„Ја обликујем будућност. Подучавам.” - Криста Маколиф

Код одобреног скупа: 733  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

„Ја обликујем будућност. Подучавам.” - Криста Маколиф

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипл. фил. енг. јез. и књиж. мастер Ивана Милошевић , Математичка гимназија , Београд
Доктор филолошких наука Ненад Миладиновић , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“
Мастер професор енглеског језика и књиж. Марија Голубовић , Саобраћајно-техничка школа у Земуну
Професор енглеског језика Милица Војводић , ОШ „Павле Поповић“
Дипл. филолог за енг. језик и књижевност Јелена Спасић , Школа за учење страних језика „Оxford School“
Професор енглеског језика и књиж. Јелена Јевтовић , Основна школа „Свети Сава“, Крагујевац
самостални педагошки саветник Велина Стојковић , Средња школа „Милоје Васић“
мастер васпитач у предшколским установам Милица Вукадин , Школа енглеског језика за децу “ЕLLoquent”
Дипломирани професор енглеског језика Жељко Андријанић , Уметничка школа у Краљеву
Педагошки саветник Нада Филиповић , Шабачка гимназија

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет Сингидунум, Булевар Пека Дапчевића 261а, Београд 13.05.2022. 97

Радне биографије


Ивана Милошевић

Члан програмског одбора и модератор
064111068
ivana.milosevic@hotmail.com
Звање:

Дипл. фил. енг. јез. и књиж. мастер 

Установа:

Математичка гимназија , Београд 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 Математичка гимназија , Београд Наставник енглеског језика
2012 2021 МШ Јосип Славенски Наставник енглеског језика
2008 2022 Modern English School директор наставе, виши наставник енглеског језика
2007 2008 Институт за одрживе заједнице УСАИД преводилац
2007 2017 ОШ „Скадарлија" Наставник енглеског језика
2000 2003 Active English School Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
8. Међународна ЕЛТА конференција, радионица IWB – a white elephant or teacher’s pet? Тема скупа „Технологија у образовању – неопходност или луксуз Предавач излагање 2010
3. Међународна конференција наставника енглеског језика- ЕЛТА „A Taste of 21st Century Teaching“, Универзитет Сингидунум, Београд Предавач излагање 2015
10. Међународна конференција наставника енглеског језика- ЕЛТА Playing with a purpose-fostering creativity in ELT, тема Teaching outside the box Предавач излагање 2013
19th International Annual Convention of TESOL Macedonia Thrace N. Greece Experimentation: That’s the name of the game, Солун, Грчка Предавач излагање 2012
44th Annual International IATEFL Conference and Exhibition, Харогејт, Велика Британија Предавач излагање 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
A Strange Day, 2009, ELTA newsletter, Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Program Administration Универзитет у Балтимору, Сједињене Америчке Државе, Биро за образовање и културу америчке владе 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Друштво за стране језике и књижевости Србије
TESOL International Association
IATEFL International Association of Teachers of English as a Foreign Language

Ненад Миладиновић

Члан програмског одбора и модератор
0646145528
nenad_miladinovic@yahoo.com
Звање:

Доктор филолошких наука 

Установа:

ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ 

Радно место:

Професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ наставник енглеског језика
2018 2019 Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу наставник енглеског језика
2017 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја саветник - спољни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Formal Characteristics of the Constructional Idiom such as a Brute of a Man in English; New Perspectives in English and American Studies; Kraków: Jagiellonian University Аутор Објављен рад 2019
The Use and Distribution of the Genitive of Deadjectival Nominals in English. Languages in Action: Exploring Communication Strategies and MechanismsNewcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing Аутор Објављен рад 2018
Temporalni genitiv u engleskom jeziku; Jezik, književnost, vreme: Zbornik radova – Jezička istraživanja; Niš: Filozofski fakultet Аутор Објављен рад 2017
The Status of the Genitive of the Deadjectival Nominals in English; English Studies Today: Words and Visions: Selected Papers from the Third International Conference English Language and Anglophone Literatures Today; Novi Sad: Filozofski fakultet Аутор Објављен рад 2017
The Two Revisions of the Morphological Status of the Genitive Marker –’s in English; Proceedings of the ESIDRP International Conference: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice; Skopje - Filološki fakultet ’’Blaze Koneski’’ Аутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености – Приручник за наставнике, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Амбасада Сједињених Америчких Држава у Београду, 2021 Коаутор
Утицај романских језика на енглески језик, Чигоја штампа, Београд, 2015 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
International Visitor Leadership Program - IVLP Multi-regional Project (MRP) - American Language and Multicultural Diversity Владa Сједињених Америчких Држава 2019
Награда за најбољи сценарио часа на тему ’How to raise children’s consciousness about the phenomenon of trafficking and similar problems’ Међународна организација за миграције (ИОМ), Министарство просвете Републике Србије и Министарство спољних послова Краљевине Холандије 2006
Трећа награда на конкурсу за најбољи Дигитални час 2019/20. на тему Riddles - Zagonetke Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕЛТА – Удружење наставника енглеског језика
Друштво за стране језике и књижевности Србије

Марија Голубовић

Члан програмског одбора и модератор
0637626022
marijagolubovicbg@gmail.com
Звање:

Мастер професор енглеског језика и књиж. 

Установа:

Саобраћајно-техничка школа у Земуну 

Радно место:

Наставник енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Саобраћајно-техничка школа у Земуну Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Фантастично путовање: Одредиште дигитална учионица, члан програмског одбора Извођач Симпозијум 2020
Нека игра крене! Активирајмо најмлађе ученике, члан програмског одбора Извођач Симпозијум 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

Милица Војводић

Члан програмског одбора и модератор
0642574592
tisimis@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика 

Установа:

ОШ „Павле Поповић“ 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2022 ОШ „Павле Поповић“ Наставник енглеског језика
2006 2007 ОШ „Иво Андрић“, Београд Наставник енглеског језика
2005 2006 ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка“, Трстеник Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„The Magic of Roald Dahl” IATEFL Slovenia конференција Аутор излагање 2019
„The Magic of Roald Dahl” ЕЛТА конференција Аутор излагање 2019
„ИОП 3 у настави енглеског језика“ Стручни скуп о даровитим ученицима одржан у ОШ „Јован Поповић“, Београд Аутор излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наставни материјали на енглеском језику за сталну поставку у Дому Јеврема Грујића у okвиру пројекта TALE (Teaching Art Learning English) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА

Јелена Спасић

Члан програмског одбора и модератор
0637759429
spasicjelena73@gmail.com
Звање:

Дипл. филолог за енг. језик и књижевност 

Установа:

Школа за учење страних језика „Оxford School“ 

Радно место:

Професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 Школа за учење страних језика „Оxford School“ наставник енглеског језика
1996 1997 ОШ “Бора Станковић”, Вучје Средња Трговачко-угоститељска школа, Лесковац наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионица „Greatest hits - our compilation” ЕЛТА конференција Коаутор излагање 2014
„Успешно вођење образовне институције”, Акредитовани програм, каталог 2014-2016, број 787 Реализатор излагање 2014
„Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom”, Лесковац, ЕЛТА пројекат Реализатор излагање 2018
The 19th International ELTA Conference, онлајн, ЕЛТА конференција Извођач координатор 2020
The 1st CyTEA International Online Conference, онлајн, међународна конференција Предавач излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
A resource pack for teachers, онлајн приручник, 2021 Коаутор
А handbook for Serbian civil servants “Skills Booster”, YALS Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fulbright Scholarship Владa Сједињених Америчких Држава 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење приватних школа страних језика „YALS”, Србија
Удружење наставника енглеског језика „ELTA”, Србија

Јелена Јевтовић

Члан програмског одбора и модератор
0638720524
jelennam80@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика и књиж. 

Установа:

Основна школа „Свети Сава“, Крагујевац 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 Основна школа „Свети Сава“, Крагујевац Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Речник у спорту" Аутор Објављен рад 2013
„Мостови и зидови" Аутор Објављен рад 2014
„Ми верујемо, а ви?" Аутор Објављен рад 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос педагошком раду Скупштина града Крагујевца 2017
Европска ознака квалитета (European Quality Label – NQL) за еTwinning пројекат „Средњевековни национални хероји” Фондација Темпус 2018
„Стварајмо заједно” - развој критичког мишљења у настави енглеског језика Школска управа Крагујевац, Скупштина града Крагујевца 2019
„Професор Коста Вујић” Скупштина града Крагујевца и “Школа мира” 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика „ELTA”

Велина Стојковић

Члан програмског одбора и модератор
0638451238
stojkovicvelina@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

Средња школа „Милоје Васић“ 

Радно место:

професор енглеског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2022 Средња школа „Милоје Васић“ професор енглеског језика
2017 2022 ШУ Пожаревац саветник-спољни сарадник
1999 2005 ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The 19th International ELTA Conference, онлајн, ЕЛТА конференција Извођач организатор 2020
„Школе за 21.век“ Британски савет Србија и МПНТР, 2019-2022 Реализатор ментор школских тимова 2019
Формативно оцењивање и његова примена у онлајн окружењу, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Реализатор обука 2020
Концепт вишеструких интелигенција у настави енглеског језика, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Смедерево Аутор излагање 2018
„Creativity in English Language Classroom", Елта и Британски савет Србија Реализатор излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка примера припрема за часове и школских пројеката на којима се подстиче критичко мишљење и решавање проблема и користи микробит, 2020. г, Британски савет, сарадник Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Fulbright TEA Program - Media Literacy scholarship Владa Сједињених Америчких Држава 2019
E-Teacher Scholarship Programme– Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting Владa Сједињених Америчких Држава 2017
Друга републичка награда за рад „We only have one home“ на конкурсу Креативна школа Завод за унапређивање образовања и васпитања 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Међународно удружење наставника енглеског језика као страног језика - ТЕСОЛ

Милица Вукадин

Члан програмског одбора и модератор
0605805404
alice@elloquent.org
Звање:

мастер васпитач у предшколским установам 

Установа:

Школа енглеског језика за децу “ЕLLoquent” 

Радно место:

васпитач и наставник енглеског језика за 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 ELLoquent, онлине школа енглеског језика за децу, Нови Сад Наставник енглеског језика за децу, курикулум дизајнер
2022 2022 Teachers Education Academy, Естонија Аутор и реализатор обука за професионално усавршавање
2021 2022 Скупина Примера, Словенија Аутор и реализатор обука за професионално усавршавање
2021 2021 Vedantu, Индија Е-леарнинг дизајнер, дизајн дигиталних ескејп рум-ова
2020 2021 Gallery Teachers, Велика Британија Аутор и реализатор обука за професионално усавршавање
2019 2020 Кутак за културу, Нови Сад Наставник енглеског језика за децу, курикулум дизајнер
2018 2022 Alice in Methodologyland Оснивач и председник удружења, дизајнер материјала за учење
2016 2021 Preply, онлине платформа Наставник енглеског језика за децу, курикулум дизајнер
2016 2019 Engoo, онлине платформа наставник енглеског и шпанског језика за децу
2019 2022 IELTS центар B.YMafit, Нигерија Академски директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The 18th International ELTA Conference, онлајн, конференција Реализатор излагање 2019
The 19th International ELTA Conference, онлајн, ЕЛТА конференција Извођач координатор 2020
TESOL Greece, International conference - ELT Reimagined - Using Drama in the ESL/EFL Classroom with Young Learners, уживо, међународна конференција Предавач излагање 2020
1st TESOL Associations Conference, онлајн, међународна конференција Предавач излагање 2021
TESOL Spain, International Online Conference, онлајн, међународна конференција Предавач излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
2018-данас, више од 140 чланака на тему методике енглеског језика за најмлађе, Alice in Methodologyland, https://aliceinmethodologyland.com/blog/ Аутор
2018-данас, више од 100 дигиталних и штампаних материјала за учење енглеског језика за најмлашђе, Alice in Methodologyland, https://materials.aliceinmethodologyland.com/ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
EdTech Educator of the Year (ИКТ Едукатор/личност) године EdTech Educator of the Year - EdTech Center Western Balkans 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење „Алиса у земљи Методике“, Србија
Удружење наставника енглеског језика „ELTA”, Србија

Жељко Андријанић

Члан програмског одбора и модератор
0641267025
crownkv@gmail.com
Звање:

Дипломирани професор енглеског језика  

Установа:

Уметничка школа у Краљеву  

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2022 Уметничка школа у Краљеву Наставник енглеског језика
2017 2019 Правни факултет у Косовској Митровици Сарадник-лектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука „Summer Institute trainer training", 2006-2007 Реализатор пројекат 2006
„Ка бољем разумевању 1-8", 2008-2015 Коаутор излагање 2008
„Пројектни задаци у настави страних језика", 2018-2021 Коаутор излагање 2018
Конференција за стручно усавршавање наставника енглеског језика, 2008-2021 Извођач координатор 2021
КвЕлта – актив наставника енглеског језика Града Краљева Извођач радна или експертска група 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Storytelling and PBL to our teenagers, IATEFL Macedonia, 2006, https://www.eltam.org.mk/eltam/conferences Аутор
Towards better understanding in Serbia, IATEFL Poland, 2012, http://hancockmcdonald.com/blog/iatefl-poland-review-conference Аутор
Teaching grammar to teenage artists – creativeness indeed, ELTA Montenegro, 2021, http://www.eltam.me/may-2021 Аутор
„Towards Better Uunderstanding of Critical Thinking“ („Ка бољем разумевању критичког мишљења“), 2015, ELTA Newsletter Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
E-teacher стипендија за курс „Учење кроз интернет и пројекте на интернету“ Универзитет у Орегону под покровитељством Амерчке амбасаде у Србији 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика „ELTA”, Србија
Актив наставника енглеског језика града Краљева

Нада Филиповић

Члан програмског одбора и модератор
0642241276
nadjicafilipovic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

Шабачка гимназија 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2022 Шабачка гимназија Наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Take a Chance" (за први, други и трећи разред гимназије), ученички комплет (књига и радна свеска) Коаутор Објављен рад 2020
ХУПЕ конференција, Пореч, Хрватска, радионица "I just wanna feel, see or smell it" Предавач излагање 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, Босна и Херцеговина Коаутор
HLT Magazine, December 2021, Year 23, Issue 6, ISSN 1755-9715, чланак „Pilgrims Training Course in Oradea, Romania" Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Online Professional English Network (OPEN) Program, фасилитатор догађаја уживо и модератор за дискусије Владa Сједињених Америчких Држава 2021