Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 729  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе

Упознавање наставника са образовним неуронаукама и начинима на који се нова, креативна и иновативна открића имплементирају у наставну праксу ради повећања функционалних знања ученика.

Неуронаочне поставке школе будућности Приоритети у образовању, посебно из угла ОЕЦД-а Како се процењује добро подучавање и шта то подразумева Примери из разредне и предметне наставе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

лекар Ранко Рајовић , Педагошки факултет Копер, Словенија

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД