,,Значај дечијих часописа у васпитању и образовању

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 738  

Конференција

Удружење сомборских учитеља
Моношторска 6аВалерија Николић
vpn4427@gmail.com
025449249
0642481548

,,Значај дечијих часописа у васпитању и образовању

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

магистар Валерија Николић , ОШ ,,Братство јединство"
магистар Злата Ђерић , ОШ ,,Братство јединство"
Доктор наука-методике наставе Оља Маричић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом

1

500

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Валерија Николић

Члан програмског одбора и модератор
0642481548
vpn4427@gmail.com
Звање:

магистар 

Установа:

ОШ ,,Братство јединство" 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 основна школа учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Оснивач манифестације ,, У бојама деце" Аутор Сајт Удружења сомборских учитеља 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Хероји нашег доба-организатор и реализатор Удружење сомборских учитеља 2019
Манифестација ,,У бојама деце" Удружење сомборских учитеља 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник надзорног одбора у Удружењу сомборских учитеља

Злата Ђерић

Члан програмског одбора и реализатор
062966974
zlatadjeric@gmail.com
Звање:

магистар 

Установа:

ОШ ,,Братство јединство" 

Радно место:

Професор српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2022 основна школа наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Методски приступ обради народне епске песме „Женидба Душанова“ у V рареду основне школе; Аутор Часопис „Школски час“ 1988
Обавезна школска лектира у основној школи- подстицање стваралачког читања; Аутор Стручни семинар у оквиру Просветно педагошког завода Војводине 1989
Етички погледи на свет Бранка Ћопића Аутор Објављен рад Стручни часопис „Школски час“ 1989
Развијање функционалног знања кроз наставу језика и књижевности Аутор Објављен рада Стручни часопис „Школски час“ 1990
2018. Стручни семинар 845, Обрада обавезне школске лектире у основној школи Аутор Завод за унапређење образовања и васпитања у Београду акредитовао је мој стручни семинар 845, Обрада обавезне школске лектире у основној школи (Разви 2018
Стврање читаоца у основној школи Аутор Републички зимски семинар Друштва за српски језик и књижевност 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наставна метода : Експозиционо – креативна, промовисана кроз семинар и предавање на Републичком зимском семинару Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва за српски језик и књижњвност

Оља Маричић

Члан програмског одбора и реализатор
0604038777
oljamaricic@gmail.com
Звање:

Доктор наука-методике наставе 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом  

Радно место:

Асистент са докторатом 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2022 факултет асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Оснивач манифестације ,, У бојама деце" Аутор сајт Удружења сомборских учитеља 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за организацију манифестације ,,У бојама деце“ Удружење сомборских учитеља 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружењe сомборских учитеља – члан надзорног одбора
Друштво предметних дидактичара - члан