АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 714  

Сусрети и дани

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0649790994

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Mастер професор хемије Лидија Ралевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
редовни професор Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор хемијских наука Наталија Половић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Марко Родић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
Доктор хемијских наука Снежана Бојовић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Мастер хемичар Малина Поповић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Мастер хемичар Видак Раичевић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Oнлајн путем ZOOM апликације 20.04.2022. 118

Радне биографије


Драгица Тривић

Члан програмског одбора и реализатор
0113336854
dtrivic@chem.bg.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент приправник
1995 2001 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент
2001 2006 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Доцент
2006 2020 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Ванредни професор
2020 2031 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The programme for professional development of chemistry teachers' assessment competency Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society, Serbian Chemical Society 2021
Arguments of 14-year-olds in the context of history of the development of organic chemistry Коаутор Science and Education, Springer-Verlag Dordrecht 2020
Cooperation of the Pre-Service Chemistry and Geography Teachers on an Interdisciplinary Lesson Planning Коаутор Journal of Baltic Science Education, Scientific Methodical Center Scientia Educologica 2019
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice, Royal Society of Chemistry 2017
Стандарди за ученичка постигнућа у настави хемије (1. део) Коаутор Настава и васпитање 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Design of Learning and Assessment Tasks, in: Iwona Maciejowska and Bill Byers (Editors), A Guidebook of Good Practice for the Pre-Service Training of Chemistry Teachers, Published by Faculty of Chemistry, Jagiellonian University in Krakow, Krakow, 2015. Коаутор
Постигнуће ученика и настава хемије, у С. Гашић Павишић и Д. Станковић (ур.), TIMSS 2007 у Србији, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2011. Коаутор
Језичка и научна писменост: предуслов за ефикасно учење, у: Ј. Шефер и Ј. Радишић (ур.), Стваралаштво, иницијатива и сарадња – Импликације за образовну праксу, II део, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2012. Коаутор
Стваралаштво, иницијатива и сарадња у настави природних наука, у Ђ. Комленовић и Ј. Шефер (ур.): Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2013. Коаутор
Образовни стандарди за крај обавезног образовања – ХЕМИЈА, Министарство просвете Републике Србије и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2010. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља за изванредне резултате у методици наставе хемије Српско хемијско друштвo 2012
Избор за заслужног члана Српског хемијског друштва у знак признања за значајан допринос раду Друштва Српско хемијско друштвo 2018
Захвалница Српског хемијског друштва као знак признања за изванредну организацију међународне конференције 7th EuroVariety, European Variety in University Chemistry Education, Београд, 28-30.6.2017. Српско хемијско друштвo 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштвo
EuChemS Division of Chemical Education
Помоћник одговорног и главног уредника Хемијског прегледа
Подручни едитор за History of and Education in Chemistry у Journal of the Serbian Chemical Society
Председник организационог одбора и члан научног одбора међународне EuChemS конференције 7th EuroVariety, European Variety in University Chemistry Education, одржане у Београду, 28-30.6.2017
Председник научног одбора два симпозијума с међународним учешћем под називом Теорија и пракса науке у друштву - ТИПНУД, одржани на Хемијском факултету 2012. и 2014.
Члан Националног просветног савета Републике Србије као представник Српског хемијског друштва 2009-2015.
Председник Комисије за такмичење ученика основних школа у организацији Српског хемијског друштва и Министарства просвете 2014-2016

Биљана Томашевић

Члан програмског одбора и реализатор
0113336830
bsteljic@chem.bg.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1998 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Стручни сарадник приправник
1998 2003 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент приправник
2003 2014 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент
2014 2016 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Истраживач-сарадник
2016 2026 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2021
Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution, Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2021
Proveravanje učeničkih postignuća u nastavi hemije: istraživanja i nastavna praksa Коаутор Hemijski pregled, Srpsko hemijsko društvo 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља Српског хемијског друштва за изванредне резултате у настави Српско хемијско друштво 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво
Председник Комисије за такмичење ученика основних школа у организацији Српског хемијског друштва и Министарства просвете 2017-2018

Лидија Ралевић

Члан програмског одбора и реализатор
0113336830
lidijaralevic@chem.bg.ac.rs
Звање:

Mастер професор хемије  

Установа:

Универзитет у Београду - Хемијски факултет 

Радно место:

Aсистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2025 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The programme for professional development of chemistry teachers’ assessment competency Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society, Serbian Chemical Society 2021
Internet pages for asynchronous online and face-to-face learning about solutions and dissolution Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society, Serbian Chemical Society 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво

Јасна Адамов

Члан програмског одбора и реализатор
0603353677
jasna.adamov@dh.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

доктор хемијских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1991 СШУП „Пане Ђукић“, Сремска Каменица Професор хемије
1991 1994 НИШП „Дневник“ Нови Сад Уредних наставних средстава за природно-математичке предмете
1994 2005 ПМФ, Нови Сад асистент
2005 2010 ПМФ, Нови Сад доцент
2010 2015 ПМФ, Нови Сад ванредни професор
2015 2030 ПМФ, Нови Сад редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji Коаутор Настава и васпитање 2017
Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning Коаутор Психологија 2016
Relationship between Learning Styles Grammar Students and School Achievement Коаутор Теме 2016
Ostvarenost obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet hemija Коаутор Настава и васпитање 2016
Serbian school system as a barrier to the development of environmental awareness Коаутор New Educational Review 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена мултимедије у настави,2021, Природно-математички факултет, Нови Сад Коаутор
Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима, 2015, Природно-математички факултет, Нови Сад Аутор
Хемија за 7. Разред основне школе, 2020, Герундијум, Београд Коаутор
Хемија за 8. Разред основне школе, 2021,Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. разред основне школе, 2020, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне школе, 2021, Герундијум, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за најбоље оцењеног професора од стране студената за 2012. годину ПМФ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду - председник
Стручно веће за природно-математичке науке Универзитета у Новом Саду
Стручно веће за хуманистичке науке Универзитета у Новом Саду
Програмска комисија ИС Петница
Комисија за доделу награда даровитим ученицима Владе Аутономне покрајине Војводине
Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине – председник Наставне секције
Надзорни одбор Друштва предметних дидактичара Србије

Саша Хорват

Члан програмског одбора и реализатор
0214852735
sasa.horvat@dh.uns.ac.rs
Звање:

Доктор наука - методика наставе хемије 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Природно-математички факултет Стручни сарадник за организацију наставе
2019 2024 Природно-математички факултет Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An Analysis Of The High School Students’ Abilities To Read Realistic, Conventional, And Hybrid Images In General Chemistry Коаутор Journal of Baltic Science Education 2019
The development of research in the field of chemistry education at the University of Novi Sad since the breakup of the socialist Federal Republic of Yugoslavia Коаутор Center for Educational Policy Studies Journal 2020
Validatioin of the Procedure for the Assessment of Cognitive Complexity of Chemical Technology Problem Tasks Аутор Journal of Baltic Science Education 2020
Procedure for the assessment of cognitive complexity: Development and implementation in the topic "Hydrolysis of Salts" Аутор Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2021
The role of complexity in teaching Аутор Problems of Education in the 21st Century 2021
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво
Друштво предметних дидактичара

Наталија Половић

Реализатор
011333672
polovicn@chem.bg.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент-приправник
2006 2010 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент
2010 2016 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Доцент
2016 2021 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Ванредни професор
2021 2044 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A project-based biochemistry laboratory on protein structure/denaturation/aggregation using papain as a model Предавач Enhancing Molecular Bioscience Education, Cambridge, УК 2015
The protein folding problem Предавач First Congress of Molecular Biologists of Serbia, Belgrade, Serbia 2017
A project-based biochemistry laboratory course on protein folding, misfolding and aggregation Аутор 7th EuroVariety, European Variety in University Chemistry Education, Belgrade, Serbia 2017
Exploring the potential of infrared spectroscopy in qualitative and quantitative monitoring of ovalbumin amyloid fibrillation Коаутор Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 229, art. no. 117882 2020
On the Protein Fibrillation Pathway: Oligomer Intermediates Detection Using ATR-FTIR Spectroscopy Коаутор Molecules 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Основе биохемије“, 2021, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, ISBN: 978-86-7220-106-2 Аутор
„Практикум из Имунохемије”, 2005, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, ISBN 86-7220-022-5 Коаутор
„Практикум – Хемија природних производа”, 2006, Хемијски факултет, Универзитет у Београду, ISBN: 86-7220-028-4 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоља дискусија Европска академија за алергологију и клиничку имунологију 2010
IUPAC награда за презентацију постера Српско хемијско друштво 2008
JMA награда за презентацију постера Европска академија за алергологију и клиничку имунологију 2008
EAACI награда за презентацију постера Европска академија за алергологију и клиничку имунологију 2007
EAACI награда за презентацију постера Европска академија за алергологију и клиничку имунологију 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво
Биохемијско друштвo Србије
Српско друштвo за молекуларну биологију

Марко Родић

Реализатор
0648193435
marko.rodic@dh.uns.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2013 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник
2013 2015 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник
2015 2017 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Асистент
2017 2022 Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Plans vs Reality: Reflections on Chemical Crystallography Online Teaching During COVID-19 Коаутор J. Chem. Educ. 2020
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда „Др Дубравко Родић“ Српско кристалографско друштво 2014
Трећа награда „Др Зоран Ђинђић“ за младог научника и истраживача Фонд „Др Зоран Ђинђић“ Универзитета у Новом Саду 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво
Српско кристалографко друштво
Европска кристалографска асоцијација

Снежана Бојовић

Реализатор
0113233740
sbojovic@chem.bg.ac.rs
Звање:

Доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

Редовни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1996 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Доцент
1996 2002 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Ванредни професор
2002 2010 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сима Лозанић у српској науци и култури Аутор Изложба. Галерија Српске академије наука и уметности и Музеј науке и технике, Београд 1993
Сто година Српског хемијског друштва Аутор Каталог за изложбу. Галерија науке и технике САНУ, Музеј науке и технике, Београд 1997
Сима Лозанић и великани српске хемије Аутор Стална поставка на Хемијском факултету Универзитета у Београду, обухвата живот и рад хемичара 19. и 20. века и лабораторијску опрему из тог периода 2001
Стручни испит из хемије из 1884. године Аутор Хемијски преглед 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хемија у Србији у 19. веку, Научна књига, Београд, 1989. Аутор
Сима Лозанић, Едиција Знаменитији Срби, I коло - Великани Науке, Принцип, Београд, 1996. Аутор
Педесет година Наставне секције Српског хемијског друштва, Српско хемијско друштво, Београд, 1999. Аутор
Историја хемије у Србији до Другог светског рата, Хемија и хемијска индустрија у Србији - историјска грађа, Српско хемијско друштво, Београд, 1997 (1-72) Аутор
Настава хемије на универзитетима после Другог светског рата, Хемија и хемијска индустрија у Србији – историјска грађа, Српско хемијско друштво, Београд, 1997. (223-274) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Заслужни члан Друштва Српско хемијско друштво 1993
Почасни члан Друштва Српско хемијско друштво 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво

Малина Поповић

Реализатор
063770546
pop.malina@yahoo.com
Звање:

Мастер хемичар 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

Саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2017 Медицинска школа „Београд“ у Београду Наставник хемије
2017 2034 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Писање програма наставе и учења хемије за ученике основне школе и гимназије Коаутор 2017. до 2022. године 2017
Писање програма наставе и учења хемије за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, математику и физику Коаутор 2020, 2021. 2020
Водитељ обуке за наставнике гимназија за примену програма наставе и учења хемије засноване на исходима Реализатор 2018. и 2019. године 2018
Пројекат Quality education for all „Квалитетно образовање за све“ Реализатор излагање 2019, 2020, 2021. 2019
Пројекат Redis 2030-пројекат подршка ЕУ за реформу образовања у Србији Реализатор излагање 2021
Пројекат WWF Adria Srbija 2021-2022 Коаутор - 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник „Компетенције за демократску културу“, издавач Савет Европе и Завод за унапређивање образовања и васпитања, година март 2022. године Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Агенцији за квалификације, члан Секторског већа сектора за природне науке, математику и статистику
Републички завод за статистику, члан радне групе за мапирање SDG индикатора за Републику Србију
Амбасадори Одрживог развоја, члан

Видак Раичевић

Реализатор
0691765510
vidak.raicevic@dh.uns.ac.rs
Звање:

Мастер хемичар 

Установа:

Природно-математички факултет, Универзитет у Новом 

Радно место:

Истраживач-сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2021 ПМФ, Универзитет у Новом Саду Истраживач приправник
2021 2024 ПМФ, Универзитет у Новом Саду Истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Toward selective anticancer agents: ferrocene-steroid conjugates Аутор Applied Organometallic Chemistry 2020
Ferrocenylmethylation of estrone and estradiol: Structure, electrochemistry, and antiproliferative activity of new ferrocene–steroid conjugates Аутор European Journal of Inorganic Chemistry 2021
An instance of a mathematical model in chemical kinetics Коаутор International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms 2012
Mathematical Modelling of the Effect of Temperature on the Rate of a Chemical Reaction Коаутор Croatian Journal of Education 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалницу за допринос реализацији републичког такмичења из хемије за ученике средњих школа Српско хемијско друштво 2019
Годишња награда Српског хемијског друштва Српско хемијско друштво 2016
Награда фонда Ненада М. Костића за хемијске науке за дипломски рад Фонд Ненада М. Костића 2017
Најбољи студент Природно-математичког факултета у школској 2015/2016. години Природно-математички факултет у Новом Саду 2016
Најбољи студент Универзитета у Новом Саду у школској 2015/2016. години Универзитет у Новом Саду 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво
Српско друштво за фитохемију и фитомедицину
Српско кристалографско друштво
Члан Републичке комисије за такмичења из хемије ученика средњих школа (2016–2021)
Члан (2019–2020) и председник (2021) Републичке комисије за такмичења из хемије ученика основних школа