АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 714  

Сусрети и дани

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0642054006

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 31. Стручно усавршавање за наставнике хемије

Унапређивање компетенција наставника хемије за примену нових контекста у планирању и реализацији наставе и учења садржаја хемије, праћењу и вредновању ученичких постигнућа, усклађено с новим образовним стандардима.

1. 125 година Српског хемијског друштва 2. Нови контексти у настави биохемије 3. Холограми и виртуелна реалност у настави хемије 4. Асинхроно и синхроно учење на даљину појмова из хемије 5. Анализа кристалографских концепата заступљених у уџбеницима хемије 6. Анализа иницијалног образовања наставника хемије и њихових ставова према наставничком позиву на територији АП Војводине 7. Савремена хемија кроз такмичарске задатке 8. У сусрет новим образовним стандардима

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Mастер професор хемије Лидија Ралевић , Универзитет у Београду - Хемијски факултет
редовни професор Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор хемијских наука Наталија Половић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Доктор хемијских наука Марко Родић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом
Доктор хемијских наука Снежана Бојовић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
Мастер хемичар Малина Поповић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Мастер хемичар Видак Раичевић , Природно-математички факултет, Универзитет у Новом

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Oнлајн путем ZOOM апликације 20.04.2022. 118