XIII међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа АУТОРИТЕТ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА САВРЕМЕНОМ ШКОЛОМ

Код одобреног скупа: 705  

Симпозијум

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

XIII међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа АУТОРИТЕТ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ УПРАВЉАЊА САВРЕМЕНОМ ШКОЛОМ

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Начелник Одељења Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технилошког развоја
виши саветник Марија Крнета , МПНТР
Едукатор и тренер у области примењене пс Надежда Тошић , пензионер
дипломирани економиста Марија Филиповић Ожеговић , Фондација Темпус
дипломирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ

2

400

директор/помоћник директора

Радне биографије


Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134728
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Начелник Одељења 

Установа:

Министарство просвете, науке и технилошког развоја 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Одељење за координацију рада школских управа, Министарство просвете, науке и тех Начелник
2010 2016 Центар за вредновање и истраживања, Завод за вредновање квалитета образовања и в Руководилац
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Министарство просвете и спорта Начелник
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Министарство просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
1994 2002 три основне школе у Београду стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа (први и ревидирани) Коаутор Правилник о стандардима квалитета рада установа и Правилник о вредновању рада установа 2018
Развој процедура и приручника за спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008) Коаутор Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 2012
Адаптација приручника и програм обуке за примену „Приручника за инклузивни развој школе“ Коаутор „Приручник за инклузивни развој школе“ 2011
Програма обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“ Аутор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства просвете за развој инклузивног образовања. Реализатор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. Аутор
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72. Аутор
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор
Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије и члан УО
Члан SICI Међународне организације инспектората у просвети (чланство Србије)

Марија Крнета

Реализатор
0648134073
marija.krneta@mpn.gov.rs
Звање:

виши саветник 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

рук. Гр. за средње, општ. и умет. образо 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2022 МПНТР рук. Гр. за средње, општ. и умет. образо
2002 2013 МПНТР, ШУ Београд просветни саветник и екстерни евалуатор
1989 2002 основне школе и гимназија наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Национална академија за мониторинг, евалуацију и извештавање у државним органима Реализатор обуке 2018
Екстерна евалуација образовања у Европском удружењу инспектората образовања Реализатор обуке 2015
Планирање, имплементација образовних стандарда Реализатор обуке 2017
Увођење нових курикулума Реализатор обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Колико су добре наше школе", приручник за самовредновање, 2006, British Council Коаутор
Приручник за научну писменост, 2017, ЗВКОВ Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Надежда Тошић

Реализатор
0644929379
nadatsc@gmail.com
Звање:

Едукатор и тренер у области примењене пс 

Установа:

пензионер 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2022 Програми едукације и тренинга широм Србије едукатор
1984 2001 Национална служба за запошљавање Србије Шеф посредовања у запошљавању и сарадник у припреми за запош
1974 1984 Предузеће „Укус” Инђија Шеф кадровске службе
1971 1974 Републичка служба за запошљавање БиХ Сарадник у проф.оријентацији
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Први практични програм из области психологије предузетништва у Србији Аутор Преко 30 тренинга по општинама широм Србије 2003
Тренинзи из мотивације за активно тражење посла за незапослена лица и технолошке вишкове Аутор Око 45 тренинга за незапослена лица са подручја Шумадије и Поморавља 2004
Предузетништво - шанса за самозапошљавање Аутор Преко 20 тренинга Републичка агенција за развој Шумадије и Поморавља, Бизнис центар из Крагујевца и Привредне коморе (Крагујевац и Ваљево) 2012
Тренинзи из области менаџерских улога и вештина Аутор Преко 30 тренинга у организацији Образовног информатора из Београда 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мале одгонетке великих загонетки успеха, 1996, Савез синдиката Аутор
Продаја – вештина за сва времена, 2004, Бизнис центар Крагујевац Аутор
Ауторизовани текстови из психологије менаџмента, 2019 до данас, Образовни информатор, Часопис "Директор" Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Марија Филиповић Ожеговић

Реализатор
0638800586
marija@tempus.ac.rs
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Фондација Темпус 

Радно место:

управитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Фондација Темпус управитељ
2007 2009 Фондација Темпус саветник за пројекте
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акциони план и материјали потребни за промоцију и спровођење програма Еразмус+ Коаутор излагања на преко 40 конференција и других догађаја у земљи и иностранству 2021
Израда сценарија радионица за писање пројеката и држање радионица Коаутор Осмишљавање и реализација преко 10 типова радионица за кориснике програма и подносиоце пројектних пријава 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник посвећен унапређењу мобилности у високом образовању, 2010, Фондација Темпус Коаутор
Приручници и материјали намењени подносиоцима пројектних пријава и корисницима програма ЕУ из области образовања, 2008-2022, Фондација Темпус Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Витез из реда Академских Палми Влада Републике Француске 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Чланство у више националних и европских радних група посвећених унапређењу образовања и васпитања, рада са младима, европским интеграцијама у образовању и интернационализацији образовања

Биљана Антић

Реализатор
063375669
biljanaantic13@gmail.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту, БГ 

Радно место:

просветни инспектор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2022 Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту просветни инспектор
1997 2003 Музичка школа "Мокрањац" секретар
1983 1997 Прва београдска гимназија секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинари, саветовања, стручни скупови при: Институту за економику и финансије; Друштву за образовање "Едуко центар"; "Параграф Лех" -у; Информативно-пословном центру; Ингпро-у; - Глосаријум-у; Klett друштво за развој образовања Реализатор Примена законских прописа из области образовања и васпитања 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром најзначајнијих новина, 2017, издавач: Профи систем, д.о.о. Аутор
Стручни текстови објављени у: стручно-информативном часопису "Правни информатор"; Издавачког предузећа "Интермех", Београд; часопису за правна и економска питања у образовању и васпитању "Директор" и "Правник" Информативно-пословног центра-ИПЦ; часопису "Буџетски инструктор" Параграф Леха; Аутор
-електронском часопису LegeArtis, издању Правни информациони систем, online "Инг-Про"; -часопису "Просветни информатор", Института за економију и право; -стручни текстови (стручни коментари, одговори на питања претплатника) објављени у: -дневном правном часопису-електронско издање "Параграф Лех Аутор