Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 11

Код одобреног скупа: 725  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 11

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад са посебним освртом на превенцију наркоманије, превенцију насиља, питања у вези са комуникацијом и толеранцијом, као и на положај стручних сарадника у дому.

Проблеми менталног здравља код адолесцената Настава на даљину и како задржати ученика испред екрана Стално стручно усавршавање у домовима ученика Презентација акредитованих програма учесника конференције

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор медицине Ана Кесић , Клиника за неурологију и психијатрију за децу и ом
Мастер психолог Љиљана Плазинић , Учитељски Факултет, Универзитет у Београду
Дипломирани историчар Богољуб Лазаревић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја

2

120

Васпитач у дому ученика
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

13990 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Краљеви чардаци", Копаоник 25.03.2022. 55