултет музичке уметности Наставник
2010 2014 Факултет музичке уметности Доцент
2014 2020 Факултет музичке уметности Ванредни професор
2020 2020 Факултет музичке уметности Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Солфеђо универзитетска е-учионица Коаутор Зборник радова 7. међународног симпозијума музичких педагога у Пули 2021
Има ли хипокризије у музичкој педагогији? Аутор Зборник радова 6. међународног симозијума музичких педагога у Осијеку 2020
Солфеђо који сам волео/ла, који волим и који бих волео/ла Коаутор Зборник радова међународног научног скупа у Бањој Луци 2020
Body score – A multimodal representation of two-part melodies Коаутор Зборник радова 22. међународног ПФСУ 2020
Benefits on classical concerts on students' wellbeing – Results from the European research project Коаутор Зборник радова 22. међународног ПФСУ 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хармонска пратња, Приручник за наставнике у првом разреду средње музичке школе - одсек за музичку теорију, 2021, Београд, Чаробна фрула Аутор
The Importance of Vowels in Music Education, 2017, London, iMerc International Music Education Research Center Аутор
Улога акцента у српској соло песми, 2014, Београд: Службени гласник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан управног одбора Српске концертне асоцијације (СКА)
Национални координатор за Србију при Европској асоцијацији за музику у школи (European Association for Music in School EAS)
Члан управног одбора Европске асоцијације за музику у школи (European Association for Music in School EAS)
Председник Српског форума за истраживање у музичкој педагогији (СФИМП)
Члан светских зоомузиколога http://www.zoomusicology.com/Zoomusicology/Zoomusicologists.html