9. Манифестација "Европски дани Сунца у Кули"

Код одобреног скупа: 71  

Конференција

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

9. Манифестација "Европски дани Сунца у Кули"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани инжењер електротехнике Растислав Крагић , Министарство рударства и енергетике, одсек за енер
Спец. техничких наука Марјан Иванов , Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула
Академик, Доктор физичких наука Томислав Павловић , ПМФ у Нишу
Доктор наука Александра Грујић , Висока школа електротехнике и рачунарства струков
Дипломирани инжењер саобраћаја Слободан Мишановић , ЈКП ГСП "Београд"
Инжењер електротехнике за телекомуника Никола Шакан , "Телофон Инжењеринг доо"
Инжењер примењене екологије Борис Јокић , УГ „Еко Елемент“, Бугојно, БиХ

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Растислав Крагић

Члан програмског одбора и реализатор
0113604523
rastislav.kragic@mre.gov.rs
Звање:

дипломирани инжењер електротехнике 

Установа:

Министарство рударства и енергетике, одсек за енер 

Радно место:

Виши саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Министарство рударства и енергетике, Београд самостални саветник у Одсеку за обновљиве изворе енергије
2006 2012 Агенција за енергетску ефикасност, Београд саветник за нове и обновљиве изворе енергије
1993 2006 "Расковник", Београд водећи истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Студија о употреби соларне енергије са пилот пројектом изградње три ФН електране и једног термосоларног система Аутор 3. Међународна конференција о обновљивим изворима енергије 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-- Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
--- ---- 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
------

Марјан Иванов

Члан програмског одбора и модератор
0638751001
marjan.ivanov@gmail.com
Звање:

Спец. техничких наука 

Установа:

Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 

Радно место:

Наставник електро групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула Наставник електро групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Производња енергије из ЕОЛСКЕ Коаутор Часопис "Екологика" 2009
Пример добре праксе - соларна електрана СТШ "Михајло Пупин" Кула Аутор Зборник радова - СМЕИТС 2011
Примена обновљивих извора енергије и мере за повећање енергетске ефикасности у СТШ "М. Пупин" Кула Аутор 58. Међународни сајам технике Београд 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Електротермички уређаји за други разред ел. тех. школа Аутор
Електроенергетика за трећи и четврти разред ел. тех. школа Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министаррство просвете, науке и технолошког развоја Р. С. 2017
Специјална награда - Енергија је свуда око нас Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине Војводине 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заједница електротехничких школа Србије
Председник Управног одбора ДОИЕ СТШ "М. Пупин"
Енергетски менаџер Општине Кула

Томислав Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
018225110
pavlovic@pmf.ni.ac.rs
Звање:

Академик, Доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ у Нишу 

Радно место:

Редовни професор на Департману за физику 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2016 Департману за физику на Природно-математичком факултету у Нишу Редовни професор
1997 2000 Филозофски факултет у Нишу група за физику Редовни професор
1992 1997 Филозофски факултет у Нишу група за физику Ванредни професор
1987 1992 Филозофски факултет у Нишу група за физику Доцент
1978 1987 Филозофски факултет у Нишу група за физику Асистент
1973 1978 Филозофски факултет у Нишу група за физику Асистент-приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Physics and Technics of Solar Energy Аутор WUS CDP+ projekat, 003/2006, 2006-2007 2006
Energetic efficiency and environmental awareness. Experimentation and training for a selfsustainable local development Коаутор E.CO.LOC. projekat, 04 SER 02/05/002 2007
Ispitivanje energetske efikasnosti fotonaponske solarne elektrane od 2kW Аутор Ministarstvo za nauku i obrazovanje, TR33009 2011
Razvoj i ispitivanje hibridnog ravnog prijemnika sunčeve energije za toplotno i električno pretvaranje Аутор Ministarstvo za nauku i obrazovanje, EE708-1002B 2003
Razvoj i primena fotonaponskih solarnih sistema kao izvora svetlosti u individualnim stambenim objektima Аутор Ministarstvo za nauku i obrazovanje, EE541-4B 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Соларна енергетика", Аутор
Физика и техника соларне енергетике Аутор
Соларна енергетика и одрживи развој Аутор
Обновљиви извори енергије - водич за практичну примену", Аутор
Обновљиви извори енергије", Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Кандидат је за руковођење WUS-овим CDP+ године добио награду за пројекат са најбољим садржајем WUS 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан научно-стручног часописа Енергетске технологије који издаје Друштво за сунчеву енергију „Србија солар“ из Зрењанина
члан Националног просветног савета Србије (2005-2009)
начелник Одсека за енергетику центра САНУ
члан Матичног одбора за енергетску ефикасност Министарства за науку Србије
За иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске изабран је 21.12.2012. године.
За иностраног члана Академије високог образовања Украине изабран је 19.12.2015. године.

Александра Грујић

Реализатор
0628813561
aleksandrag@viser.edu.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Висока школа електротехнике и рачунарства струков 

Радно место:

професор и руководиоц студијског програм 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) Предавач у оквиру специјалистичких струковних студија
2007 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) Предавач у оквиру основних струковних студи
2006 2007 Виша електротехничка школа у Београду Предавач
2000 2006 Виша електротехничка школа у Београду Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„The future of interactive engineering education, Information systems and technology innovation“ Коаутор International Conference ISTI-2012, Tirana, June 8-9, 2012, pp. 16-17, ISBN: 978-9995-6377-8-1, M33 2012
„Ecological aspect for electricity production in terms of sustainable development“, 7th Коаутор Интернационална научна конференција "Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED ", Užice, ISBN: 978-86-83573-43-1 2014
„Горивне ћелије, чиста енергија будућности“ Коаутор Ecologica 2009, Vol 16, No. 54, str. 128-134, ISSN 0354 – 3285, M52 2009
Управљање фотонапонским панелима применом програмабилних логичких контролера“ Коаутор Ecologica 2014, Vol 75, str. 591-596, ISSN 0354 – 3285, M51 2014
„Програми из области управљања отпадом на универзитету у Београду и формирање тренинг центра за управљање отпадом на ВИШЕР-у“ Коаутор Ecologica 2016, Vol 82, str. 250 – 256, ISSN 0354 – 3285. M51 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
---- Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
---- ---- 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савета ВИШЕР-а
Рецензент је у научном часопису међународног значаја са импакт фактором "Journal of Electrical Engineering & Technology", IF (2015) = 0,679.
Руководи Ерасмус + пројектом испред ВИШЕР-а (партнерска институција, позив 2014) под називом "Waste management curricula development in partnership with public and private sector".

Слободан Мишановић

Реализатор
064880215
slobodan.misanovic@gsp.co.rs
Звање:

Дипломирани инжењер саобраћаја 

Установа:

ЈКП ГСП "Београд" 

Радно место:

Пројект менаџер  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 ЈКП ГСП "Београд" Пројект менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Студија "План квалитета ваздуха у Београду" Коаутор Град Београд 2014
"СОРТ - методологија за мерење потрошње погонског горива код аутобуса" Коаутор Град Београд 2015
Пројекат увођења прве линије у Београду за пет аутобуса на чисто електрични погон Коаутор Град Београд 2015
Програм "Hybrid user forum Bus-section" Коаутор Град Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
----- Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
------- ----------- 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Аутобуског комитета УИТП

Никола Шакан

Реализатор
062296280
nikola.sakan@telefon-inzenering.co.rs
Звање:

Инжењер електротехнике за телекомуника 

Установа:

"Телофон Инжењеринг доо" 

Радно место:

Директор и власник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 "Телофон Инжењеринг доо" Директор и власник
2004 2007 "Каблпројект доо" руководилац радова на развоју мреже телекомуникација
2003 2003 "ТТ Монтажа доо" руководилац радова на развоју мреже телекомуникација
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат изградње телефонске мреже у центру Београда - преко 1000 објеката Извођач град Београд 2011
Пројекат инсталације првих соларних електрана у Зајечару, Нишу, Новом Саду и Београду Аутор Стручни часопис ДОИЕ 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
------ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Победник Међународног такмичења за најбоље решење за напајање електричном и топлотном енергијом из обновљивих извора енергије објеката у БиХ који нису повезани на ЕД мрежу УНДП, Организација Неста 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
------------

Борис Јокић

Реализатор
0761227509
brsjkc@gmail.com
Звање:

Инжењер примењене екологије 

Установа:

УГ „Еко Елемент“, Бугојно, БиХ 

Радно место:

Извршни директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 УГ „Еко Елемент“, Бугојно, БиХ Извршни директор
2010 2015 Општина Бугојно, БиХ Сарадник за екологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обнова зелених зона у урбаном дијелу Бугојна Коаутор Општина Бугојно 2008
Околишно образовање за одрживу будућност Коаутор Министарство просвете БиХ 2012
СЕКО ЕТЕ БиХ Коаутор СЕКО 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
----------- Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
------ ----------- 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан иницијалне групе „СЕКО БиХ“ за област енергије,транспорта и околиша
Члан Кантоналног одбора за развој „КОР“