Етос у основној школи

Код одобреног скупа: 698  

Конференција

Породично саветовалиште Круг
Краљице Катарине 60Јасмина Франолић
porodicnicentarkrug@gmail.com
0641654446
0641654446

Етос у основној школи

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

4

70

Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Биљана Радосављевић

Реализатор
060744704
biljana.radisavljevic1@gmai.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

 

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2000 ОШ Милентије Поповић педагог
2000 2002 ОШ Милентије Поповић В.Д. директор
2002 2022 ОШ Мирослав Антић директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приручник за примену посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарство просвете Коаутор Приручник за примену посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарств 1997
Приручник за образовни систем-Заштита ученика од тровине људима и Практикум уз Приручник,Министарство просвете науке и технолошког развоја, Центар за заштиту жртава трговине људима, УНИТАС Коаутор Приручник за примену посебног протокола о заштити деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Министарство 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2009. Коаутор
Приручник "Водич за приправнике стручне сараднике"Завод за унапређивање образовања и васпитања Коаутор
Водич за одељењске старешине-Корак напред у сарадњи школе и родитеља,УНИЦЕФ, Педагошко друштво Србије, 2016. Приручник за образовни систем –Заштита ученика од трговине људима, МПНТР, Унитас, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Биљана Лајовић

Реализатор
0692637279
zvezdice1@yahoo.com
Звање:

Специјалиста школске психологије 

Установа:

 

Радно место:

пензионер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2001 ОШ Франце Прешерн псохолог
2001 2003 Министарство просвете Саветник министра
2004 2012 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник кординатор за стручно усавршавање
2012 2016 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Координатор Јединице за превенцију насиља
2016 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник Министра
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школа безбедно место-часопис Савремена школа, Савремена администрација , Београд Аутор Школа безбедно место-часопис Савремена школа, Савремена администрација , Београд 2008
Насиље у школи-часопис Савремена школа, Савремена администрација, Београд Аутор Насиље у школи-часопис Савремена школа, Савремена администрација, Београд 2009
Заштита деце и ученика од насиља у образовном систему-Просветни информатор, Институт за економију и право Аутор Заштита деце и ученика од насиља у образовном систему-Просветни информатор, Институт за економију и право 2017
Друштвено-корисни, односно хуманитарни рад у установама образовања и васпитања, Институт за економију и право Аутор образовања и васпитања, Институт за економију и право 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Од групе до тима“ Центар за брак и породицу, ИП Жарко Албуљ, Београд „Стручно усавршавање: искуства едукатора за едукаторе“ EDP/CIDA-SEDP, Београд Аутор
„Стручно усавршавање: искуства едукатора за едукаторе“ EDP/CIDA-SEDP, Београд Коаутор
Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника – ЗУОВ, Београд Коаутор
Приручник за планирање стручног усавршавања -ЗУОВ, Београд Коаутор
Приручник за примену Посебног протокола о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовном систему, Мин. просвете, Британски савет Коаутор
Образовање за мир-искуства из праксе, Ндц Србија, НДЦ Црна Гора Коаутор
"Дигитално насиље - превенција и реаговање" , МПНТР и Педагошко друштво Србије, Београд Коаутор
Приручник за образовни систем: заштита ученика од трговине људима, МПНТР, Центар за заштиту жртава Коаутор
Ка сигурном и подстицајном школском окружењу- приручник за школе, УНИЦЕФ и Центар за интерактивну педагогију, Београд Коаутор
Одговорни родитељи, ученици и наставници креирају сигурно школско окружење, ГППАЦ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда»Живорад Жижа Васић» за популаризацију савремене психологије, Друштво психолога Србије Награда»Живорад Жижа Васић» за популаризацију савремене психологије, Друштво психолога Србије 2016

Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134728
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Начелник Одељења 

Установа:

Министарство просвете, науке и технилошког развоја 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Министарство просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Министарство просвете и спорта начелник
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2010 2016 Центар за вредновање и истраживања, Завод за вредновање квалитета образовања и руководилац
2016 2022 Одељење за координацију рада школских управа, Министарство просвете, науке и тех Начелник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа (први и ревидирани) Реализатор Правилник о стандардима квалитета рада установа и Правилник о вредновању рада установа 2009
Развој процедура и приручника за спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008) Коаутор Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 2010
Адаптација приручника и програм обуке за примену „Приручника за инклузивни развој школе“ Коаутор „Приручник за инклузивни развој школе“ 2010
Програма обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“ Аутор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства просвете за развој инклузивног образовања. Реализатор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010 Аутор
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72. Аутор
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор
Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије и члан УО
Члан SICI Међународне организације инспектората у просвети (чланство Србије)

Гордана Чукурановић

Реализатор
0648134014
gordana.cukuranovic@gmail.com
Звање:

самостални саветник 

Установа:

МПНТР, Школска управа Београд 

Радно место:

просветни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Техничка школа ГСП Стручни сарадик
1998 2002 ОШ „Филип Кљајић Фића“ Стручни сарадик
2002 2005 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник за развојно планирање
2005 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Београд Просветни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузивно предшколско васпитање и образовање (ЕСЕС), МПНТР, ЦЕП Реализатор евалуација рада предшколских установа 2019
Подршка систему вредновања квалитете на националном нивоу и нивоу установе, ЗВКОВ Предавач реализатор обука 2018
Унапређивање квалитета образовног система РС кроз унапређивање ефикасности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа SHARE, ЗВКОВ Предавач реализатор обука, евалуација рада школа, евалуација ефеката стручне обуке 2016
Ревизија стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа Предавач радна група МПНТР и ЗВКОВ-а 2017
Оснаживање одељењског старешине за успешан рад са родитељима, Педагошко друштво Србије и УНИЦЕФ Реализатор реализатор истраживања 2015
Развионица, развијање међупредметних компетенција код ученика Реализатор вредновање рада школа које су учествовале у пројекту 2010
Адаптација ромских ученика расељених из насеља Газела , РЕФ Коаутор коаутор пројекта, реализатор истраживања, коаутор и реализатор радионица за наставнике 2010
Адаптација ромских ученика расељених из насеља Газела , РЕФ Коаутор коаутор пројекта, реализатор истраживања, коаутор и реализатор радионица за наставнике 2010
ИНСАДА-креативан рад са децом на превентиви наркоманије, Еuro health group Реализатор учешће, имплементација Пројекта у школама 2009
Инклузивна медијација, ГИЗ Предавач коаутор и водитељ обука 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Ка сигурном и подстицајном школском окружењуˮ - http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-%C5%A1kolskom-okru%C5%BEenju-vodic-za_skole.pdf Коаутор
Приручник Корак напред у сарадњи школе и родитеља, Педагошко друштво Србије и УНИЦЕФ Коаутор
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама, МПН и Британски савет Коаутор
Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама, МПН и Британски савет Коаутор
Приручник за развојно планирање Коаутор

Бранслав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Univerzitet u Nisu, Elektronski fakultet, Univerzi 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2022 Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja I vaspitanja direktor
2012 2015 Gradsko vece Nis član gradskog veća
2008 2012 Regionalni centar za profesionlani razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nis direktor
2018 2022 Uciteljski fakultet, Leposavic docent
1994 2022 Elektronski fakultet Nis Vanredni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
V.V.Mitic, G.Lazovic, V.Paunovic, N.Cvetkovic, S.Veljkovic, B.Randjelovic, B.Vlahovic, Fractal frontiers in microelectronic ceramic materials, Ceramics International, 2019, ISSN 0272-8842, Volume 45, Issue 7, Part B, Коаутор koautor 2019
V.V.Mitic, G.Lazovic, V.Paunovic, S.Veljkovic, B.Randjelovic, B.Vlahovic, H.Fecht, Electronic ceramics fractal microstructure analysis - Minkowski Hull and grain boundaries, Ferroelectrics, 545:1 Коаутор koautor 2019
A.Prijić, A.Ilić, Z.Prijić, E.Živanović, B.Randjelovic, On the Node Ordering of Progessive Polyniomial Approximation for the Sensor Linearization, FACTA UNIV, Ser.Electronics and Energetics, Vol. 32, No 4 Коаутор koautor 2019
Marjanović, M, Prijić, A, Randjelović, B, Prijić, Z. A Transient Modeling of the Thermoelectric Generators for Application in Wireless Sensor Network Nodes. Electronics (2020), 9 Коаутор koautor 2020
J.Stevanovic, B.Randjelovic, E.Lazarevic, Reading habits of secondary school students in Serbia, Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, Vol. 52, (1) Коаутор koautor 2020
N.Mitrović, D.Dankovic, B.Randjelović, Z.Prijić, N.Stojadinovic. Modeling of Static NBT Stressing in p-chanell VDMOSFETs using Least Square Method,.Journal of Microelectronics, Components and Materials (MIDEM) Vol.50 Issue 3 Коаутор koautor 2021
B.Randjelovic, N.Cirovic, S.Jesic, A Characterisation of Completeness of b-Fuzzy Metric Spaces and Nonlinear Constractions, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Vol.15, Issue 1 Коаутор koautor 2021
V.V.Mitic, G.Lazovic, B.Randjelovic, V.Paunovic, I.Radovic, A.Stajcic, B.Vlahovic: Graph Theory Applied to Microelectronic Intergranular Relations, Ferroelectrics, 570 Коаутор koautor 2021
B.Randjelovic, V.V.Mitic, S.Ribar, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic, B.Vlahovic. Ceramics, Materials, Microelectronics and Graph Theory new Frontiers, Modern Physic Letters B Коаутор koautor 2020
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, C.-An Lu, I.Radovic, A.Stajcic, I.Novakovic, B.Vlahovic., Neural Networks and Microelectronic Parameters Distribution Measurements depending on Sinthering Temperature and Applied Voltage, Modern Physic Letters B, Vol 34, Issue 35 Коаутор koautor 2020
VV. Mitic, B.Randjelovic, I.Ilic, S.Ribar, C.An-Lu, A.Stajcic, B.Vlahovic., The 3D graph approach for breakdown voltage calculation in BaTiO3 ceramics, Intern.Journ. of Modern Physic B, Vol 35, Issue 7 Коаутор koautor 2021
B.Ranđelović, A.Novaković: Medieval Literature and Electronic Resources In The XXI Century School, Crkvene studije 18 Коаутор koautor 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, A.Chun Lu, R.Hwu, H.Fecht, B.Vlahovic, Sintering Temperature Influence On Grains Function Distribution By Neural Network Application, Thermal Science Коаутор koautor 2021
V.V.Mitic, B.Randjelovic, S.Ribar, M.Cebela, M.Mohr, H.Fecht, B.Vlahovic, Thermal Parameters Defined With Graph Theory Approach in Synthetized Diamonds, Thermal Science Коаутор koautor 2021
Aleksic, VV. Mitic, B.Randjelovic, A,Pantic, B.Markovic, A.Karoui, B.Vlahovic, Fractal Correction in Advanced Solar Energy Materials Current-Voltage Equation, International Journal of Modern Physic B (online first). Коаутор koautor 2021
B.Randjelovic, B.Markovic, VV. Mitic, S. Aleksic, D.Milosevic, B.Vlahovic, S.C.Tsai, Discrete Mean Square Appproximation Applied to Error Calculation in Biomolecules and Brownian Motion, Int.Journal of Modern Physic B Коаутор koautor 2021
V.V.Mitic, S.Ribar, B.Randjelovic, D.Aleksic, H.Fecht, B.Vlahovic. A New Neural Network Approach to Density Calculation on Ceramics Materials, Modern Physic Letters B Коаутор koautor 2021
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
1. Marjan M. Matejić,Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
2.Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
3.Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian). Коаутор
4.Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
5. Marjan M. Matejić,Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
6. Branislav M. Randjelović:Matematka 3– zbirka zadataka za studente energetike, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2020, V+128 pp. (Serbian) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Drustvo matematicara Srbije

Jaсмина Франолић

Члан програмског одбора и реализатор
0641654446
jasmina.franolic@gmail.com
Звање:

Наставник југословенских књижевности са  

Установа:

Основна школа „Савремена“ 

Радно место:

Директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2022 Основна школа „Савремена“ Direktor
2015 2018 LINK group Менаџер за развој партнерстава и координатор промотивних акт
2004 2014 Екномска школа и гимназија „Др Коста Цукић“ Директопр и менаџер образовног система
1998 2004 Основна школа „Ђура Јакшић“ Директор
1992 1998 Основна школа „Ђура Јакшић“ Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Директор школе као медијатор и чувар етоса Аутор Онлајн предавање за руководиоце установа – Институт за модерно образовање 2021