"Архимедесова" 435. математичка трибина

Код одобреног скупа: 70  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 435. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес", Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

професор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2018 МД "Архимедес" Беогрда стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика (пребројавања). Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије 2004
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (сви разреди ОШ) Коаутор Матреијали за младе математичаре, "Архимедес" Београд. 2005
Волите ли геометрију? Аутор "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више чланака за популаризацију математике Аутор "Млади угоститељ", УТШ, Београд,1975-2003 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Магични квадрати, збирка задатака за ОШ, "Архимедес" Београд, 2005 Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира ОШ (са решењима), IV-VIII раз. ОШ (1. и 2. део), 10 књига, "Архимедес", Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Дописна математичка олимпијада - збирке задатака, по годинама (2006-2017), 12 књига. "Архимедес", Београд (2006--2017). Аутор
Збирке припремних задатака за математичка такмичења ("Мислиша" и др.), са решењима, по разредима (II-VIII раз.ОШ), 7 књига, "Архимедес", Београд, 2008. Коаутор
Збирке задатака "Мислиша 10 година", по разредима (II-VIII раз.ОШ и I-IV раз. СШ), 11 књига, "Архимедес" Београд, 2015. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Математичко друштво "Архимедес" (члан УО и руководилац Наст. већа "Архимедесове" математичке школе)
Жири на основном нивоу и на републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник), 2006-2018.
Члан Жирија Летње конфернције (финала) Међународног математичког Турниара грдаова , 2017.

Богољуб Маринковић

Члан програмског одбора и реализатор
063358248
arhimed1@eunet.rs
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес", Београд 

Радно место:

проф. математике, директор "Архимедеса" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1960 1965 Учитељска школа, Гимназија и Економска школа у Бихаћу професор математике и физике.
1965 1966 Републички завод за школство БиХ, Сарајево просветни саветник за математику
1966 1983 Завод за унапређивање васпитања и образовања града Београда просветни саветник за математику
1984 1991 Републички завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд просветни саветник за математику
1992 1999 Министарство просвете Републике Србије самостални стручни сарадник
1999 2002 Министарство просвете Републике Србије савтеник министра просвете (за математику)
1966 1973 Друштво математичара и физичара Србије уредник "Математичког листа"
1973 2008 Клуб младих математичара "Архимедес" уредник издања, директор за стручне активности
2008 2018 Математичко друштво "Архимедес", Београд уредник издања, диреектор МД "Архимедес"
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Додатна (вануџбеничка) математичка литература у настави и учењу математике Аутор Зборник "Уџбеник као чинилац унапређивања наставе математике", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1980
Облици и методе рада са обдареним ученицима Аутор Зборник "Програм активности за успостављање система рада са обдареним ученицима и студентима", Републички ЗУОВ, Београд 1987
Математический турнир - задачи и решения (Белград, 1997) Аутор Журнал "Математика", No 44. Москва , 1998. 1998
Challenging Mathematics by "Archimedes" Коаутор The Teaching of Mathematics, 2006, Vol. IX, pp 31-39, Друштво математичара Србије 2006
70 чланака из математике Аутор Часописи "Математички лист" Друштва математичара Србије (1967-1973) и "Архимедес" (1973-1976) 1973
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мала збирка занимљивих математичких задатака за "изоштравање ума", "Архимедес", Београд, 1982-2015, 22 издања Аутор
Матреијли за младе математичаре - прва серија од 5 тематских брошура ("Архимедес" Београд, 1975-2013), трећа серија од 11 брошура, збирке задатака са такмичења "Мислиша" СШ, 12 брошура, "Архимедес" Београд, 2006-2017. Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира СШ (са решењима), по разредима, 1. и 2. део, 7 књига, "Архимедес", Београд, 2004. и 2010. Аутор
Збирке задатака "Мислиша 10 година", по разредима (II-VIII раз. ОШ и I-IV раз. СШ), 11 књига, "Архимедес", Београд, 2015. Коаутор
Пар-непар, збирка задатака, "Архимедес" Београд, 2013. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда "Доситеј Обрадовић" (образовање) Скупштина града Београда 1980
Републичка награда "25. мај" Извршно веће Републике Србије 1981
Вукова награда Културно-просветна заједница Србије 2001
Југословенска награда "Др Војислав Бакић" - за животно дело Педагошки покрет Југославије 2002
Међународна награда "Пал Ердеш" Светска федерација националних математичких такмичења 2002
Диплома "Заслужни члан Друштва математичара Србије" Друштво математичара Србије 1979
Захвалница ДМС Друштво математичара Србије 1989
Повеља поводом 20 година рада Клуба младих математичара "Архимедес" КММ "Архимедес" 1993
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес", 1973-2008.
Математичко друштво "Архимедес", 2008-2018 (директор)
IX Међународна математичка олимпијада (секретар Жирија)
Међународни математички Турнир градова (председник Орг. одбора за град Београд)
Председник Жирија Математичког турнира - Екипне математичке олимпијаде ОШ и СШ Србије