Програмирање, планирање и извештавање у школи

Код одобреног скупа: 715  

Саветовање

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Програмирање, планирање и извештавање у школи

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦСУ Чачак 09.03.2022. 23
2 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак 11.05.2022. 33

Радне биографије


Данијела Ковачевић Микић

Реализатор
0648134507
danijela.kovacevic.mikic@mpn.gov.rs
Звање:

мастер професор српског језика и књижевн 

Установа:

Школска управа Чачак 

Радно место:

Просветни саветник  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1997 ОШ „Исидора Секулић”, Београд библиотекар и медијатекар
1997 2001 ОШ „Ослободиоци Београда”, Београд наставник српског језика
2001 2006 Гимназија Ивањица наставник српског језика
2006 2022 Школска управа Чачак Просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Кажи правилно – неговање говорне културе”, акредитовани програм стручног усавршавања Аутор Каталог 2010/2011. и Каталог 2011/2012, а потом 783 2012/2014, ЗУОВ 2010
„Стандарди квалитета као основа за самовредновање и спољашње вредновање образовно-васпитних установа”, акредитовани стручни скуп Коаутор ЗУОВ 2011
„Оснаживање запослених у образовању за стручно усавршавање, напредовање и стицање звања”, акредитовани стручни скуп - трибина Коаутор ЗУОВ 2012
„Унапређивање вођења школске документације”, акредитовани стручни скуп – симпозијума Аутор ЗУОВ 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развијање језичких компетенција наставника и ученика и унапређивање наставе српског језика (област Усмено изражавање), 2011, Зборник радова Филозофског факултета у Нишу Аутор
Нова организација простора и опремања иновативне школе у информационом друштву, Годишњак, 2012. Српске академије образовања Аутор
Пројектна настава као стратегија учења у оквиру предмета Српски језик и књижевност, 2017, Републички зимски семинар, Филолошки факултет у Београду, објављено на сајту Друштва за српски језик и књижевност Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Вукова задужбина - члан Управног одбора
Огранак Вукове задужбине "Чувари дела Вука Караџића" - председник
Друштво за српски језик и књижевност
Регионални центар за таленте Чачак
Почасни члан Друштва школских библиотекара
Urban Book Circle, Canada

Сања ПеровановићРеализатор

Реализатор
064222051
sanjaperovanovic4@gmail.com
Звање:

наставник српског језика  

Установа:

Медицинска школа Чачак  

Радно место:

Педагошки саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2000 ОШ „Филип Филиповић“ Чачак наставник српског језика
2001 2005 Галеб група доо администратор
2008 2009 ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница наставник српског језика
2008 2009 Техничка школа Чачак наставник српског језика
2009 2010 ОШ „Милица Павловић“ Чачак наставник српског језика
2010 2021 Медицинска школа Чачак наставник српског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Функционална писменост , акредитовани програм стручног усавршавања Коаутор ЗУОВ 2013
„Угледни часови“ - размена искустава“ , презентација Коаутор Регионални центар Чачак 2016
Савремена настава српског језика, стручни скуп Аутор Огранак Вукове задужбине Чачак 2019
Формативно оцењивање у ОШ и СШ – примери из праксе,неакредитовано саветовање Аутор Центар за едукацију "Мина" 2021
Комуникационим вештинама до демократског ангажоваања у друштву – програм стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години Реализатор МПНТР и Филозофски факултет у Нишу 2021
Дани Вука Караџића – Вукови претходници и следбеници: „Ђуро Даничић – Вуков сарадник и следбеник“, 2020, акредитовани стручни скуп Аутор ЗУОВ 2020
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за паметну и лаку комуникацију – пример добре праксе Тима за каријерно вођење, 2020, Медицинска школа Чачак Коаутор
Његошев лајфкоучинг или ти васпитна улога Његошевих афоризама,2019, Школски час број 5 за 2019. Лист за наставнике српског језика и књижевности Школски час Аутор
Средњовековна књижевност, у Методички узлети 4, збирка награђених и похваљених методичких припрема, Филозофски факултет Ниш, 2022. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
• „Европски дневник“, конкурс ЕУ - Савремени друштвени проблеми (2016/2017) ЕУ 2017
„Европски дневник“, конкурс ЕУ Загледана у светлост европског образовања (2018/2019) ЕУ 2019
Задужбинар године Вукова задужбина - Огранак Чачак 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Подружнице Друштва за српски језик и књижевност за Моравички округ
Члан Удружења „Чувари дела Вука Караџића“, огранка Вукове задужбине из Београда
Члан или председник жирија и комисија Сајма школског издаваштва, Дисовог пролећа, Чувара дела Вука Караџића, Републичке смотре талената (РЦТ)
VI Београдско огледање – интернационални литерарни конкурс „Огледала“за есеј, кратку причу и поезију; жирирање поетских радова
Републички центар за таленте
2017 © Завод за унапређивање образовања и васпитања