Програмирање, планирање и извештавање у школи

Код одобреног скупа: 715  

Саветовање

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Програмирање, планирање и извештавање у школи

Пружање подршке у усаглашавању програмирања, планирања и извештавања у школи и планирањa образовно-васпитног рада у складу са циљевима, стандардима постигнућа/исходима у наставним предметима, међупредметним и предметним компетенцијама са Правилником о стандардима квалитета рада установе.

- Програмирање, планирање и извештавање – теоријски и законски оквир - Програмирање, планирање и извештавање – примена у наставној пракси

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ЦСУ Чачак 09.03.2022. 23
2 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак 11.05.2022. 33
3 Регионални центар Ужице 29.06.2023. 26