Образовање у време кризе и како даље

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 719  

Сусрети, дани

Педагошко друштво Србије
Теразије 26Сашка Стевановић
saskamil2@gmail.com
0113067783
0668013246
0112687749

Образовање у време кризе и како даље

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

професор педагогије Весна Богићевић , ОШ,,Браћа Вилотијевић
самостални педагошки саветник Невенка Крагуљац , ОШ Филип Филиповић
дипл.педагог, мр дефектолошких наука Јела Станојевић , Техничка школа ГСП
дипломирани педагог Душица Чолаковић , Предшколска установа “11.април”
професор педагогије Александра Петковић , Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доктор педагошких наука Зорица Шаљић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Доцент Владета Милин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
редовни професор Виолета Орловић Ловрен , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
редовни професор Вера Спасеновић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
доцент Саша Дубљанин , Филозофски факултет у Београду
Редовни професор Радован Антонијевић Антонијевић , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор, доктор педагогије Наташа Вујисић Живковић , Одељење за педагогију и андрагогију, Фил.факултет
редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
ванредни професор Лидија Радуловић , Филозофски факултет, Универзитет у Београду

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Весна Богићевић

Модератор
0642031461
bogicevic.vesna@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

ОШ,,Браћа Вилотијевић 

Радно место:

школски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 ОШ,,Димитрије Туцовић,, педагог
2000 2022 ОШ,,Браћа Вилотијевић педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мишљење и ставови ученика, родитеља и наставника о настави на даљину у Рашком округу Аутор Стручни скуп Васпитање и образовање у дигиталном окружењу 2021
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за 15.год.рада Подружнице Рашког округа Педагошко друштво Србије 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Савез друштава за борбу против шећерне болести
Удружење ,,Цепелин,, Краљево

Невенка Крагуљац

Члан програмског одбора
0642508359
nenakraguljac@yahoo.ca
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ Филип Филиповић 

Радно место:

школски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1988 ОШ Иво Лола Рибар школски педагог
1988 2022 ОШ Филип Филиповић школски педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога ПП службе у школи, часопис Директор Аутор објављен рад 1992
Зборник радова са научногскупа васпитача:Потребе и могућности унапређењасарадње школе и предшколске установе из угла педагога практичара Аутор објављен рад 2015
Исходи у настави географије,Зборник радова са научног скупа ,,Методички аспекти унапређења наставе :предности и изазови“ Коаутор објављен рад 2014
Дечија потрошачка социјализација Аутор објављен рад 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Друштво учитеља Београда

Јела Станојевић

Модератор
0642743792
jela.stanojevic@yahoo.com
Звање:

дипл.педагог, мр дефектолошких наука 

Установа:

Техничка школа ГСП 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2022 Техничка школа ГСП Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
• Приказ књиге „Књига за сваку девојчицу“ Виолета Бабић, Креативни центар, Београд,2008 Аутор «Настава и васпитање» бр.1. 2010 2010
• Приказ књиге „Из школе-да ли ученика пустити с ланца“ Даријуш Хентковски, Clio, Београд, 2005 Аутор «Настава и васпитање» бр.2. 2013 2013
• Радионица на тему насиља „ Прича из школског дворишта“ која је реализована у школи, 2009 Аутор Просветни преглед 2407 (4) бр.716 2009
• Приказ књиге « Основе васпитања у школи» концептуализација појма и примена у пракси» аутори Мојца Ковач Шебарт и Јанез Крек , Клио, Београд Аутор Педагошке новине бр.1.2013 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
• Приручник „Корак напред у сарадњи школе и родитеља“, Педагошко друштво Србије, 2016.године Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање за допринос примени знања и развоју стваралаштва младих Савез проналазача Србије, поводом обележавања 130 година рођења Милутина Миланковића 2009
База знања: Огледни час из Социологије на конкурсу „ Креативна школа 2013/2014.“ Конкурс „ Креативна школа 2013/2014.“, ЗУОВ 2014
База успешних ваннаставних активности од октобра 2017. до краја јануара 2018. године. Конкурс Конкурс „ Примери успешних ваннаставних активности 2017/2018.“, ЗУОВ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Уредник Педагошких новина

Душица Чолаковић

Модератор
0638251599
dusicacolakovic@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “11.април” 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 УНИЦЕФ Сарадник за унапређење програма неформалног раног образовања
2019 2019 МПНТР, Група за образовање мањина, соц.инклузију и заштиту од нас. и злостављања Сарадник за рани развој
2019 2022 УНИЦЕФ Сарадник за унапређење програма неформалног раног образовања
2011 2022 Предшколска установа “11.април” стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Стручни усавршавање путем дигиталне технологије“ у Зборнику радова са научне конференције „Васпитање и образовање у дигиталног окружењу“ Коаутор објављен рад 2021
„Нове могућности за учење предшколских педагога – искуства из пројекта мобилности“ у Зборнику радова са научне конференције „Образовна политика и пракса – у складу или раскораку“ Коаутор објављен рад 2019
“Рефлексивни приступ у сагледавању улоге стручног сарадника у вртићу”, зборник радова са конференције “Развој професионалне улоге стручног сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности”, Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије Коаутор објављен рад 2016
„Тимски рад у функцији професионалног развоја стручног сарадника“ презентован на конференцији „Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности“ Коаутор објављен рад 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Удружење стручних сарадника и сараднике предшколских установа Србије

Александра Петковић

Модератор
062217022
aleksandra.sanja.petkovic@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 ОШ „Иво Андрић“, Ниш стручни сарадник - педагог
2004 2005 Гимназија „9. мај“ Ниш и ЕТШ „НиколаТесла“ Ниш наставник Грађанског васпитања
2005 2017 ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ стручни сарадник - педагог
2016 2020 ОШ „Његош“ стручни сарадник - педагог
2017 2020 ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш стручни сарадник - педагог
2010 2022 Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како са децом пратити напредовање у процесу учења Аутор Заједница учења педагога и психолога на националном образовном порталу 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Живка Крњаја

Члан програмског одбора и модератор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
2000 2008 ВШСС за образовање васпитача Срем.Митровица и Виша школа за образовање васпитача професор струковних студија
2008 2013 Филозофски факултет у Београду Доцент
2013 2016 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2016 2022 илозофски факултет у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике, 2014. Настава и васпитање, бр.2, 221-232. Аутор објављени рад 2014
Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији, 2014. Социологија, бр.3, 286 -303. Аутор објављени рад 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања, 2014. Педагогија, бр.2. 160 -173. Коаутор објављени рад 2014
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, 2014. Педагогија, бр.3. 220 -232. Коаутор објављени рад 2014
School is not a factory - Interactive System of Professional Development: Networking. 2012. Journal of education and future,бр. 1, стр. 133-142. Коаутор објављени рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESAREA
Педагошко друштво Србије

Зорица Шаљић

Члан програмског одбора
0631199999
d.una04@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

наставник (доцент) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2012 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Васпитач
2012 2015 Филозофски факултет Универзитета у Београду Асистент
2001 2012 Центар за заштиту одојчади, деце и омладине Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ратковић, М., Хебиб, Е. И Шаљић, З. (2017). Инклузија у образовању као циљ И садржај реформи савремених школских система. Настава И васпитање, вол.66, бр. 3, 437/450/ Коаутор објављен рад 2017
Хебиб, Е., Спасеновић, В. И Шаљић, З. (2016).Улога педагога у унапредјивању евалуације сколског рада. Педагогија, год. 72, бр. 4, Коаутор објављен рад 2016
Шаљиц, З. и Хебиб, Е. (2016). Улога педагога у прузању додатне подрске уценицима. Педагогија, год. 71, бр. 1, 25-36. Коаутор објављен рад 2016
Шаљић, З. (2015). Превенција непожељних понашања ученика у постојећој школској пракси –законски и програмски оквир. Настава и васпитање, вол. 64, бр. 1, 145-160. Аутор објављен рад 2015
Шаљић, З. ( 2014): Стручно усавршавање наставника у области превенције непожељних понашања ученика. Настава и васпитање, вол.63, бр.1, 95-106. Аутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шаљић, З. (2017). Превенција антисоцијалног понашања уценика – Шта и како радити у школи? Београд: Институт за педагогију И андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Balkan Society for Pedagogy and Education

Владета Милин

Члан програмског одбора
0631706706
vladeta.milin@f.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2022 Филозофски факултет Универзитета у Београду Доцент
2009 2017 Институт за педагошка истраживања Истраживач сарадник
2006 2007 Београдска отворена школа Демонстратор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counsellors and principals. 2015. Коаутор објављен рад 2015
Правци унапређивања стручног усавршавања наставника у Србији: перспективе различитих актера. 2014. Коаутор објављен рад 2014
Evaluation of education reforms in Serbia: The perspectives of school principals and educational administration and experts. 2013. Коаутор објављен рад 2013
Извештај о истраживању, Представе о образовним променама у Србији: рефлексије прошлости, визије будућности (ПОПС2). 2012. Коаутор Објављен рад 2012
Начини концептуализовања дијалога у настави – докторска дисертација Аутор Објављен рад 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег студента на групи за педагогију Филозофски факултет Универзитета у Београду Филозофски факултет Универзитета у Београду 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Уређивачког одбора међународног научног часописа Dialogic Pedagogy Journal
Члан Уредништва научног часописа Настава и васпитање

Виолета Орловић Ловрен

Члан програмског одбора и реализатор
063240531
violeta.orlovic@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор  

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

андрагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 1992 Млади истраживачи Србије секретар и координатор истраживачких програма
1992 1995 Савезно министарство за просвету и културу Саветник за образовање одраслих
1995 2003 Завод за заштиту природе Србије Руководилац Службе за образовање и међународну сарадњу
2003 2013 Пројекти – УСАИД и ЕУ Тренинг менаџер, Тренинг експерт
2013 2022 Филозофски факултет Универзитета у Београду Наставник на Одељењу за педагогију и андрагогију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pejatovic,A.Lovren-Orlovic,V.,Čairović,N.(2021).Direktna i onlajn nastava kroz sličnosti i različitosti- Perspektiva studenata. Коаутор објављен рад 2021
Orlović,V.,Petrović,D.,Simić,N.(2019)Sustainable development: Between Global Policy and Teachers’ Conceptions Коаутор објављен рад 2019
Orlović Lovren, V.(2016).Univerzitetski nastavnici u tranziciji ka održivom razvoju: jedan koncept i brojna pitanja Аутор објављен рад 2016
Orlovic-Lovren V, Pejatovic A (2015) The Role of Adult Educators in Fostering Learning for Community Resilience Коаутор објављен рад 2015
Pejatovic,A.Lovren-Orlovic,V.(2013).Teacher training programmes as a reflection of our image Коаутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Виолета Орловић Ловрен, Подучавање одраслих – стратегије и методе. (2021). Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. ISBN 978-86-80712-43-7 Аутор
Весна Картал, Виолета Орловић Ловрен, Јелена Ковачевић Мајкић, Ана Милановић Пешић, Драгана Миљановић, Марко М. Милошевић, Милена Панић, Драгољуб Штрбац (2018) Како се заштитити од природних непогода, Приручник за учитеље. Београд: УНИЦЕФ и Савез учитеља Србије Коаутор
Виолета Орловић Ловрен (2015). Паметне школе – Водич за јачање отпорности на ризике од непогода. Нови Сад: Архус центар Аутор
Pejatović A., Orlović-Lovren V. (2014). Zaposlenost i obrazovanje posle pedesete, Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Društvo andragoga Srbije ISBN 978-86-82019-77-0 Коаутор
Orlović V, Laušević R. (ur.). 2003. »Zeleni paket« - Studija potreba za razvojem obrazovnog paketa za nastavnike u oblasti životne sredine. Beograd: REC, str.61, ISBN 86-7550-011-4; COBBISS –ID 104 175372 Orlović V, Laušević R. (ur.). 2003. »Zeleni paket« - Studija potreba za razvojem obrazovnog.... Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
ESREA
Друштво андрагога Србије

Вера Спасеновић

Члан програмског одбора и реализатор
0653446967
vspaseno@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2005 Институт за педагошка истраживања Истраживач сарадник
2005 2007 Филозофски факултет Универзитета у Београду асистент
2007 2013 Филозофски факултет Универзитета у Београду доцент
2013 2018 Филозофски факултет Универзитета у Београду ванредни професор
2019 2022 Филозофски факултет Универзитета у Београду редни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Образовна политика: глобални и локални процеси. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2019. Аутор објављена књига 2019
Stručni saradnik u školi: Komparativni pregled za 12 zemalja. Sofija: Bugarsko društvo za komparativnu pedagogiju, 2019. Коаутор објављена књига 2019
Theory, Practice and Competences in the Study of Pedagogy – Views of Ljubljana and Belgrade University Teachers. CEPS Journal, Vol. 5, No. 2, 35-55. (M=51, SCImago Journal & Countr Rank Q4), 2015. Коаутор објављен чланак 2015
Kako inicijalno obrazovanje i zahtevi prakse doprinose izgradnji profesionalnog identiteta pedagoga. U N. Matović, V. Spasenović i R. Antonijević (ur.), Identitet profesije pedagog u savremenom obrazovanju (2-7). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta i PDS Коаутор објављен рад са скупа 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Stručni saradnik u školi: Komparativni pregled za 12 zemalja. Sofija: Bugarsko društvo za komparativnu pedagogiju, 2019. Коаутор
Školski sistemi iz komparativne perspektive. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education

Саша Дубљанин

Члан програмског одбора
0113206266
sdubljan@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2022 Филозофски факултет у Београду асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Византијски поглед на васпитање и односе родитеља и деце - правни и педагошки аспект, Настава и васпитање, Педагошко друштво Србије, Београд, 2013, 1, стр. 175-189. Коаутор објављен рад 2013
Проблем поучавања и учења у наставној пракси, Зборник, ПЕДАГОШКИ ДОПРИНОС УНАПРЕЂИВАЊУ ПОДУЧАВАЊА И УЧЕЊА, Педагошко друштво Србије, Филозофски факултет у Београду, 2015, стр. 8-13. Аутор излагање и објављен рад 2015
Значај разумевања у настави, Настава и васпитање, Педагошко друштво Србије, Београд, 2015, 1, стр. 7-19. Аутор објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа Настава и васпитање

Радован Антонијевић Антонијевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638118889
aa_radovan@yahoo.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2000 ОШ ''Милорад Мића Марковић'' Школски педагог
2001 2005 ОШ ''Ђура Даничић'' Директор школе
2007 2007 Институт за педагошка истраживања Научни сарадник
2007 2022 Филозофски факултет, Одељење за педагогију и андрагогију Наставник (доцент, ванредни професор и редовни професор)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Антонијевић, Р. (2011). Студија ТIMSS као модел вредновања квалитета образовања; у Н. Качавенда Радић, Д. Павловић Бренеселовић и Р. Антонијевић (прир.): Квалитет у образовању (23-38). Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. Аутор објављени рад 2011
Antonijević, R. (2006). Achievement of Serbian eighth grade students in science, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 38, No. 2, 333-355. Аутор објављени рад 2006
Антонијевић, Р. (2005). Концепција истраживања TIMSS 2003; у Р. Антонијевић и Д. Јањетовић (прир.): TIMSS 2003 у Србији (13-33). Београд: Институт за педагошка истраживања. Аутор објављени рад 2005
Antonijević, R. (2008). Serbia; in Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Olson, J.F., Berger, D.R., Milne, D., & Stanco, G.M. (Eds.): TIMSS 2007 Encyclopedia: A guide to mathematics and science education around the World, Volume 2. (527-536). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center... Аутор објављени рад 2008
Antonijević, R. (2016). Cognitive activities in solving mathematical tasks: The role of a cognitive obstacle, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(9), 2503-2515. Аутор објављени рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Систем знања у настави (2006) Аутор
Основе процеса васпитања (2012) Аутор
Општа педагогија (2013) Аутор
Утемељење система знања у педагогији (2014) Аутор
Облици и својства педагошког знања (2019) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
БАСОПЕД

Наташа Вујисић Живковић

Члан програмског одбора
0637284411
nvujisic@f.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор, доктор педагогије 

Установа:

Одељење за педагогију и андрагогију, Фил.факултет 

Радно место:

педагог – наставник на факултету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1999 Учитељски факултет Универзитета у Београду Aсистент приправник
1999 2006 Учитељски факултет Универзитета у Београду Aсистент
2006 2012 Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду Наставник – доцент
2012 2015 Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду Наставник – ванредни професор
2015 2022 Одељење за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет Универзитета у Београду Наставник – редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ermenc, K. S., Vujisić-Živković, N. Spasenović, V. (2015): Theory, practice and competences in the study of pedagogy - views of Ljubljana and Belgrade university teachers. CEPS journal, Vol. 5, no. 2 (2015), str. 35-55 Коаутор објављен рад 2015
Vujisić Živković, N. & Macura Milovanović, S. (2014): Contemporary Educational Sciences Challenged by the Ethnocentric Pedagogic Heritage and Contemporary Epistemological-Methodological Approaches. In: N. Popov, C. Wolhuter, K. Skubic Ermenc, G. Hilton, J. Ogunleye, O. Chigisheva (Eds.), ... Аутор објављен рад 2014
Врањешевић, Ј. и Вујисић Живковић, Н. (2013): Професионални идентитет наставника и образовање између компетенција и идеала, Теме (Београд), Vol. 37, бр. 2, стр. 581–594. Коаутор објављен рад 2013
Вујисић Живковић, Н. (2013): Интересовања у настави и „ученици новог миленијума”: могу ли стари дидактички принципи да помогну у решавању савремених педагошких проблема. У: Н. Поткоњак (у ред.), Зборник радова са научног скупа Оразовне иновације у информационом друштву (стр. 275–292). Београд... Аутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вујисић Живковић, Н. (2014): На перу и на седлу – Надзор над основним школама у Србији у првој половини XIX века. Београд: ЕДУКА, Београд; Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета. Аутор
Вујисић Живковић, Н. (2012): Војислав Бакић и развој педагошке науке у Србији. Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет. Аутор
Вујисић Живковић, Н. (2005): Педагошко образовање учитеља – развијање васпитног концепта. Београд: Задужбина Андрејевић. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Друштво истраживача у образовању
Форум педагога Србије

Драгана Павловић Бренеселовић

Члан програмског одбора и реализатор
0641531846
dbrenese@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор  

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет Филозофски факултет
1981 1982 Школигрица сарадник
1983 1985 Филозофски факултет библиотекар
1985 2022 Филозофски факултет наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana, KRNJAJA, Živka. Transforming preschool teacher´s role: From implementer toward researcher. Коаутор Journal of faculty of Educational sciences (JFES), ISSN 1301-3718, 2013, god. 46, br. 1, str. 111-127. 2013
RNJAJA, Živka, PAVLOVIĆ BRENESELOVIĆ, Dragana. Politika obezbeđivanja kvaliteta predškolskog vaspitanja u Srbiji. Коаутор У: PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana (ur.), KRNJAJA, Živka (ur.), RADULOVIĆ, Lidija (ur.). Pedagoški modeli evaluacije i strategije razvijanja kvalit... 2014
Павловић-Бренеселовић, Драгана. Компетенције или компетентност : различити дискурси професионализма васпитача. Аутор Васпитање и образовање, 2014, год. 39, бр. 2, стр. 57-68. 2014
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana. Partnerstvo u obrazovanju Аутор Andragoške studije, ISSN 0354-5415, 2010, br. 2, str. 123-138 2010
KRNJAJA, Živka, PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana. The justness of preschool education in Serbia: Ensuring equal Коаутор Sodobna pedagogika,, 2017, vol. 68(134), br. 3, str. 230-246 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера – системски приступ односу породице и јавног васпитања, Београд: Филозофски факултет Аутор
KRNJAJA, Živka, PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana. Gde stanuje kvalitet. Knj. 1, Politika građenja kvaliteta u predškolskom vaspitanju. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2013. Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2015). Где станује квалитет – истраживање са децом праксе дечјег вртића. Књига 2. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
PAVLOVIĆ-BRENESELOVIĆ, Dragana, KRNJAJA, Živka. Kaleidoskop : оsnove diversifikovanih programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, 2017 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Лидија Радуловић

Члан програмског одбора и реализатор
0641683533
liradulo@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2022 Филозофски факултет, Универзитет у Београду Асистент-приправник, асистент, доцент и ванредни професор
1988 1990 Дечји вртић Савски венац васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Radulović, L., Sekulić, J. (2021) Nastavničke brige o digitalnim tehnologijama u nastavi: pregled istraţivanja, u I. Jeremić, N. Nikolić i Koruga, N. (ur.), Susreti pedagoga: Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju, 97-103, Beograd. Nacionalni naučni skup odrţan 15.05.2021, Beograd. Коаутор Излагање на конференцији и рад објављен у Зборнику са скупа Сусрети педагога 2021
Radulović, L. (2019). Prosvetna politika u Srbiji: gde je praktičar? U D. Pavlović Breneselović, V. Spasenović, Š. Alibabić (ur.), Obrazovna politika i praksa: u skladu ili raskoraku? - Zborrnik radova sa Nacionanog naučnog skupa Susreti pedagoga: u skladu ili u raskoraku, 25-26.januar 2019.... Аутор Уводно излагање на конфренцији и рад објављен у Зборнику са скупа Сусрети педагога 2019
Milin, V., Stančić, M., Radulović, L. (2019). Didactic Aspects of the Professional Development Program – Case Study of the Program for Improvement of University Teachers’ Competencies. In V. Orlović Lovren, J. Peeters, N. Matović (Eds.), Quality of education: global development goals and local st... Коаутор објављан рад 2019
Радуловић, Л., Станчић, М. и Булатовић, М. (2019). Стратегије учења и постигнуће ученика – искуство једног образовног програма. Иновације у настави, 32(1), 1-15. Коаутор објављен рад 2019
Radulović, L., & Stančić, M. (2018). How to educate teachers: What can we learn from research insights on teaching and teacher education in Serbia and from contemporary understandings of teaching. In Käpplinger, K. Ovesni & J. Vranješević (Eds.), Strategies to Improve Quality of Education... Коаутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Радуловић, Л. (2016). Слике о наставнику. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Радуловић, Л. (2011). Образовање наставника за рефлексивну праксу. Београд: Филозофски факултет Аутор
Радуловић, Л. ур. (2014). Школска пракса у образовању будућих наставника, Београд: ЦОН Филозофски факултет Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д., Радуловић, Л. (2014). Интерактивна настава, Београд: ЦОН Филозофски факултет Коаутор
Bennett, M., Madigan, I., Radulović,L., Miškeljin, L. (2013). Vodič za samovrednovaje u predškolskim ustanovama, Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehološkog razvoja RS Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштвo Србије
Уредник часописа Настава и васпитање
BASOPED