ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Код одобреног скупа: 702  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак 17.03.2022. 35
2 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак-ONLAJN 19.04.2022. 19

Радне биографије


Татјана Јаћимовић

Реализатор
0628093920
tjacimov@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник  

Установа:

Техничка школа, Чачак 

Радно место:

Школски психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1995 ОШ ”Богдан Капелан” Гуча школски психолог
1995 2022 Техничка школа у Чачку школски психолог
2015 2022 МПНТР члан Комисија за лиценцу
2018 2022 ЗВКОВ спољни сарадник
2018 2022 ЗУОВ спољни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Карактеристике професионалног деловања наставника однос према иновацијама Коаутор Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак 2008
Професионалне вредносне оријентације и преференције матураната Коаутор Педагогија 4/2005 (стр. 525-536) 2005
Границе професионалног деловања наставника Коаутор Осма конференција Дани примењене психологије Ниш, Књига Резимеа Филозофски факултет стр. 134 (М64) 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Изабери границу – подршка наставницима, приручник за акредитовани програм стручног усавршавања наставника; 2008; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Позитивна дисциплина, Изабери границу–приручник за семинар (интерни материјал); 2004; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Основе професионалног деловања наставника: улоге, права и одоворности: Изабери границу–приручник за семинар (интерни материјал); 2004; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Наставна кооперација и интерактивно учење, у : Изабери границу–приручник за семинар; 2004; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Адолесценција, у : Изабери границу–приручник за семинар (интерни материјал);2004; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Комисија за лиценцу МПНТР
Спољни сарадник ЗВКОВ
Спољни сарадник ЗУОВ

Катарина Дуњић Мандић

Реализатор
0641246204
dunjicmandic@gmail.com
Звање:

Виши педагошки саветник  

Установа:

Гимназија, Чачак 

Радно место:

Психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 Гимназија, Чачак Наставник психологије
1991 1995 Служба за запошљавање, Чачак Стручни сарадник за професионалну оријентацију
1995 2022 Гимназија, Чачак Психолог
1997 1999 Гимназија, Чачак Наставник психологије
2001 2009 Гимназија, Чачак Наставник грађанског васпитања
2009 2010 Средња музичка школа „Др Војислав Вучковић“, Чачак Наставник психологије
2011 2013 Средња музичка школа „Др Војислав Вучковић“, Чачак Наставник психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стилови учења и професионалне преференције матураната гимназије Коаутор Пегагогија LXII (1), (стр. 48-59) 2007
Самовредновање области „Настава и учење“ у настави изборних програма, “Technics and Informatics in Education – TIE2020” и симпозијум у оквиру конференције „Техника и информатика у образовању: наставници за наставнике”, Коаутор Факултет техничких наука, Чачак 2020
Настава у облаку или Учење у доба короне, Извештај Гимназије Коаутор Гимназија, Чачак, ISSN 1820-2705 2020
Животни стилови ученика гимназије, У Зборник 4. Национална конференција са међународним учешћем «Реинжењеринг пословних процеса у образовању» RPPO17 Коаутор Факултет техничких наука, Чачак 2017
Став ученика гимназије према изборним предметима веронаука и грађанско васпитање Аутор Настава и васпитање бр. 2-3 / 2005 (стр. 198-219) 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Позитивна дисциплина, у: Изабери границу–приручник за семинар; 2004; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Основе професионалног деловања наставника: улоге, права и одоворности: Изабери границу –приручник за семинар; 2004; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Адолесценција, у: Изабери границу–приручник за семинар (интерни материјал); 2004; 'Mature art'',Чачак Коаутор
Изабери границу–подршка наставницима, приручник за програм стручног усавршавања наставника „Изабери границу“; 2008; ''Mature art'',Чачак Коаутор
Приручник за одељењског старешину Гимназије у Чачку; 2007; Гимназија, Чачак Аутор
Приручник за одељењског старешину у средњој школи; 2008; Регионални центар за професионални развој запослених у образовању – Чачак Коаутор
Приручник за одељењског старешину Гимназије у Чачку; 2011; Гимназија, Чачак Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за изузетан допринос стручном усавршавању – најбоље оцењен предавач у 2019.г. од Национална академија за јавну управу 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва психолога Србије, Подружница Чачак