Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 729  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Образовне неуронауке у школи – пут од науке до праксе

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

лекар Ранко Рајовић , Педагошки факултет Копер, Словенија

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Ранко Рајовић

Реализатор
0654720640
rrajovic@gmail.com
Звање:

лекар 

Установа:

Педагошки факултет Копер, Словенија 

Радно место:

Доцент, неурофизиологија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2022 Педагошки факултет Копер, Словенија Виши предавач и доцент
2011 2017 Агенција за едукацију НТЦ, Нови Сад предавач
2008 2011 Агенција за консалтинг НТЦ, Нови Сад предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
НТЦ систем учења – примена у разредној настави, Да ли учење може да буде игра? (претходно саопштење) Коаутор Национални часопис М53 категорије: Учење и настава, Klett друштво за развој образовања, Бг, број 1/2021, http://www.klettobrazovanje.org/?page_id=33 2021
НТЦ систем учења – примена у разредној настави, примери из праксе Коаутор Електронска ревија Просветионик, рубрика Из наше учионице, број 3/2021, www.prosvetionik.edu.rs 2021
Мишљења ученика осмог разреда о учењу и школи Коаутор Настава и васпитање: часопис за педагошку теорију и праксу 2018
Силазни тренд моторичких и когнитивних способности деце млађег школског узраста Аутор Међународна стручно научна конференција „Нови изазови у едукацији” Чатеж, Словенија 2016
Стимулација даровитости Аутор Зборник радова, 3. Међународна конференција о неговању талената, Кањижа 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Научна монографија: Нови изазови у едукацији, 2020, Смарт продакшн, Нови Сад Аутор
Српски језик и култура изражавања, уџбеник за трећи разред основне школе, 2017, Завод за уџбенике Источно Сарајево, Босна и Херцеговина Коаутор
Strokovno gradivo za vzgojitelje, 2012, Педагошки факултет, Љубљана, Словенија Коаутор
НТЦ систем учења, Методички приручник за учитеље „Учење је игра”, 2012, Министарство просвјете и културе Републике Српске, Бања Лука ISBN 978-99955-88-01-4 COBISS.BH-ID 3395096 Аутор
IQ детета – брига родитеља I део: ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ, НТЦ систем учења, 2009, АБЕЦЕДА, Нови Сад Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за интелектуални допринос друштву Међународна Менса, одсек за едукацију и истраживања 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Лекарска комора Србије