"Архимедесова" 431. математичка трибина, 09.01.2018.

Код одобреног скупа: 7  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 431. математичка трибина, 09.01.2018.

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе (видокруга) наставника математике

Формула једна, али вредна (у настави математике и применама)

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

магистар математике Томислав Стошић , Математичко друштво "Архимедес" (сарадник)

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД