Из наше учионице – превенција насиља

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 723  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице – превенција насиља

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Доцент/Виши саветник/шеф одсека Доц.др Снежана Вуковић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Саветник Миља Кривокућа , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Катарина Миловановић , ОШ "Иван Горан Ковачић" Београд
Професор разредне наставе Драгана Аничић , ОШ "Иван Горан Ковачић“ Београд
професор разредне наставе Сузана Мијушковић , ОШ "Николај Велимировић" Шабац
Пед. саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Доц.др Снежана Вуковић

Реализатор
0648134075
Snezana.vukovic@mpn.gov.rs
Звање:

Доцент/Виши саветник/шеф одсека 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Психолог /др педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Саветник, начелник, самостални саветник, шеф одсека
1994 2002 Гимназија у Крушевцу Психолог, стручни сарадник
1989 1994 ШОСО "Веселин Николић" Психолог, стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зборник радова научно стручног скупа: 67. Конгрес психолога Србије, коаутор рада Примена Правилника о поступању установе у случају дискриминације, 2019 Предавач Објављен рад/излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вуковић, С. : Управљање стресом у процесу васпитања и образовања/ модели и превенција, (стручна књига)издавач ЈНИП Просветни преглед, Београд, 2005. ISBN 86-7055-056-3 (брош.) Аутор
Вуковић, С. : Стрес родитељске улоге у контексту породичних односа и васпитног стила, Посебна издања / Задужбина Андрејевић, ISSN 1450-801X ; Аутор
Вуковић,С . : Стрес родитеља деце школског узраста и социодемографске варијабле породица, Зборник међународне научне конференције Унапређивање образовања у основним школама, ISBN 978-86-7604-3150-3 (ИПИ, ЗУОВ),Београд, (стр 289-294); Аутор
Вуковић,С и др. : Приручник за школе у реализацији Стручног упутства за укључивање ученика избеглица у систем образовања и васпитања /Различитост у школи 21.века, коаутор, ISBN 978-86-7452-068-0, МПНТР Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Члан Базе 1500 стручних жена Србије (Женска влада од 2012) / 2012
Добитник Повеље захвалности Филолошког факултета у Београду за подршку и унапређивање развоја језика и културе, 2014. Филолошки факултет Универзитета у Београду 2014
Добитник Грамате за најбољег предавача 2018. Националне академије за државну управу Националне академије за државну управу 2018
Биографија се налази у Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању 2019. Клетт знање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
EDC/HRЕ- Национални координатор за демократско образовање и образ.за људска права и члан мреже координатора Југоисточног Балкана,Савет Европе од 2010.-2017.
ЕПАН мрежа за Политике у образовању- Национални координатор / члан мреже координатора Савета Европе од 2017.
Радна група ЕТ2020 за промоцију грађанства, толеранције и недискриминације у образовању - Отворени метод координације Генер.директората за образовање и културу Европске комисије
Члан Радне групе Владе РС за израду НАП 2016-2020. За примену Конвенције УН Жене , мир и безбедност 1325
Више координационих тела и радних група

Миља Кривокућа

Реализатор
0648134548
milja.krivokuca@mpn.gov.rs
Звање:

Саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 Институт за психологију Стручни секретар на пројекту Активно учење
2006 2008 ОШ "Станко Марић" Психолог
2008 2009 ОШ "Петар Кочић" Психолог
2009 2017 ОШ "Свети Сава" Психолог
2017 2019 МПНТР Сарадник за заштиту од насиља
2019 2022 МПНТР Саветник за превенцију и заштиту од насиља и дискриминације
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Покушај провоцирања индикатора научене беспомоћности у стандарној школској ситуацији Предавач Излагање, књига резимеа, Емпиријска истраживањ у психологији 2016
Делотворност дисциплинских мера у основној школи“, 2017 год. Предавач Књига резима 65. Конгрес Друштва психолога Србије 2017
Делотворност васпитно-дисциплинских мера у основној школи Коаутор Учење и настава, 1 2018
„Нови закон-ЗОСОВ: импликације на улогу и радно место психолога“, учесник округлог стола, Предавач Конгрес психолога Србије 2017
Мишљење одељенских старешина о превенцији дигиталног насиља Коаутор Учење и настава, 4 2018
Насилни екстремизам и радикализација код младих „Школски психолог у зони будућег развоја-нови ЗОСОВ, нови послови“ Предавач Конгрес психолога Србије 2018
Темат о правима животиња „Антрипоцентризам као препрека у разумевању моралне релевантности не-људских животиња“ Аутор Филозофске студије 34 2018
Иницијално образовањe и актуелне потребе образовно- - васпитне праксе (стручни чланак) Коаутор Учење и настава, 2 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник „Финансијска писменост у школама“, 2018 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитница признања Друштва психолога Србија „Љубомир Љуба Стојић“ за допринос у раду и развоју Друштва психолога Србије Друштво психолога Србије 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Удружење за когнитивну и бихејвиоралну терапију

Катарина Миловановић

Реализатор
0641506315
kajap17@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Иван Горан Ковачић" Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2022 ОШ "Иван Горан Ковачић" Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вршњачко насиље Реализатор / 2017
Утицај електронског насиља на младе Реализатор / 2016
Практично извођење програма Дигитално насиље-превенција и реаговање МПНТР Реализатор / 2016
Практично извођење програма Здрави избори за децу МПНТР Реализатор / 2017
Радиоице против насиља – УНИЦЕФ Реализатор / 2010
Миловановић, К. Аничић, Д. (2017). Радионица "Вршњачко насиље", ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Београду.Учитељ, XXXV (1). Коаутор Објављен рад 2017
Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу Аутор Акредитован програм 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије

Драгана Аничић

Реализатор
0643223757
draganaanicic.82@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Иван Горан Ковачић“ Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2022 ОШ "Иван Горан Ковачић“ Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Вршњачко насиље Реализатор / 2017
Утицај електронског насиља на младе Реализатор / 2016
Практично извођење програма Дигитално насиље-превенција и реаговање МПНТР Реализатор / 2016
Практично извођење програма Здрави избори за децу МПНТР Реализатор / 2017
Радиоице против насиља – УНИЦЕФ Реализатор / 2010
Миловановић, К. Аничић, Д. (2017). Радионица "Вршњачко насиље", ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Београду.Учитељ, XXXV (1). Коаутор Објављен рад 2017
Да друг другу буде друг – одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу Аутор Акредитован програм 2022
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" Шабац 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2022 ОШ "Николај Велимировић" Шабац професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Коаутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац