Из наше учионице – интегративна настава

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 722  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Из наше учионице – интегративна настава

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1

2000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Светлана Илибашић

Реализатор
0631015719
Svetlana.ilibasic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

Саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
2005 2018 Више основних школа Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ СПОРТА У БЕОГРАДУ Коаутор / 2019
КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА КЉУЧНИХ ПОЈМОВА У УЏБЕНИКУ Коаутор Часопис „Педагогија“ 2019
Представљање свог научног рада „Улога књижевности у наставним програмима српског језика у основној школи" Аутор Meђународни скуп „Програмске реформе у образовању и васпитању – изазови и перспективе“, Учитељски факултет у Београду 2019

Снежана Павловић

Реализатор
0642979770
svetobrazovanja@gmail.com
Звање:

Виши саветник, дипломирани андрагог 

Установа:

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ – члан УО 

Радно место:

Државни службеник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2022 2022 Агенција за спречавање корупције За припрему и реализацију програма стручног усавршавања
2021 2022 Национална академија за јавну управу Акредитација сталног реализатора програма стр.усавршавања
2019 2022 Memorial de la Shoah Национални координатор за образовање о Холокаусту
2018 2022 Задужбина „Доситеј Обрадовић“ Члан Управног одбора
2005 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник
2001 2005 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Сарадник за школе и медије
2003 2004 Телевизија Горњи Милановац в.д. директор
2000 2003 Телевизија ЈУ ИНФО новинар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Најлепше приче из Србије- програм за наставнике који изводе допунску наставу у иностранству Аутор Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 2018
Из Србије с љубављу – интегративни програм за младе у дијаспори Аутор Задужбина „Доситеј Обрадовић“ ПРОСВЈЕТА- Беч, Аустрија 2019
Београд – Михаилов град или како се рађала нова култура модерне српске државе Аутор Удружење КУЛТУРНАУТ-пројакат је подржан од Секретаријата за културу града Београда 2019
Београд-Михаилов град -Европски дани културне баштине Аутор Историјски музеј Србије 2019
Радионица баснописаца-интегративни програм за младе Коаутор Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 2020

Сузана Мунћан

Реализатор
062300672
suzana.muncan@gmail.com
Звање:

Магистар дидактичких наука, Пед.саветник 

Установа:

ОШ „Сава Мунћан“ 

Радно место:

Учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1987 ОШ „Доситеј Обрадовић“ Учитељица
1988 2022 ОШ „Сава Мунћан“ Учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обликовање простора - Град из маште, Електронски Зборник примера добре учитељске праксе, СУРС, Београд./Ликовна култура Аутор Објављен рад 2018
Синхрона настава – Не буди сама, хајде ради са нама/да заједно победимо твоју болест, Електронски Зборник примера добре учитељске праксе, СУРС, Београд./Природа и друштво Аутор Објављен рад 2019
Примена фономимике у настави музичке културе у разредној настави/Музичка култура Аутор Објављен рад 2021
Припрема ученика за учешће на такмичењима. Иновације у настави, Учитељски факултет, Београд, (21), ХХI, 2008/3, стр.83-91. Аутор Објављен рад 2008
Организација и ефекти стручног усавршавања учитеља. Иновације у настави, Учитељски факултет, Београд, (24), ХХIV, 2011/4, стр. 118-131. Аутор Објављен рад 2011
Иновативни модели учења развијајуће наставе који омогућују самостално учење и положај ученика у центру наставног положаја. Српска академија образовања, Годишњак за 2016. годину, Београд, УДК: 371.3, стр. 247 - 254. Аутор Објављен рад 2016
Синхроно учење са приказом часа, Учитељ, СУРС, Београд, ХХХVI, 2018, стр. 95-106. Аутор Објављен рад 2018
Примена фономимике у настави музичке културе у разредној настави, Учење и настава, Клетт, Београд, бр. 1 2020, стр. 131-148. Аутор Објављен рад 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Беле Цркве, председник
Савез учитеља Републике Србије

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Пед. саветник, МА образовних политика 

Установа:

ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2022 ОШ „Иво Лола Рибар“ Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању. Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и модератор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Николај Велимировић" 

Радно место:

наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 ОШ "Николај Велимировић" учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос образовању Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије