XIII међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа АУТОРИТЕТ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА САВРЕМЕНОМ ШКОЛОМ

Код одобреног скупа: 705  

Симпозијум

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

XIII међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа АУТОРИТЕТ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА САВРЕМЕНОМ ШКОЛОМ

Информисање и подршка полазницима симпозијума да разумеју значај функционалног система за осигурање квалитета рада школе и улоге директора у успостављању овог система и механизама за праћење и евалуацију процеса и исхода деловања користећи и резултате релевантних тестирања ученика, професионални ауторитет и могућности укључивања у међународне пројекте, све у у законским оквирима.

Интерни систем за осигурање квалитета рада школа – место и улога директора Резултати ПИСА тестирања као инструмент за унапређивање школских резултата Ауторитет – најјаче средство друштвеног утицаја и моћи, услов остваривања резултата Могућности за школе у оквиру програма Еразмус+ Актуелне новине у законским прописима у области образовања

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Начелник Одељења Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технилошког развоја
виши саветник Марија Крнета , МПНТР
Едукатор и тренер у области примењене пс Надежда Тошић , пензионер
дипломирани економиста Марија Филиповић Ожеговић , Фондација Темпус
дипломирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ

2

400

директор/помоћник директора

24.190 РСД