Радујмо се заједно

Код одобреног скупа: 716  

Трибина

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
Вјекослава Ковача 11Александар Вујчић
office@sosib.rs
0112410099
0646463808

Радујмо се заједно

- промовисање и допринос инклузији у школама, са акцентом на инклузију у настави физичког васпитања - оснаживање и едукација наставничког кадра и асистената у настави физичког васпитања у раду са особама са инвалидитетом - презентација постигнућа у пројекту " Радујмо се заједно "

- активно учешће ученика са инвалидитетом у настави физичког васпитања - методика рада и активности у раду са особама са инвалидитетом у настави физичког васпитања - ставови ученика о деци са инвалидитетом и познавање њиховог стања и потреба - стање у реализацији инклузивне наставе физичког васпитања - улога асистента у инклузивној настави физичког васпитања

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

доцент Ивана Сретеновић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Бојан Јоргић , Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет
дипломирани психолог Љиљана Симић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Проф. физичког васпитања Ведрана Рашовић , ОШ“Јанко Веселиновић“
Професор разредне наставе Мирјана Вишекруна Марковић , ОШ „Стефан Дечански“ - Железник
Дипломирани дефектолог (олигофренолог) Сара Милићевић , ОШ „Драган Ковачевић“
Проф. физичког васпитања Јелена Радивојевић , Спортски савез особа са инвалидитетом Београда
професор физичке културе Александар Вујчић , Спортски савез особа са инвалидитетом Београда

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду 18.03.2022. 18