1. Научно-стручни скуп "Добра пракса у друмском саобраћају и транспорту"

Код одобреног скупа: 728  

Конференција

Академија техничких струковних студија Београд
Београд, ул. Катарине Амброзић 3Жељко Ранковић
zrankovic@tehnikum.edu.rs
0113284852
0691576472
0117809731

1. Научно-стручни скуп "Добра пракса у друмском саобраћају и транспорту"

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

rредовни професор Милорад Килибарда , Саобраћајни факултет у Београду
редовни професор Павле Гладовић , Факултет техничких наука Нови Сад
редовни професор Крсто Липовац , Саобраћајни факултет у Београду
ванредни професор Саша Митић , Машински факултет у Београду
редовни професор Драган Јовановић , Факултет техничких наука Нови Сад
PhD Alan Ross , World bank
редовни професор Александар Стевановић , University of Pittsburgh
редовни професор Бобан Ђоровић , Универзитет одбране
др професор струковних студија Биљана Ранковић Плазинић , Академија техничких струковних студија Београд
др професор струковних студија Богдан Марковић , Академија техничких струковних студија Београд
лиценцирани извођач обуке Душко Тучић , Техничка школа ГСП београд
др професор струковних студија Жељко Ранковић , Академија техничких струковних студија Београд
др професор струковних студија Драгана Велимировић , Академија техничких струковних студија
др професор струковних студија Дејан Јованов , Академија техничких струковних студија београд
др Витомир Миладиновић , Самостални консултант за систем квалитета
др професор струковних студија Марко Маслаћ , Академија струковних студија Шумадија
др професор струковних студија Милан Станковић , Академија техничко-васпитачких струковних студија

2

150

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Милорад Килибарда

Члан програмског одбора и реализатор
0638835084
m.kilibarda@sf.bg.ac.rs
Звање:

rредовни професор 

Установа:

Саобраћајни факултет у Београду 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2022 Саобраћајни факултет Београд од асистента до професора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Measurement of logistics service quality in freight forwarding companies A case study of the Serbian market Коаутор International Journal of Logistics Management, Vol. 27, br. 3, str. 770-794. 2016
A framework for measuring transport efficiency in distribution centers Коаутор Transport Policy, Vol 45, br., str. 99-106. 2016
Measuring the quality of logistic service as an element of the logistics provider offering, Коаутор Total Quality Management & Business Excellence, vol. 23, br. 11-12, str. 1345-1361. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маркетинг у логистици, 2020, Саобраћајни факултет Београд Аутор
Ефикасност логистичких процеса, 2017, Саобраћајни факултет, Београд Коаутор
Управљање квалитетом у логистици, 2016, Саобраћајни факултет, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез инжењера и техничара

Павле Гладовић

Члан програмског одбора и реализатор
0645599055
anaipavle@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет техничких наука Нови Сад 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 1996 Градско саобраћајно предузеће Београд руководилац
1997 2000 Градско саобраћајно предузеће Београд директор
2001 2021 Факултет техничких наука Нови Сад професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
TRAFFIC DEMAND MANAGEMENT TOOLS IN SMALL AND MEDIUM-CIZED CITIES Коаутор Časopis TTTP Journal for Traffic and Transport Research and Application Volume 6 Number 2 December 2020 (53-104) ISSN:2490-3477, 2490-34 2020
Digitalizacija u drumskom transportu – informatički pristup upravljanju radom autotransportnih preduzeća”, Коаутор Časopis TEHNIKA, broj 1- 2019, str. 123-127, ISSN:1450-9911, COBISS.SR-ID 2527490, UDC: 656.1:005.7 DOI:10.5937/tehnika 1901123S, M51 2019
PREGLED NOVIH TEHNOLOGIJA U JAVNOM MASOVNOM TRANSPORTU PUTNIKA Коаутор Pozivni referat, XVI Međunarodna Konferencija TRENDOVI RAZVOJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA ZASNOVANI NA ZNANJU SA POSEBNIM OSVRTON NA BIH 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Организација друмског саобраћаја, друго издање, 2014, Факултет техничких наука, Нови Сад Аутор
технологија друмског саобраћаја, пето издање, 2013. Факулет техничких наука, Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član Redakcionog odbora Časopisa “TEHNIKA” (Časopis saveza inženjera I tehničara Srbije)-Separat SAOBRAĆAJ, Beograd
Redovni član Inženjerske Akademije Srbije – Odelenje za saobraćaj
Član Saveta Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Univerziteta u Beogradu

Крсто Липовац

Члан програмског одбора
0644635611
k.lipovac@sf.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Саобраћајни факултет у Београду 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2015 Криминалистичко-полицијска акдемија Земун професор
2016 2022 Саобраћајни факултет у Београду професор и шеф катедре
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичности провере безбедности саобраћаја на путевима Коаутор Објављен рад и излагање на 2. конгресу о путевима 2016
Управљање црним тачка у Београду Коаутор Студија, криминалистичко полицијска академија 2008
Предлог индикатора безбедности саобраћаја у локалној заједници са начином примене ---- 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основе безбедности саобраћаја, 2020, Криминалистичко-полицијски универзитет Коаутор
Безбедност саобраћаја-методе и анализе, 2019, Саобраћајни факултет у београду Коаутор
Безбедност саобраћаја, 2008, Службени лист СРЈ, Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Редовни члан Инжењерске академије Србије

Саша Митић

Члан програмског одбора и реализатор
01133024
smitic@mas.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Машински факултет у Београду 

Радно место:

дипломирани инжењер машинства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2022 Машински факултет у београду од асистента до ванредног професора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
THE FUTURE (AND THE PRESENT) OF MOTOR VEHICLE PROPULSION SYSTEMS Коаутор Thermal Science, (IF 2018=1.541; ISSN 0354-9836), Vol.23, Issue Suppl. 5 (2019), стр. 1727 1743. 2018
FAILURE ANALYSIS OF BOLTED JOINT FOR THE COLUMN OF AN AERIAL PLATFORM (DOI: 10.17559/TV-20150513090840) Коаутор Technical Gazzete (IF 2016=0.723; ISSN 1330-3651), Vol.23, No.5 (2016), стр. 1301-1306 2016
DETERMINATION OF CORNERING STIFFNESS THROUGH INTEGRATION OF A MATHEMATICAL MODEL AND REAL VEHICLE EXPLOITATION PARAMETERS, Коаутор FME Transactions (ISSN 1451-2092 UDC: 621), Vol. 41, No. 1, 2013, стр. 67-71 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ВОЗИЛА И ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2017, Уноверзитет у Београду, Машински факултет Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за ментора најбољег мастер рада Привредна комора Србије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан је удружења АSABE (American Society of Agricultural and Biological Engineers)
Члан је удружења ЈУМВ (Југословенско друштво за моторе и возила)
Званични је представник Републике Србије у Радној групи за општу безбедност (GRSG) у оквиру Светског форума за хармонизацију Правилника за возила (WP.29) при Економској комисији за Европу УН

Драган Јовановић

Члан програмског одбора
0641284312
draganj@uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет техничких наука Нови Сад 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 Факултет техничких наука Нови Сад од асистента до редовног професора директора Департмана
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An examination of the construct and predictive validity of the self-reported speeding behavior model Коаутор Accident Analysis & Prevention, 99, 66-76 2017
The relationship between the travelling speed and motorcycle styles in urban settings: A case study in Belgrade Коаутор Accident Analysis & Prevention, 75, 77-85 2015
Reliability reallocation models as a support tools in traffic safety analysis. Коаутор Accident Analysis and Prevention, Accident Analysis and Prevention, (2014), vol. 65, pp 47-52, 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основе безбедности саобраћаја, 2020, Криминалистичко-полицијски универзитет Коаутор
Прописи у области саобраћаја, 2011, факултет техничких наука Нови Сад Коаутор

Alan Ross

Реализатор
7853903445
alanross999@gmail.com
Звање:

PhD 

Установа:

World bank 

Радно место:

дипл. инж. саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1998 Ross Silcock Partnership Руководилац пројеката у безбедности саобраћаја
1998 2022 World Bunk Саветник и руководилац пројеката у безбедности саобраћаја
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Road Safety Advice to Public Enterprise State Roads (PESR), Macedonia Извођач Руководилац пројекта 2016
TRACECA Regional Road Safety Project Извођач Руководилац пројекта 2014
Стратегија безбедности саобраћаја Р.Србије за период 2015. до 2020. године Коаутор објављена Стратегија 2015

Александар Стевановић

Члан програмског одбора и реализатор
3833766
stevanovic@pitt.edu
Звање:

редовни професор 

Установа:

University of Pittsburgh 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2022 University of Pittsburgh Associate Professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Impact of Accurate Detection of Freeway Traffic Conditions on the Dynamic Pricing, A Case Study of I-95 Express Lanes. Коаутор Sensors, 21(18), 5997.MDPI AG. doi: 10.3390/s21185997. 2021
Impact of conflict resolution parameters on combined alternate-directions lane assignment and reservation-based intersection control. Коаутор EUROPEAN TRANSPORT RESEARCH REVIEW, 12(1). Springer Science and Business Media LLC. doi: 10.1186/s12544-020-0394-0. 2020
Speed Estimation of Multiple Moving Objects from a Moving UAV Platform. 59. Коаутор ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-INFORMATION, 8(6), 259.MDPI AG. doi: 10.3390/ijgi80602 2019
In Global Practices on Road Traffic Signal Control. Коаутор (pp. 19-36).Elsevier. doi: 10.1016/b978-0-12-815302-4.00004-2. 2019
CONTRIBUTION TO ACCIDENT PREDICTION MODELS DEVELOPMENT FOR RURAL TWO-LANE ROADS IN SERBIA. Коаутор PROMET-TRAFFIC & TRANSPORTATION, 28(4), 415-424.Faculty of Transport and Traffic Sciences. doi: 10.7307/ptt.v28i4.1908. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Demand Based Signal Retiming Phase 2- Real-world Implementation, 2015, Florida Atlantic University Аутор
Seismic Vulnerability & Emergency Response Analyses of UDOT Lifelines, 2010, Mountain-Plains Consortium Аутор
Adaptive Traffic Control Systems: Domestic and Foreign State of Practice, 2010, Transportation Research Board Аутор

Бобан Ђоровић

Члан програмског одбора и модератор
0648329799
lukema@ptt.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Универзитет одбране 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2022 Универзитет одбране од асистента до Продекана за наставу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cost and risk aggregation in multi-objective route planning for hazardous materials transportation –A neuro-fuzzy and artificial bee colony approach, Коаутор Expert Systems With Applications, 2016, 65(2016):1- 15 2016
Portfolio model for analyzing human resources: An approach based on neuro-fuzzy modeling and the simulated annealing algorithm, Коаутор Expert Systems With Applications, 2017, 90(2017):318-331 2017
A Fuzzy Model for Organizational Structure Design with Human Resourse Allocation, Коаутор Management, 2019, 24(3),81 DOI: 10.7595/ Management.fon.2019.0005 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Националног Савета за научни и технолошки развој од 2016. године

Биљана Ранковић Плазинић

Члан програмског одбора
0642818984
biljana_rankovic@yahoo.com
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија техничких струковних студија Београд 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2020 ВИШСС Техникум Таурунум Земун од асистента до професора
2021 2022 Академија техничких струковних студија Београд професор струковних студија и Шеф катедре
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Информисање учесника у саобраћају помоћу ИТС-а и утицај на расподелу саобраћаја на мрежи. Аутор Техника 66(6), 989- 999. 2021
.Смернице за имплементирање бициклистичке инфраструктуре у Шапцу. Аутор Зборник Каталог 29. међународног салона урбанизма, Крагујевац, стр. 116 2019
Mobility Deprivation of Low-Income Rural Households: Predisposition for Social Exclusion. Коаутор The 5th World Sustainability Forum, Basel, Switzerland 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Регулисање саобраћаја, скрипта, 2020, ВИШСС Техникум Таурунум Земун Аутор
Теорија саобраћајних токова, скрипта, ВИШСС Техникум Таурунум Земун Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у Инжењерској комори Србије (лиценца одговорног пројектанта 370 R058 18 и лиценца одговорног извођача радова 470 L186 18)

Богдан Марковић

Члан програмског одбора и модератор
0648675860
bokamilan@yahoo.com
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија техничких струковних студија Београд 

Радно место:

дипломирани инжењер машинства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2020 ВИШСС Техникум Таурунум професор
2021 2022 Техничка акдемија струковних студија Београд професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Primena raspodela verovatnoće i matematičke statistike pri ustanovljenju rizika puteva na području Nove Varoši, Коаутор IX SINOVIS, SKAIN, Златар, Нова Варош, 201 2018
Contribution to the thermal States Analysis in Technology Process in mechanical Engineering; Mašinostroenija i avtomatizacii Коаутор Международнији журнал, Mосква, 4/2002, стр.67 – 73 2002
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методе оптимизације у организацији транспорта и руковања материјалом, ВИШСС Техникум Таурунум, Београд – Земун, 2019 Аутор
Јавни превоз путника и терминали, ВИШСС Техникум Таурунум, Београд – Земун, 2018 Аутор
Јавни градски превоз, ВИШСС Техникум Таурунум, Београд – Земун, 2018 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
лан стручне радне групе за рад и социјалну политику у циљу унапређења безбедности саобраћаја формиране на основу Одлуке о образовању Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима

Душко Тучић

Реализатор
0641490100
tucicd@gmail.com
Звање:

лиценцирани извођач обуке 

Установа:

Техничка школа ГСП београд 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2022 техничка школа ГСП београд од иснтруктора до руководиоца Аутошколе ГСП
2015 2022 Агенција за безбедност саобраћаја Сертификовани предавач АБС
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Модел анализе теоријске обуке возача на основу грешака кандидата на теоријском делу возачког испита Коаутор XIV International Symposium ROAD ACCIDENTS PREVENTION, Нови Сад 2018. 2018
Дoдaтнa oбукe вoзaчa сa прoбнoм вoзaчкoм дoзвoлoм – eфeкти у изгрaдњи стaвoвa и прoмeни пoнaшaњa у сaбрaћajу Коаутор XVI међународна коференција "Бeзбeднoст сaoбрaћaja у лoкaлнoj зajeдници". Копаоник 2021. 2021
Упоредна анализа саобраћајних незгода и прекршаја младих возача који су обухваћени додатном обуком за време важења пробне возачке дозволе и возача који нису обухваћени овим обликом обуке–студије примера Коаутор XVII међународна коференција "Бeзбeднoст сaoбрaћaja у лoкaлнoj зajeдници". Врњачка Бања 2022 2022
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Усаглашавање праксе-Приручник за семинар унапређења знања лиценцираних кадрова, 2020, Агенција за безбедност саобраћаја Коаутор
Раскрсница са кружним током сааобраћаја-Приручник за семинар унапређења знања лиценцираних кадрова, 2019, Агенција за безбедност саобраћаја Коаутор
Однос возача према пешацима-Приручник за семинар унапређења знања лиценцираних кадрова, 2016, Агенција за безбедност саобраћаја Коаутор

Жељко Ранковић

Реализатор и модератор
0691576472
zrankovic@tehnikum.edu.rs
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија техничких струковних студија Београд 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1996 ЈНА Официр саобраћајне службе
1997 2013 Војна академија од асистента до доцента
2014 2018 Управа за логистику МО Начелник одељења за саобраћај и транспорт
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Унутрашња контрола безбедности саобраћаја у великим системима Коаутор XIII Међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', Србија, Копаник, 2018. 2018
Ванредни превоз у Министарству одбране и Војсци Србије Коаутор XIV Међународна конференција ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', Србија, Копаник, 2019. 2019
Теоријска обука кандидата за возаче у Србији и искуства из других земаља Коаутор X Међународни симпозијум „Превенција саобраћајних незгода“, Нови Сад, 2010. 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за стицање почетног и периодичног сертификата о стручној компетентности возача, RICO Trainig center, 2021. Коаутор
Савремни друмски превоз, RICO Holding, Београд, 2008. Коаутор
Утицај алкохола на безбедност војних учесника у саобраћају, ВИЗ, Београд, 2006. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Стални судски вештак за област САОБРАЋАЈ-ТРАНСПОРТ-БЕЗБЕДНОСТ

Драгана Велимировић

Модератор
063356303
vps.draganavl@gmail.com
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија техничких струковних студија 

Радно место:

дипломирани инжењер машинства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Висока пословна школа струковних студија „Чачак“, Београд од асистента до професора струковних студија
2019 2020 ВИШСС техникум Таурунум Земун професор струковних студија
2021 2022 Академија техничких струковних студија Београд професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Automotive Maintenance Quality of Service Influencing Factors Коаутор TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 23 (5):1431-1438, 2016 2016
Термички напони вишеламеластих спојница и кочница са влажним трењем Коаутор XIX међународни научно-стручни скуп Наука и моторна возила, Београд, 2003. 2003
Role and Importance of Key Performance Indicators Measurement Коаутор Serbian Journal of Management, vol. 6, br. 1, str. 63-72, 2011. 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Управљање квалитетом - Приручник, Висока пословна школа стурковних студија, Чачак, 2008. Аутор

Дејан Јованов

Члан програмског одбора и модератор
063246810
dejan.jovanov68@gmail.com
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија техничких струковних студија београд 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2020 ВИШСС Техникум Таурунум професор струковних студија
2021 2022 Академија техничких струковних студија Београд професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Possibilities of pervious concrete application in road construction Коаутор Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, Vol. 25, No. 4, pp. 1202-1212, ISSN: 1330-3651, ISSN: 1848-6339, 2018. https://doi.org/10.17559/TV2016052416250 2018
Most common road safety engineering deficiencies in South Eastern Europe as a part of safe system approach, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Коаутор CAR-2017, Volume 252, Issue 1, Pages 012021, IOP Publishing, Publication date: 10/2017, doi:10.1088/1757-899X/252/1/012021 2017
Most common road safety engineering deficiencies in Western Balkan countries Коаутор 13th International symposium "Road accidents prevention 2016", Нови Сад, 2016. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Practical Guide for Road Safety Auditors and Inspectors, with support of PIARC (World Road Association), Automobile and Motorcycle Association of Serbia - Center for Motor Vehicles, ISBN 978-86-915169-5-6, Belgrade, 2018 Коаутор

Витомир Миладиновић

Реализатор
0646148837
vitomir.miladinovic@gmail.com
Звање:

др 

Установа:

Самостални консултант за систем квалитета 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2007 ЈНА Официр саобраћајне службе
2008 2010 Бонекс инжењеринг консултант
2011 2019 Високој школи ВШСС Београдска политехника професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Development of Awareness and Competences af Employees in the Processes of the Information Security Management System - guidelines for practical application (Развој свести и компетенција запослених у процесима система менаџмента безбедношћу информација – смернице за примену у пракси) Аутор Journal of Information Technology and Applications, Volume 10 Number 2, Banja Luka 2020
Comprehensive approach to achieving business continuity and sustainable success of the transport organization – Instructions for practice Коаутор Traffic and Transport Theory and Practice (TTTP) Journal, Volume 6 Number 1, 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент квалитетом, ВШСС Београдска политехника, 2012. Аутор
Основи комуникације у менаџменту квалитетом, ауторизована скрипта, ВШСС Београдска политехника, 2019. Коаутор

Марко Маслаћ

Члан програмског одбора
06433698
mmaslac@asss.edu.rs
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија струковних студија Шумадија 

Радно место:

дипломирани инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Висока школа техничких струковних студија Крагујевац од асистента до професора струковних студија
2020 2022 Академија струковних студија Шумадија професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pedestrian behaviours: Validation of the Serbian version of the pedestrian behaviour scale Коаутор Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 41 (2016): 170-178. (IF: 1.830) (ISSN 1369-8478). 2016
Behaviours of professional drivers: Validation of the DBQ for drivers who transport dangerous goods in Serbia Аутор Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 50 (2017) 80–88. (IF2016: 1.830) (ISSN 1369-8478). 2016
Конструисање упитника понашања учесника у саобраћају заснованих на методи самопроцене. Коаутор 13. Међународна конференција Безбедност саобраћаја у локалној заједници, Копаоник, Србија, 18-21. април, 2018. ISBN 978-86-81230-01-5. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златни бор за успешан научни, стручни и педагошки рад, посебно из области која се односи на безбедност саобраћаја Одбор 12. међународног саветовања на тему Саобраћајне незгоде 2018

Милан Станковић

Члан програмског одбора
01858821
milan.stankovic@akademijanis.edu.rs
Звање:

др професор струковних студија 

Установа:

Академија техничко-васпитачких струковних студија  

Радно место:

мастер инжењер саобраћаја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Висока техничка школа струковних студија Ниш од асистента до професора струковних студија
2020 2022 Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Selection Criteria and Assessment of the Impact of Traffic Accessibility on the Development of Suburbs Коаутор Sustainability 2018, Vol. 10, No. 6. 2018
Public Transport System in the Function of Land Use Коаутор 8th International Conference”, Towards a Humane City, Novi Sad, 2021. 2021
Determining the Importance of the Criteria of Traffic Accessibility Using Fuzzy AHP and Rough AHP Method Коаутор The 2nd International Conference on Management, Engineering and Environment - ICMNEE, Obrenovac, 2018. 2018
Effects of Public Transport on Greater Attractiveness of a Residential Area Коаутор 5th International Conference „Towards a Humane City“, Novi Sad, 2015 2015