Подстицање и креирање новог образовног окружења

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 726  

Саветовање

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
034201303
0602340854

Подстицање и креирање новог образовног окружења

Информисање учесника о променама у законским и подзаконским актима везаним за образовање и васпитање. Упознавање учесника са резултатима међународних и националних истраживања.

1. Међународна образовна истраживања у образовном систему Републике Србије (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, TALIS) 2.Кључне активности и иницијативе у предшколском васпитању и образовању 3.Представљање новог "Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника"

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Дипл. биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн 07.05.2022. 39