Педагошка документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 730  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Педагошка документација: свеска праћења развоја и напредовања ученика

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Биљана Вуловић

Реализатор
0694177667
vulovic.biljana07@gmail.com
Звање:

Сам.педагошки саветник; сп. сарадник ШУ 

Установа:

ОШ "Свети Сава", Топоница, ИО Баре 

Радно место:

учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2022 ОШ "Драгољуб Божовић –Жућа" данас ОШ "Свети Сава", Топоница учитељица
2020 2022 Електронска ревија Просветионик покретач и уредник
2017 2022 МПНТР, ШУ Крагујевац Саветник – спољни сарадник
1996 1996 ОШ "Јулијана Ћатић", Страгари учитељица
1996 1996 ОШ "Седам партизана", Кнић учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Важност игре за развој и учење Аутор Просветни преглед, Педагошка пракса, БРОЈ 2703(28) 2016
Иновативни модели наставе Аутор Зборник радова, Факултет техничких наука Универзитета у Крагујевцу, Чачак 2015
Подршка ученицима Аутор Електронски Зборник акредитованог републичког стручног скупа Сабор учитеља „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава", БГ 2015
Интервју у три корака Аутор Просветни преглед, Педагошка пракса, БРОЈ 912 2014
Нова улога учитеља Аутор Просветни преглед, Педагошка пракса-чланак – БРОЈ 851 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за постигнуте резултате у примени иновативних модела рада и допринос промоцији школе кроз презентовање радова на стручним скуповима, објављивање радова у Пр.прегледу, електр.зборн. и ЗУОВ бази Основна школа „Свети Сава“, Топоница 2019
Захвалница за изузетан допринос у остваривању циљева у области стручног усавршавања просветних радника, као и за афирмисање наставничког позива Општина Кнић 2017
Награда за постигнуте резултате у примени иновативних модела рада и допринос промоцији школе кроз презентовање радова на стручним скуповима, објављивање радова у Пр.прегледу, електр.зборн. и ЗУОВ бази Основна школа „Свети Сава“, Топоница 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Оснивач и председник Удружења гружанских учитеља, члан Савеза учитеља Републике Србије,члан Удружења Креативних учитеља, покретач и уредник електронске ревије Просветионик