Инклузија и интеграција у предшколским установама

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 718  

Конференција

Предшколска установа HAPPY KIDS
Коперникова 10Милена Васовић
pomdirektora@happykidsvrtic.rs
0600440513
0600440513

Инклузија и интеграција у предшколским установама

Успостављање међународне мреже и повезивање установа у земљи и иностранству; упознавањe са различитим приступима и моделима рада кроз размену искустава и добрих пракси у раду са предшколском децом, као и утврђивање фактора за креирање стимулативног окружења како за развој надарене деце, тако и за развој деце са сметњама у развоју.

- перспектива и изазови у раду са децом предшколског узраста - инклузија и интеграција деце са сметњама и поремећајима у развоју – рана индентификација и третман, примери добре праксе - даровитост и креативност у предшколском узрасту - ставови према инклузији и интеграцији деце предшколског узраста - међународна искуства у инклузији и интеграцији деце предшколског узраста

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

високи педагошки саветник Бранка Граховац , ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда
доктор дефектолошких наука Јасмина Ковачевић , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
редовни професор Жарко Требјешанин , ФЕФА
магистар психолошких наука, докторанд Дијана Копуновић Торма , Предшколска установа „Наша радост“, Суботица
асистент, студент докторских студија Невена Стрижак , Универзитет у Београду - ФАСПЕР
магистар дефектолошких наука Светлана Главинић , ОШ „Милинко Кушић“, Ивањица
мастер дефектолог Тамара Радојевић , Развојни центар „Expressiva“
проф.педагогије и психологије Споменка Дивљан , ПУ „Радост“, Нови Бановци
дипл.дефектолог-логопед Мирјана Растовић Келовић , ПУ „Радост“, Нови Бановци
мастер психолог Милена Васовић , ПУ „HAPPY KIDS“
магистар педагогије, докторанд Марушка Жељезнов Сеничар , Завод за развој и образовање одраслих, Љубљана

1

300

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

1999 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 онлајн, на даљину 17.03.2022. 78