Подстицање и креирање новог образовног окружења

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 726  

Саветовање

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
centar.obrazovanjekg@gmail.com
034201303
0602340854

Подстицање и креирање новог образовног окружења

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Дипл. биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Доцент, директор ЗВКОВ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања директор
2018 2022 Учитељски факултет Лепосавић Наставник
1994 2022 Електронски факултет Ниш Доцент
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Градски већник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Computing Transitive Cloisure Problem on Linear Systolic Arrays Коаутор Lecture Notes in Computer Science 3401 (2005), 416-423. (M23, IF-2005 0.302) 2005
2. Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Michael P. Bekakos, Branislav M. Randjelović: Finding Minimum Cost Spanning Tree On Bidirectional Linear Systolic Array Коаутор Filomat 23 (2009), 1–12. (M23, IF-2010 0.101) 2009
3. Branislav Randjelovic, Kazunari Shinagawa, Zoran Nikolic: A Mathematical Approach to Ostwald Ripening Due to Diffusion and Deformation in Liquid Bridge Коаутор Science of Sintering 45, Vol 3, International Institute for Science of Sintering, Serbian Academy of Science and Art (2013), 261-271. (M22, IF-2013 0. 2013
4. Branislav M. Randjelović, Lidija V. Stefanović, Bratislav M. Danković: Numerical Solution of Impulsive Differential Equation Коаутор Facta Universitatis, Ser. Math. Inform. Vol.15 (2000), 101-111. (M51) 2000
5. Branislav M. Randjelovic, Emina I. Milovanovic, Igor Ž. Milovanovic: Systolic Algorithms for Matrix Multiplication on Space Optimal 1D Systolic Arrays Коаутор Facta Univ. Ser. Math. Inform. Vol.29 No.3 (2014), 243-259. (M51) 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
2. Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
3. Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian). Коаутор
4. Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
5. Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор

Зорица Николић

Модератор
0628542295
znikolic.centar@gmail.com
Звање:

Дипл. биолог 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

Саветник за стр. усаврш. и напредовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Центар за образовање Крагујевац Саветник за стр. усаврш. и напредовање
2019 2020 Центар за образовање Крагујевац помоћник директора
2011 2019 Центар за образовање Крагујевац директор
2008 2011 Општинска управа Рековац Заменик председника Општине
2002 2008 ОШ "Светозар Марковић", Рековац директор
1991 2002 „ Пољопривредно – ветеринарска школа“ Рековац наставник биологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Трибина „Нови трендови у настави природних наука 1 (PhET симулације и експеримент као проблемски задатак) Коаутор ЗУОВ 2013
Трибина -Нови трендови у настави природних наука 2 (Корелација у настави и срадања наставника и учитеља) Коаутор ЗУОВ 2013
Конференција - Улога директора у процесу образовања Коаутор ЗУОВ 2015
Програм; Ефективно подучавање Коаутор ЗУОВ 2014
Програм: Професионална одговорност запослених у ПУ Коаутор ЗУОВ 2014
Трибина- И педагогија и технологија у класичној и изокренутој учионици Коаутор ЗУОВ 2015
Конференција -Одговорност директора у образовном систему Републике Србије Коаутор ЗУОВ 2017
Програм: „ Подстицање функционалне пписмености применом развијајућих модела наставе „ Коаутор ЗУОВ 2018
Програм: Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе „ Коаутор ЗУОВ 2018
Програм: „ Школа отворена родитељима 2“ Реализатор ЗУОВ 2018
Конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије „ Актуелности у образовању 1" Коаутор ЗУОВ 2018
Конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије „ Актуелности у образовању 2" Коаутор ЗУОВ 2019
Програм: Критичко мишљење и решавање проблема „ ( British council) Реализатор МПНТР 2019
Трибина „Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама“ Коаутор ЗУОВ 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник УО Мреже РЦ и ЦСУ Србије (2016-2019)