Дигитално образовање 2022

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 697  

Конференција

Центар за образовне технологије Западни Балкан
Пеђе Милосављевића 52, 11000 БеоградАлександар Борисављевић
aleksandar.borisavljevic@edtech.center
0641239766
0641239766

Дигитално образовање 2022

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Васпитач специјалиста Наташа Анђелковић , ПУ ,,11. април’’, Нови Београд
професор разредне наставе Данијела Шћепановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Дипл.Инг.Информациони сис. и Технологије Катарина Алексић , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
професор српског језика и књижевности Драгана Малиџан Винкић , СИПРУ Влада РС
дипл. инжењер Угљеша Марјановић , Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
дипломирани социолог Катарина Анђелковић , Фондација Петља
Дипломирани политиколог Јована Симеуновић , Центар за образовне технологије Западни Балкан

2

3000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра - васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Наташа Анђелковић

Члан програмског одбора и реализатор
069215747
andjnatasa@gmail.com
Звање:

Васпитач специјалиста  

Установа:

ПУ ,,11. април’’, Нови Београд  

Радно место:

васпитач  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ПУ ,,Чика Јова Змај’’ васпитач
1995 2022 ПУ ,,11. април’’, Нови Београд васпитач, руководилац вртића, координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Богаћење знања-информациона технологија у вртићу, Просветни преглед, д.о.о. Београд Аутор Просветни преглед, д.о.о. Београд 2006
Инфорамциона технологија у предшколском васпитању и образовању Аутор Зборник радова научно стручног скупа Техника и информатика у образовању - ТИО, Чачак 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дете и рачунар у породици и дечијем вртићу, 2008 Коаутор
Будимо паметни - креативно програмирање на Петљи (он-лајн), 2018 Коаутор
Деца у дигиталном добу - Водич за безбедно и конструктивно коришћење дигиталне технологије и интернета (он-лајн), 2018 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Национална и европска ознака квалитета за пројекат ,,Bring Coding to Life using Robots’’ Фондација Темпус Еразмус+ 2017
Угледни наставник Microsoft 2015

Данијела Шћепановић

Члан програмског одбора и реализатор
063637070
danijela.scepanovic@mpn.gov.rs
Звање:

професор разредне наставе  

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

Самостални саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2001 Учитељски факултет Универзитета у Београду истраживач-приправник
2001 2022 Министарство просвете, науке и технолошког развоја рад на стратешким, програмским и пројектним док.
2018 2020 ЕТ 2020 Европске комисије Радна група за дигитално образовање: учење,настава,вреднова
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Promoting Effective Digital-Age Learning - A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations; Коаутор EUR 27599 EN; Kampylis, P., Punie, Y. & Devine, J 2015
Смерница за унапређивање улоге информационо- комуникационих технологија у образовању, Коаутор Национални просветни савет 2014
Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба Коаутор Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Смернице за унапређивање улоге информационо- комуникационих технологија у образовању, Коаутор
Програм за развој електронског учења на универзитетима у Србији и Црној Гори - eLearning Program 2005-2007 Аутор
Електронско учење у оквиру Програма развоја мастер студија (MSDP), WUS-Austria 2007-2010 Аутор
Програм за подршку и обуку незапослених лица Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Раднa групе за дигитално и онлајн учења, ЕТ 2020 Европске комисије (2013-2015)
координаторка Националног стручног тима за дигитално и онлајн учење (2015-2016)
Европска мрежа за образовање на даљину и електронско учење

Катарина Алексић

Члан програмског одбора и реализатор
063854950
katarina.aleksic@mpn.gov.rs
Звање:

Дипл.Инг.Информациони сис. и Технологије 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

руководилац центра 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 ОШ Бранислав Нушић Наставник информатике
2017 2018 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Саветник министра за дигитализацију у образовању
2019 2022 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац центра за образовну технологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава информатике - приоритети и интеграција у курикулум Коаутор међународна конференција гимназија 3К - Култура Комуникација Компјутер: зборник радова 2016
Праћење односа школских постигнућа ученика и резултата завршног испита - импликације на квалитет рада школе. Коаутор Вредновање у васпитно-образовном процесу: зборник радова нациналног научног скупа Сусрети педагога. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Онлајн платформа СОПХИА у класичној и изокренутој учионици. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Winner of the European eSkills for Jobs 2015 Competition in the Outstanding use of ICT for Teaching category European eSkills for Jobs 2015 Competition 2015
Scientix Ambassador for 2016-2019 Европска Комисија 2016
Microsoft Innovative Educator Expert 2015 and 2016 Microsoft 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског друштва за информатику
Члан Радне групе за подршку унапређењу образовања коришћењем ИКТ у Министарству просвете, науке и технологије у Србији
Члан Радне групе за дигиталне вештине и компетенције (2016-2018)
Члан Европске комисије ЕТ2020 Радне групе за дигитално образовање, Подучавање, учење и процена чији је циљ промоција дигиталног образовања на свим нивоима образовања

Драгана Малиџан Винкић

Члан програмског одбора и реализатор
06421750
dragana.malidzan@gmail.com
Звање:

професор српског језика и књижевности  

Установа:

СИПРУ Влада РС 

Радно место:

Координатор за образовање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2013 ОШ Исидора Секулић наставник српског језика
2015 2016 МПНТР Сарадник за инклузивно образовање
2016 2022 СИПРУ Координатор за образовање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИКТ у инклузивном образовању Предавач Дигитално образовање 2020 2020
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа за подршку инклузивном обравовању

Угљеша Марјановић

Члан програмског одбора и реализатор
0658881981
umarjano@uns.ac.rs
Звање:

дипл. инжењер  

Установа:

Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

Ванредни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2022 Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Професор,асистент са докторатом/магистратуром, стр.сарадник
2018 2018 Кабинет министра за иновације и технолошки развој, влада Републике Србије Саветник министра
2016 2016 МПНТР Члан стручног тима за дигиталне вештине и компетенције
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Assessing the success of e-government systems: An employee perspective, Information and Management Коаутор Rad u međunarodnom časopisu,Vol. 53, No 6, pp. 717-726, ISSN 0378-7206 2016
Developing a model to assess the success of e-learning systems: evidence from a manufacturing company in transitional economy, Information Systems and e-Business Management Коаутор Rad u međunarodnom časopisu, Vol. 14, No 2, pp. 253-272, ISSN 1617-9846, UDK: - 2016
Contetnt Development for Virtual Reality Training, 9. International Scientific and Expert Conference (TEAM) Предавач Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Organizational Readiness/Preparedness. In: M.M. Cruz-Cunha and J. Varajao, ed. E-business issues, challenges and opportunities for SMEs: driving competitiveness Коаутор

Катарина Анђелковић

Члан програмског одбора и реализатор
064173310
katarina.andjelkovic@petlja.org
Звање:

дипломирани социолог  

Установа:

Фондација Петља  

Радно место:

Програмски координатор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2017 Центар за промоцију науке Координатор пројекта
2009 2014 Министарство трговине, туризма и телекомуникација Координарот пројекта
2017 2022 Фондација Петља Програмски координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИКТ у основном и средњем образовању Реализатор Дигитално образовање 2021 2021

Јована Симеуновић

Модератор
0640849404
jovana.simeunovic@edtech.center
Звање:

Дипломирани политиколог 

Установа:

Центар за образовне технологије Западни Балкан  

Радно место:

пројектни менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2020 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду Члан тима Односи с јавношћу
2020 2021 Семос Едукација Маркетинг асистент
2022 2022 Центар за образовне технологије Западни Балкан пројектни менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Глобална иницијатива за стицање дигиталних вештина Реализатор Глобална иницијатива за стицање дигиталних вештина 2020