ЧАРОЛИЈА РЕЦИКЛАЖЕ

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 727  

Трибина

Друштво учитеља Београда
Дечанска 6/III, БеоградМилена Жерјал
drustvouciteljabg@gmail.com
0113245385
0648605479
0113239697

ЧАРОЛИЈА РЕЦИКЛАЖЕ

Оспособљавање наставника за активно учешће у очувању и унапређивању животне средине примрном рециклаже.

Уводна реч Шта је то рециклажа? Активна заштита животне средине кроз укључивање ученика /деце у процес креативне рециклаже Презентовање дечијег стваралаштва Резултати конкурса „Чаролија рециклаже“ Размена мишљења и завршна реч

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

/ Славица Младеновић Ивановић , ОШ „Никола Тесла“ Винча, Београд
Дипломирани биолог заштите животне среди Јована Драгић Меј , Светска организација за природу Адриа Србија-WWF
Дипломирани биолог Соња Бађура , Светска организација за природу Адриа Србија-WWF
/ Зорица Вукајловић , ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд

1

500

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Zoom платформа 05.06.2022. 170