„Ја обликујем будућност. Подучавам.” - Криста Маколиф

Код одобреног скупа: 733  

Конференција

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

„Ја обликујем будућност. Подучавам.” - Криста Маколиф

– Оснаживање наставника и васпитача у области примењене лингвистике са посебним нагласком на савремену методику наставе страних језика – Јачање дигиталних компетенција наставника и васпитача за примену информационо-комуникационих технологија у планирању и реализацији образовно-васпитног процеса у реалном и виртуелном окружењу у настави страног језика – Унапређивање интеркултуралне компетенције и формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву кроз унапређивање планирања и реализације наставе страног језика – Развијање свести о значају учешћа у међународним програмима размене и сарадње за ученике и наставнике – Представљање примера добре праксе у наставни страног језика

– Савремени приступи настави страног језика – Развој вештина 21. века (креативност, сарадња, комуникација у дигиталном окружењу) кроз наставу страног језика – Критичко мишљење и решавање проблема у настави страног језика – Развој предметних и међупредметних компетенција у настави страног језика – Вредновање и самовредновање наставног процеса у настави страног језика – Пројектна настава у настави страног језика – Интегративна настава у настави страног језика – Вештине презентовања у настави страног језика – Креирање наставних материјала у настави страног језика – Настава страног језика на млађем узрасту – Информационо-комуникационе технологије у настави страног језика (алати и апликације)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Дипл. фил. енг. јез. и књиж. мастер Ивана Милошевић , Математичка гимназија , Београд
Доктор филолошких наука Ненад Миладиновић , ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“
Мастер професор енглеског језика и књиж. Марија Голубовић , Саобраћајно-техничка школа у Земуну
Професор енглеског језика Милица Војводић , ОШ „Павле Поповић“
Дипл. филолог за енг. језик и књижевност Јелена Спасић , Школа за учење страних језика „Оxford School“
Професор енглеског језика и књиж. Јелена Јевтовић , Основна школа „Свети Сава“, Крагујевац
самостални педагошки саветник Велина Стојковић , Средња школа „Милоје Васић“
мастер васпитач у предшколским установам Милица Вукадин , Школа енглеског језика за децу “ЕLLoquent”
Дипломирани професор енглеског језика Жељко Андријанић , Уметничка школа у Краљеву
Педагошки саветник Нада Филиповић , Шабачка гимназија

2

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи

3950 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет Сингидунум, Булевар Пека Дапчевића 261а, Београд 13.05.2022. 97