МЕЂУНАРОДНА ОБРАЗОВНА ИСТРАЖИВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (PISA,PIRLS,TIMSS,ICCS,ICILIS,TALIS)

Код одобреног скупа: 724  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

МЕЂУНАРОДНА ОБРАЗОВНА ИСТРАЖИВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (PISA,PIRLS,TIMSS,ICCS,ICILIS,TALIS)

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Завод за вредновање квалитета образовања
Мастер дефектолог Данијела Ђукућ , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита

1

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања 

Радно место:

Директор ЗВКОВ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Члан Градког већа
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у овразовању Ниш Директор
2018 2022 Учитељски факултет Лепосавић Доцент
1994 2022 Економски факултет Ниш Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
B.Randjelovic, B.Markovic, VVMitic, S.Aleksic,D.Milosevic,B.Vlahovic, S.C.Tsai,Discrete Mean Square Appproxsimation Applied to Error Calculation in Biomolekules and Brownian Motion, Int. Journal off Modem Physic B Коаутор 2021 2021
B.Randjelovic, A. Novakovic: Medieval Literature and Electronic Resources IN The XXI Century School, Crkvene studije 18 Коаутор 2021 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, D. Aleksic, H.Fecht, B.Vlahovic.A New Neural Network Approach to Density Calculation on Ceramics Materials, Moderm Physic Letters B Коаутор 2021 2021
B.Randjelovic, V.V.Mitic,S.Ribar, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic,B.Vlahovic, Ceramics Materials, Microelectronics and Graph Theory new Frontiers, Modem Physic Letters B Коаутор 2020 2020
B.Randjelovic,N.Cirovic, C.Jesic ,A Characterisation of Comleteness of b-Fuzzy Metric Spaces and Nonlinear Constrations, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Vol 15, Issue 1 Коаутор 2021 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Matematika 3-zbirka zadataka za studente energetike, 2020., Faculty of Electronic Enginerring Nis Аутор
Discrete Mathematics-Collection of Problems, 2021, Faculty of Electronic Enginerring Nis Коаутор
Mathematics - complets of tasks for entrance exam , 2011, Faculty of Electronic Enginerring Nis Коаутор
Theory of Series - for students of Technical Faculties, SKC, 2006 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Društvo matematičara Srbije

Данијела Ђукућ

Реализатор
0648665059
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

Мастер дефектолог 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Руководилац Центра за међународна истраж 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпит Руководилац Центра за међународна истраживања и национална и
2018 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпит Руководилац Центра за осигурање квалитета рада установе
2001 2018 ОШ "Антон Скала" наставник, терапеут
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Оцена као фактор мотивације ученика: теоријска полазишта и законски оквир" Коаутор 2020 2020
"О обазовању наставника за инклузивну праксу" Аутор 2021 2021
"Евалуација образовног система у циљу подизања квалитета образовања" Коаутор 2019 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна плакета за посебан допринос ОШ "Антон Скала" 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије и АБА Србије