Стварамо заједно

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 701  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4, КрагујевацНикола Спасић
centar.obrazovanjekg@gmail.com
034201303
0602340854

Стварамо заједно

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

дипл. биолог Зорица Николић , Центар за образовање Крагујевац
Магистар дефектолошких наука Маријана Јовановић Чабрић , ШОСО „Вукашин Марковић“
Магистар музичке уметности Сузана Јевтовић , Прва крагујевачка гимназија
дипломирани математичар Љубица Мудрић-Станишковски , Факултет инжењерских наука

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Радне биографије


Зорица Николић

Реализатор и модератор
0605598800
znikolic.centar@gmail.com
Звање:

дипл. биолог 

Установа:

Центар за образовање Крагујевац 

Радно место:

Саветник за СУ и напредовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2002 Пољопривредно – ветеринарска школа, Рековац Проф. Биологије
2002 2008 ОШ „Светозар Марковић“ Рековац Директор школе
2008 2011 Општинска управа општине Рековац Заменик председника Општине
2011 2019 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац Директор Центра
2019 2020 Центар за образовање Крагујевац Помоћник директора
2020 2022 Центар за образовање Крагујевац Саветник за стручно усавршавање и напредовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор вебинара "Пројектна настава у настави биологије" у организацији издавачке куће Дата Статус Аутор Издавачка кућа Дата Статус 2021
Аутор и реализатор вебинара"Нове технике и методе у настави" (1, 2 и 3), у организацији издавачке куће Дата Статус Аутор Издавачка кућа Дата Статус 2021
„Критичко мишљење и решавање проблема” (British council) - Школе за 21. век; реализовано у периоду 2019-2020. Реализатор British Council Serbia 2019
Семинар - „Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе”, акредитација 2018-2021 Аутор Каталог ЗУОВ 2021
Онлајн трибина "Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке запосленима у ВО и ОВ установама", аутор и реализатор; реализовано 4 пута Аутор ЗУОВ и Центар за образовање Крагујевац 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
/ Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа РЦ и ЦСУ председник Управног одбора од 25. 08. 2016 -2020
Друштво директора школа Србије
Удружење Родитељ Крагујевац
Спољни сарадник ЗВКОВ-а 2019 и 2021. год.

Маријана Јовановић Чабрић

Реализатор и модератор
0692001105
marijanajovanovic77@gmail.com
Звање:

Магистар дефектолошких наука 

Установа:

ШОСО „Вукашин Марковић“ 

Радно место:

Наставник дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2022 ШОСО „Вукашин Марковић“ Наставник дефектолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ваннаставне активности као фактор бољег квалитета живота деце са сметњама у развоју; Јовановић Чабрић М, Милошевић Д, Алексић Г. Коаутор Тематски зборник, Међународна научно-стручна конференција Унапређење квалитете живота дјеце и младих 23-25. 06, Аранђеловац, Србија, стр. 323-331, 201 2017
Искуства са мобилности из Велике Британије Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју, Ерасмус+ пројекат; Јовановић Чабрић М, Симић Т, Томашевић Ј, Драгаш Т, Максимовић М. Коаутор Дани дефектолога, Међународна научно-стручна конференција, 21-24. 2, Златибор , 2019. година 2019
Quality of social participation of children with autism, 2nd World Autism Congress; Глумбић Н, Јовановић М. Коаутор 2nd World Autism Congress, Cape Town, South Africa, 2006. year 2006
Примена на алтернативните содржини во развој на експресивен говор кај ученикот со умерена интелектуална попреченост преку примена на Индивидуален образовен план.Јовановиќ Чабриќ М. Аутор Аугментативна и алтернативна комуникација, Зборник на трудови, Скопје, Р. Македонија, 06. 03. стр 53-57. 2018. Година 2018
Основне функционалне карактеристике ученика са интелектуалном ометеношћу. Јовановић Чабрић М. Аутор Саветничке активности у ОШ, 2017., 2018., 2019. Године 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју, 2019, објављен на Е пале платформи. Носилац израде и коаутор приручника Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добродарје за очување Народне традиције; НВО „Српска круна“ 2008
Лексикон стваралаца, објављена биографија, хиљаду најбољих наставника у доуниверзитетском образовању Klett 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва дефектолога
Члан тима „Животне навике и посебне потребе деце ометене у развоју на територији града Крагујевца, извештај UNICEF-а у склопу остваривања Локалног плана акције“, Крагујевац, 2005. године
Члан тима за категоризацију деце за подручје града Крагујевца и шумадијског округа.
Члан жирија смотре стваралаштва Покренимо се 2018, Удружења гружанских учитеља
Члан жирија у Пројекту „Старамо заједно“ 2018/2019. године
Координатор Ерасмус + пројекта Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју 2018/2019. године
Члан жирија у Пројекту „Старамо заједно“ 2019/2020. године
Администратор часова за Школску управу Крагујевац, за први и други циклус основног образовања 2020/2021. година
Администратор часова за Школску управу Крагујевац, за први и други циклус основног образовања 2021/2022. година
Саветник спољни сарадник за инклузивно образовање МПНТР - ШУ Крагујевац

Сузана Јевтовић

Реализатор и модератор
0642901314
suza.divac@gmail.com
Звање:

Магистар музичке уметности 

Установа:

Прва крагујевачка гимназија 

Радно место:

Наставник музичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2005 Основне, средње школе, гимназија, нижа музичка - Пријепоље Наставник музичке културе
1997 2005 Руководилац и диригент Руководилац и диригент
2000 2005 Епархија милешевска-Хор Свети краљ Владислав Руководилац и диригент
2005 2022 Основне, средње школе, гимназија Крагујевац, Топола Наставник музичке културе
2019 2022 Прва крагујевачка гимназија Наставник музичке културе и руководилац хора и етно секције
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука „Настава оријентисана на исходе“ Крагујевац, Крушевац, Ваљево, Шабац. Реализатор МПНТР 2019
Радионица и дискусија „ Формативно оцењивање“ Средња школа Лапово и ОШ Белосавци; Праћење и вредновање постигнућа ученика и усаглашеност критеријума оцењивања; Средња школа Кнић и Топола. Реализатор Активност саветника спољног сарадника 2018
Посматрање полагања пријемног испита за Средњу музичку школу. Извођач Школска управа Крагујевац 2020
Самовредновање и екстерно вредновање Реализатор МПНТР 2022
Академије и изложбе продуката на изборном програму; период 2019 -2022. године Реализатор / 2022
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за успешну сарадњу Центар за образовање - Крагујевац 2021
Награда Влада Србије Влада Србије, састанак са министром и премијером 2018
Награда – представљање школе у ваннаставним активностима ОШ“Сестре Радовић“ Белосавци 2018
Захвалница Удружења гружанских учитеља Удружење гружанских учитеља 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Снимање часова за гимназије, шумадијски округ - администратор
Решењем министра – саветник спољни сарадник при ШУ Крагујевац
Скенирање тестова на завршном, ШУ и МПНТР
Стварамо заједно – примери добре праксе (организатор, жири)
Учесник у пројекту“ Национално тестирање“ МПНТР
„Покренимо се“ Удружење гружанских учитеља - жири
Велика школска позорница ( Драмски фестивал) - жири

Љубица Мудрић-Станишковски

Реализатор
0644034743
ljubica.mudric.staniskovski@prvagimnazij
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

Факултет инжењерских наука 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2021 2022 Факултет инжењерских наука Асистент
2011 2022 Прва крагујевачка гимназија Наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Student’s opinion on the role of teachers in choosing a method of work“ Коаутор Излагање, 14. Serbian mathematical congress, Крагујевац 2018 2011
Мотивисаност даровитих ученика у Првој крагујевачкој гимназији Коаутор Излагање рада на Стручном скупу-семинару за наставникe, Први интегрл куп, Ваљево 2017 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Љ. Мудрић-Станишковски, Ј. Миливојевић, „Student’s opinion on the role of teachers in choosing a method of work“, Book of apstracts, 14. Serbian mathematical congres, Крагујевац 2018. Коаутор
Љ. Мудрић, „Фрактали“, Зборник радова Регионалног центра за таленте Крагујевац, 2004 Аутор
Љ. Мудрић, „Неке методе пројективне геометрије и њихове примене“, Зборник радова Регионалног центра за таленте Крагујевац, 2003 Аутор
Љ. Мудрић, Н. Петровић, „Бројеви Бела и примене“, Зборник радова Регионалног центра за таленте Крагујевац, 2002 Коаутор
Љ. Мудрић, „Разбијање бројева“, Зборник радова Регионалног центра за таленте Крагујевац, 2001 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за допринос промоцији математике у Србији Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ 2012
Награда за најбољег ментора Центар за таленте Крагујевац 2012
Признање за запажене резултате у раду са младим математичарима Друштво математичара Србије 2011
Награда за најбољег ментора Центар за таленте Крагујевац 2011
Најбољи наставник математике Ђачки парламент Прве крагујевачке гимназије 2011
Прва награда из математике и Специјална награда за најквалитетнији научно-истраживачки рад младих талената Републички центар за таленте 2004
Прва награда из математике и Специјална награда за најквалитетнији научно-истраживачки рад младих талената Републички центар за таленте 2003
Прва награда из математике и Златна плакета за најквалитетнији научно-истраживачки рад младих талената Републички центар за таленте 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
2015.- Ментор ФЛЛ тимова (награде и учешћа на државним и међународним такмичењима, Словенија (7 пута), Орхус (Данкса), Хјустон (Тексас, САД))
2021. На листи је извршилаца за потребе ЗВКОВ-а
2021. Члан Тима МПНТР за скенирање завршног испита
2020. Супервизор за предмет математика у оквиру снимања часова за РТС, за средње школе (ШУ Крагујевац) (више од 40 часова), и аутор три снимљена часа математике
2019. припремање и снимање часова на даљину (5 часова математике), ЗУОВ, Београд
2019. Ангажовање као волонтер-сарадник на креирању интерактивних дигиталних отворених образовних ресурса у оквиру Портала МПН „Моја школа“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
2012.-2020. Реализатор активности у оквиру манифестације „Мај – месец математике“ у Првој крагујевачкој гимназији, Крагујевац
2012. Координатор за град Крагујевац у оквиру манифестације „Мај – месец математике“, Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ.
Дугогодишње чланство Друштва математичара Србије и активно учествовање у разноврсним активностима ДМС-а (такмичења, трибине, квизови...)