"Архимедесова" 431. математичка трибина, 09.01.2018.

Код одобреног скупа: 7  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 431. математичка трибина, 09.01.2018.

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

магистар математике Томислав Стошић , Математичко друштво "Архимедес" (сарадник)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Томислав Стошић

Реализатор
0641676222
stosic.prof@gmail.com
Звање:

магистар математике 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" (сарадник) 

Радно место:

професор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Републички центар за стручно образовање, Београд професор математике
1975 1992 Грађевинска школа у Београду професор математике
1993 1994 Министарство просвете самостални стручни сарадник
1995 2011 Грађевинска школа у Београду професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Четвороугао - нестандардни рачунски задаци, (Библ. "Мат. трибина", св.16, "Архимедес" Београд Аутор Радни материјал и излагање 2005
Ј.И.Перељман - велемајстор популаризације математике и науке уопште (Матреријали Републичког семинара о популаризацији математике) Коаутор Радни материјал и излагање 2009
Математика у грађевинарству Аутор Радни материјал и излагање 2014
Формула једна, али вредна (Наставна библиотека "Математ. трибина", св.30, "Архимедес" Београд) Аутор Радни материјал и излагање 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика - уџбеник за III разред грђевинске школе, Грађевински центар, Београд, 1996. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада МД "Архимедес" Математичко друштво "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за информатику и рачунарставо (1993-2013)
Математичко друштво "Архимедес" Београд (1975-2017)