Дигитална настава – корак напред или назад?

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 721  

Трибина

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

Дигитална настава – корак напред или назад?

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

1

5000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Жолт Коња

Реализатор
062256128
zolt.konja@gmail.com
Звање:

дип. инж. електротехнике  

Установа:

KLETT d.o.o. Beograd 

Радно место:

Извршни уредник за дигитална издања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2020 2022 KLETT d.o.o. Beograd Извршни уредник за дигитална издања
2002 2020 ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад Наставник електротехничке групе предмета, помоћник директора
2012 2015 ЗУОВ, Електротехничар информационих технологија Републички координатор огледног профила
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ПРИМЕНА ЕДУКАТИВНЕ ПЛАТФОРМЕ У РАДУ СА УЧЕНИЦИМA Реализатор Саветовање KLETT друштво за развој образовања 2021
Дигитални алати и занати, акредитовани стручни скуп - вебинар Аутор KLETT друштво за развој образовања 2021
Пројекат "Информационо комуникационе технологије у служби такмичења ученика основних школа из области рачунарства и информатике" Реализатор Министарство трговине, туризма и телекомуникација, ПДИС 2015
Пројекат: "Јачање компетенција наставника практичне наставе у средњим стручним школама за израду стандардизованих наставних материјала" Извођач Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине 2014
Пројекат: "Планирање наставе у складу са стандардима ОЕБС-а" Извођач Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице АП Војводине 2014
Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – опште образовање и развој људског капитала“ Реализатор МПНТР, ЗУОВ 2014
Пројекат „Сигуран клик за безбедност свих“ број 116-401-3199/2014-02-118 Извођач Покрајински секретаријат за спорт и омладину, АП Војводине 2015
Пројекат „Виртуелни завичај“, 401-00-255/2013-07/17 из Програма развоја информационог друштва Извођач Министарство спољашње и унутрашње трговине и телекомуникација 2014
Пројекат ЕУ BGA-11-HA-02 "Без граница" , за средње стручно образовање Извођач Арпад ТИСК Мађарска, ЕТШ "Михајло Пупин" Нови Сад 2012
Пројекат "Савремене методе прграмирања и алати" Извођач Покрајински секретаријат за образовање, Факултет техничких наука, Нови Сад, ЕТШ „Михајло Пупин“ Нови Сад 2009
Увођење учења на даљину у систем професионалног развоја запослених у образовању Извођач ЗУОВ 2009
Пројекат: Примена е-learning метода наставе у средњем стручном образовању Извођач ЗУОВ 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Војводине