Образовање у време кризе и како даље

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 719  

Сусрети, дани

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

Образовање у време кризе и како даље

Циљ скупа је да се анализира функционисање система и праксе васпитања и образовања у време кризе и сагледа кроз различите нивое образовања и перспективе различитих учесника васпитно образовног процеса, како би се размотрило превазилажење уочених тешкоћа.

Време кризе и прилике за суштинске реформе у образовном систему Култура образовне установе и функционисање у време кризе Професионално усавршавање практичара у време кризе Улога и значај педагога у време кризе

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор педагогије Весна Богићевић , ОШ,,Браћа Вилотијевић
самостални педагошки саветник Невенка Крагуљац , ОШ Филип Филиповић
дипл.педагог, мр дефектолошких наука Јела Станојевић , Техничка школа ГСП
дипломирани педагог Душица Чолаковић , Предшколска установа “11.април”
професор педагогије Александра Петковић , Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доцент Владета Милин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Виолета Орловић Ловрен , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
редовни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Саша Дубљанин , Филозофски факултет у Београду
Редовни професор Радован Антонијевић Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор, доктор педагогије Наташа Вујисић Живковић , Одељење за педагогију и андрагогију, Фил.факултет
редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
ванредни професор Лидија Радуловић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн преко зум платформе 07.05.2022. 58