Cтручнa конференција за васпитаче „ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ“

Код одобреног скупа: 706  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ“

Јачање компетенција васпитача кроз размену знања и искуства о значају грађeња односа као подстицаја промена васпитно-образовне праксе

„ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КАО ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНЕ ПРАКСЕ“ 1. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА (ПЕРСПЕКТИВА ОДРАСЛИХ) У ЗАЈЕДНИЦИ УЧЕЊА 2. ПРОСТОР У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА 3. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕТЕТА 4. ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ ГРАЂЕЊА ОДНОСА 5. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ 6. ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КАО ОСЛОНАЦ У ГРАЂЕЊУ ОДНОСА 7. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРАСЛИХ 8. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА КРОЗ ДЕЧЈУ ИГРУ 9. ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА - ПОКРЕТАЧ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА И УЧЕЊА

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

доктор педагошких наука Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
доктор педагогије Живка Крњаја , Филозофски факултет у Београду
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања- Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“ Београд
васпитач Гордана Лазаревић , Предшколска установа “ Наша радост“ Смедерево

4

450

Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

3800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел "Цептер" Врњачка Бања 14.04.2022. 503