9. Манифестација "Европски дани Сунца у Кули"

Код одобреног скупа: 71  

Конференција

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

9. Манифестација "Европски дани Сунца у Кули"

Упознати се са савременим трендовима у области обновљивих извора енергије, заштити животне средине и екологије и анимирање јавности о значају ових тема

1. Растислав Крагић: Подстицаји у области обновљивих извора енергије у Р.Србији; 2. Томислав М. Павловић: Савремене могућности коришћења Сунчевог зрачења; 3. Александра Грујић: Искуства у раду фотонапонске електране на крову Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија Београд; 4. Никола Шакан: Искуства у инсталирању обновљивих извора енергије у Србији; 5. Борис Јокић: Примери добре праксе "Еко-елемент" из Бугојна у заштити животне средине; 6. Слободан Мишановић: Примена аутобуса на електрични погон у Београду

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани инжењер електротехнике Растислав Крагић , Министарство рударства и енергетике, одсек за енер
Спец. техничких наука Марјан Иванов , Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула
Академик, Доктор физичких наука Томислав Павловић , ПМФ у Нишу
Доктор наука Александра Грујић , Висока школа електротехнике и рачунарства струков
Дипломирани инжењер саобраћаја Слободан Мишановић , ЈКП ГСП "Београд"
Инжењер електротехнике за телекомуника Никола Шакан , "Телофон Инжењеринг доо"
Инжењер примењене екологије Борис Јокић , УГ „Еко Елемент“, Бугојно, БиХ

1

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи

0 РСД